Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Autolīzinga attīstības tendences Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development trends in car leasing in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Mg.oec., lekt. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba autors: Ģirts Polis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone Bakalaura darba temats: Auto līzinga attīstības tendences Latvijā Bakalaura darba apjoms: 62.lpp, 20 att., 6 tab. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Tiek izmantoti interneta resursi, kā arī nepublicētie materiāli un statistika Bakalaura darba galvenie rezultāti: Šajā darbā tiks apskatīts Latvijas līzinga tirgus, veicot ieskatu līzinga tirgus veidošanās pasaulē un Latvijā, statistiski izpētot šī pakalpojuma attīstību un tendences sākot ar 2000. gadu. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīti pašlaik privātpersonām pieejamie auto līzinga veidi, to būtiskākās atšķirības un priekšrocības, kā arī aprakstīta informācija saistībā ar noslēgto līzinga līgumu maksājuma grafika tipiem. Tiks apskatīta līzinga tiesiskā regulēšana Latvijas likumdošanā. Autors veiks pašlaik populārāko auto līzinga sabiedrību finansēšanas nosacījumu apskatu un izvērtēs galvenos finansēšanas kritērijus, uz kuriem klientam ir iespējams iegādāties līzinga pakalpojumu, attiecīgo līzinga sabiedrību priekšrocības un trūkumus. Praktiskajā daļā tiks apskatīti līzinga attīstības rādītāji, līzinga portfeļa izmaiņas salīdzinot rādītājus, izvērtēts līzinga kopējais portfelis attiecīgi pēc līzinga līguma veidiem, kā arī izvērtēta tirgus situācija individuāli līzinga sabiedrībās. Tiks izskatīti svarīgākie līzinga darījumu iekšējie un ārējie faktori. Darījumu izvērtēšanas kritēriji pašlaik salīdzinot ar darījumu izvērtēšanu līdz 2008.gadam ekonomiskās attīstības periodā. Klientu spēja pildīt noslēgtās finanšu saistības un iespējamās izmaiņas esošajos līzinga līgumos. Būtiskākās izmaiņas līzinga tirgū, prognozējot attīstības tendences. Salīdzinoši noteikt līzinga produkta priekšrocības attiecībā pret citiem banka produktiem, kā arī noteikt prognozes attiecībā pret līzinga attīstību nākotnē, priekšlikumus, kas pēc autora domām būtu jāmaina līzinga darījumos, lai uzlabotu portfeļa kvalitāti.
Atslēgas vārdi Līzings
Atslēgas vārdi angļu valodā Leasing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2012 12:23:42