Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Biogāzes reaktori notekūdeņu attīrīšanas iekārtām"
Nosaukums angļu valodā "Biogas reactors for wastewater treatment plants"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs R.Neilands
Recenzents K.Neilands
Anotācija Bakalaura darba uzdevums bija izpētīt un analizēt literatūras avotus, lai no notekūdeņu dūņām varētu iegūt biogāzi un to lietderīgi izmantot. Darbā tiek apskatīti un salīdzināti dažādi fermentēšanas procesi, biogāzes stacijas komponentes (reaktori, maisītāji, apsildes sistēma, padeves sistēma, koģenerācijas iekārtas, biogāzes uzglabāšana). Galvenais uzsvars tiek likts uz anaerobās raudzēšanas modeli (ang. Anaerobic Digestion Model), kas sevī ietver bioķīmiskos un fizikāli ķīmiskos procesus. Apskatot visu procesu un iekārtu kopumu, tika izdarīti secinājumi, uz kuriem balstās inženierprojekts. Inženierprojektā par aprēķina objektu tika izvēlētas Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas apkalpo Jūrmalas pilsētu. No iegūtajiem mērījumiem tika aprēķināta biogāzes stacija sagatavošanas tvertne, biogāzes reaktors, dūņu uzglabāšanas tvertne, biogāzes uzglabāšanas tvertne un koģenerācijas iekārta. Biogāzes stacija tika izvietota dūņu lauka paredzētajā teritorijā, kas šobrīd tiek izmantota kā stāvvieta. Aprēķini tika veikti ar programmas DigiCalc palīdzību. No koģenerācijas iekārtā sadedzinātās biogāzes tiek iegūta elektroenerģija un siltumenerģija. Iegūto elektroenerģiju izmanto biogāzes un attīrīšanas iekārtu darbināšanai un pārpalikumu pārdod AS Latvenergo pēc elektroenerģijas tarifa, kas ir iegūts no atjaunojamiem resursiem. Siltumenerģija izmanto bioreaktora un sagatavošanas tvertnes apsildīšanai, bet pārpalikumu pārdod SIA Jūrmalas Siltums pieslēdzoties esošajai siltumtrasei.
Atslēgas vārdi Biogāze, fermentēšanas veidi, notekūdeņu dūņas, reaktori.
Atslēgas vārdi angļu valodā Biogas, types of fermentation, wastewater sludge, digesters
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 10:05:21