Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu nodokļu parādu administrēšanas analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Administration of Corporate Tax Debts”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: „Uzņēmumu nodokļu parādu administrēšanas analīze”. Autors: Marina Prijemska Darba vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Vanda Gurkovska. Darbs veltīts aktuālai tēmai, it īpaši sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas mūsdienās ir ārkārtīgi liela problēma, kas kavē valsts ekonomisko attīstību. Darbs satur 74 lapas, autora izveidotas 17 tabulas, 21 attēlu. Darba izstrādāšanai izmantoti 22 literatūras un citi avoti. Darbs sastāv: no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmā nodaļa ir diplomdarba teorētiskā bāze. Tajā ir raksturota nodokļu administrēšanas būtība un funkcijas. Otrajā nodaļā tiek veikta nodokļu parādu piedziņas analīze. Sīkāk tiek pētīti iemesli, kas kavē uzņēmumu savlaicīgu nodokļu iemaksāšanu budžetā, izanalizēta nodokļu parādu struktūra, kā arī izvērtēta nodokļu parādu piedziņas darbība. Trešajā nodaļā izpētītas nodokļu parādu situācijas risināšanas iespējas. Darba beigās tiek noformulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba mērķis: Izanalizēt nodokļu parādu administrēšanas (piedziņas) procesu, tā specifiku, kā arī ar to saistītās darbības attiecībā uz uzņēmumiem. Diplomdarba uzdevumi: • Iepazīties ar nodokļu administrēšanas procesu un tā funkcijām; • Apskatīt problēmas, kas kavē uzņēmumam nodokļu savlaicīgu iemaksu budžetā; • Izanalizēt nodokļu parādu struktūru; • Analizēt nodokļu parādu administrēšanas (piedziņas) darbības; • Aplūkot uzņēmumu nodokļu parādu situācijas risināšanas iespējas. Pētījuma objekts – nodokļu parādi, pētījuma priekšmets – nodokļu maksātāju saistību izpilde pret valsts budžetu. Diplomdarbam ir praktiska nozīme, šo darbu var izmantot, lai gūtu priekšstatu par nodokļu parādu administrēšanas procesu un ar to saistīto problēmu risināšanas iespējām. Pētījums veikts par periodu no 2008.gada līdz 2012. gadam.
Atslēgas vārdi nodoku pardi, nodokļu parādu piedziņa
Atslēgas vārdi angļu valodā tax debts, tax debt collection
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2012 19:31:38