Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Signālu formas rezonanses realizācija un pielietojumi"
Nosaukums angļu valodā "Implementation and Applacations of Signal Shape Resonance"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs prof. P.Misāns
Recenzents M. Pudžs
Anotācija Šajā darbā tiek pētītas uz rotācijas leņķiem balstīto ortogonālo filtru realizācijas iespējas programmējamo loģiskajos masīvos (FPGA) un to iespējamie pielietojumi signālu apstrādē. Darba pirmajā nodaļā aprakstīta ģeometriskā pieeja signālapstrādes uzdevumu veikšanai, uz rotācijas leņķiem balstītie ortogonālie pārveidojumi un filtri, to uzbūves arhitektūriskie risinājumi un kvalitātes novērtēšanas metodes. Otrajā nodaļā sīki aprakstīts filtru īstenošanas process FPGA ierīcēs, sākot ar iepazīšanos ar FPGA, to uzbūvi, programmēšanu un pielietojumiem, un beidzot ar tajās īstenotā filtra darbības pārbaudi no dažādiem aspektiem. Trešajā nodaļā apskatīti iespējamie filtru pielietojumi, sīki aprakstīts uzdevumiem specializētu uz rotācijas leņķiem balstītu ortogonālu filtru izstrādes process, kā arī apskatīti šo filtru trūkumi un sniegti priekšlikumi to novēršanai. Katras nodaļas un darba beigās ir apkopoti rezultāti un doti secinājumi. Bakalaura darbā ir 95 lappuses, 61 attēli, 3 tabulas un 32 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Signālu formas rezonanses realizācija un pielietojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Implementation and Applacations of Signal Shape Resonance
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2012 20:44:34