Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ilgtermiņa aktīvu nolietojums un uzņēmējdarbības rezultāti ”
Nosaukums angļu valodā „Depreciation of long-term assets and business performance results“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darba autors: Jeļena Skobeļeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova Bakalaura darba temats: „Ilgtermiņa aktīvu nolietojums un uzņēmējdarbības rezultāti” Bakalaura darba apjoms: 53 lpp, 21 tab.,4 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Pie darba izstrādāšanas tika izmatoti Latvijas Republikas grāmatvedības uzskaites reglamentējošie likumi, ka arī speciālā literatūra. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izpētīt izlgtermiņa aktīvu nolietojuma aprēķināšanas metožu ietekmi uz uzņemējdarbības rezultātiem. Teorētiskajā daļa tika aplukoti tādi jēdzeni, ka ilgtermiņā ieguldījumi, to nolietojums. Nolietojuma ietekme uzņemējdarbības rezultātiem. Šī mērķa sasniegšanai tika pētīta ilgtermiņa aktīvu nolietojuma būtība. Analītiskajā daļā tika aplūkota ilgtermiņa aktīvu nolietojuma nozīme uzņēmējdarbībā un to funkcijas. Pētījumu daļā aplūkots nolietojuma aprēķināšanas process uzņēmumā. Tika izdarīts mēģinājums izmainīt nolietojuma aprēķināšanas metodi. Ar aprēķinu palīdzību tika parādīta piedāvāto risinājumu efektivitāte. Visi piedāvātie risinājumi tika salīdzināti savā starpā, un tika izvēlēts visefektīvākais veids uzņēmējdarbības turpināšanai. Nobeigumā tika sniegti secinājumi un ieteikumi, balstoties uz aprēķinu daļā veiktajiem pētījumiem un aprēķiniem.
Atslēgas vārdi Ilgtermiņa aktīvu nolietojums un uzņemējdarbības rezultāti
Atslēgas vārdi angļu valodā Depreciation of long-term assets and business performance results
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 20:23:26