Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un attīstības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā “Analysis and Development Perspectives of Enterprise Financial Position”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir "Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un attīstības perspektīvas". Ņemot vērā to, ka valstī ar katru gadu pieaug ierosināto maksātnespējas procesu skaits, pētījuma ietvaros autore grib pārliecināties, vai SIA X, kas darbojas restorānu un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, arī tiek ieskaitīta neveiksmīgu uzņēmumu sarakstā vai tomēr labi apdomāto lēmumu dēļ spēj saglabāt finansiālo stabilitāti un nodrošināt uzņēmējdarbību ar nepieciešamajiem līdzekļiem. Pētījuma objekts: SIA X finanšu pārskatu materiāli laika periodā no 2009. līdz 2011.gadam. Pētījuma priekšmets: galveno finanšu rādītāju izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. Darba mērķis ir novērtēt SIA X finanšu analīzē izmantojamo rādītāju izmaiņu ietekmi uz uzņēmuma izaugsmi, sniedzot priekšlikumus finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apkopot teorētisko materiālu par finanšu analīzi; 2)atklāt pozitīvos un negatīvos aspektus uzņēmuma darbībā, veicot finanšu pārskatu horizontālo un vertikālo analīzi; 3) veikt uzņēmuma galveno finanšu rādītāju analīzi; 4) izpētīt bankrota iespējamību, izmantojot E.Altmana un R.Šorina/ I.Voronovas bankrota prognozēšanas modeļus; 5) uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus finansiālā līdzsvara traucējumu likvidēšanai jeb finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Pētījuma hipotēze: maksātnespējas un bankrota prognozēšanas modeļu pielietošana uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzē dod patiesāku priekšstatu nekā finanšu pārskatu rādītāju absolūtie lielumi un to izmaiņu izvērtēšana. Diplomdarbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļā tiek raksturotas uzņēmuma finanšu analīzes metožu un rādītāju teorētiskie aspekti. Otrajā daļā tiek aprēķināti SIA X likviditātes, maksātspējas, līdzekļu izmantošanas efektivitātes un rentabilitātes rādītāji, kā arī apskatīta šo rādītāju izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finansiālā stāvokļa stabilitāti. Trešajā daļā tiek veikta uzņēmuma bankrota draudu diagnostika, pielietojot dažādus bankrota prognozes modeļus, kā arī tiek piedāvāti atsevišķi priekšlikumi uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Diplomdarba apjoms ir 67 lapaspuses bez pielikumiem. Tas satur 14 attēlus, 10 tabulas, 4 pielikumus. Darbs ir tapis, izmantojot 36 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi finansiālā stāvokļa analīze, likviditāte, maksātspēja, bankrota draudi
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis, liquidity, paying capacity, bankruptcy risk
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2012 11:22:23