Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums 9a-Aizvietotu-1H-fluorēn-9-onu sintēze un īpašības
Nosaukums angļu valodā Preparation and properties of 9a-substituted-1H-fluoren-9-ones
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. V.Lūsis
Recenzents Dr. chem. M. Plotniece
Anotācija Sintezēti 2-(aril(indān-1,3-dion-2-il)metil)-3-okso-butānskābes esteri un noskaidrota to telpiskā struktūra. Molekulas indāndionilfragmenta C-alkilēšanas rezultātā sintezēti 2-(1-aril-3-oksobutil)-2-metilindān-1,3-dioni un veikta to iekšmolekulāra ciklizācija, iegūstot 1-aril-9a-metil-2,9a-dihidro-1H-fluorēn-3,9-dionus. Sintezēti 4-aril-5-okso-4,5-dihidro-1H-indēno[1,2-b]piridīna atvasinājumi un veikta to 4a-C alkilēšana. Produktu struktūras pētījumos izmantotas KMR spektroskopijas metodes. Literatūras apskatā, balstoties uz datu bāzē Reaxys pieejamo informāciju, apkopotas ziņas par 9a-aizvietotu fluorēnu sintēzes metodēm laika periodā no 1954 līdz 2008. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 43 lpp. Darbā izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi 9a-AIZVIETOTI 1H-FLUORĒNI, 4a-AIZVIETOTI 1H-4a,5-DIHIDROINDENO[1,2-b]-PIRIDĪNI,
Atslēgas vārdi angļu valodā 9a-SUBSTITUTED 1H-FLUORENONES, 4a-SUBSTITUTED 1H-4a,5-DIHYDROINDENO-[1,2-b]PYRIDINES.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 14:39:13