Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas administrācijas modeļi, to trūkumi un priekšrocības”
Nosaukums angļu valodā “Models of Customs Administration, their Advantages and Disadvantages”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarbā Muitas administrācijas modeļi, to trūkumi un priekšrocības par darba pētījumu objektu ir izvēlēti muitas administrācijas modeļi, nosakot to atšķirīgas pazīmes, kā arī risinājumus muitas administrēšanas sistēmas funkcionēšanas efektivitātes palielināšanā. Lai izpētītu izvēlēto objektu, darbā tika pētīti tādi jautājumi kā: muitas būtība, funkcijas un kompetence, administrēšanas jēdziens, organizatorisko struktūru veidi, to trūkumi un priekšrocības, apskatīts, kādā veidā muitas iestādēs var tikt organizēts darbs, muitas funkciju izpildīšanai un valsts muitas politikas realizēšanai, kā arī izanalizēta starptautiskā pieredze muitas administrēšanas jomā. Diplomdarba mērķis ir noteikt: 1. Kādā veidā Latvijā un citās valstīs ir organizēts muitas dienestu darbs, lai nodrošinātu muitas funkciju izpildi. 2. Izpētīt muitas administrācijas modeļu stiprās un vājās puses. 3. Sniegt priekšlikumus Latvijas muitas administrācijas modeļa racionalizēšanai, pamatojoties uz muitas funkciju izpildi. Lai sasniegtu norādīto mērķi, darbā tiek noteikti šādi uzdevumi: 1. Noteikt muitas administrēšanas būtību un jēdzienu. 2. Noteikt muitas administrēšanas raksturīgas pazīmes. 3. Izpētīt muitas administrācijas organizēšanas veidus Latvijā un citās valstīs. Šajā darbā ir atspoguļota starptautiska pieredze muitas lietu administrēšanā, gan arī sniegti priekšlikumi, kā var šo pieredzi pielietot Latvijas muitas iestāžu darbības uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no četrām sadaļām. Pirmajā sadaļā tiks izskatīts organizāciju vadīšanas jēdziens un būtība, ka arī aprakstīti organizatoriskās struktūras veidi. Otrajā sadaļā tiks izskatīts muitas jēdziens, muitas funkcijas un kompetence un muitas lietu vadīšanas un uzņemējdarbības vadīšanas atšķirošas pazīmes. Trešajā sadaļā izskatītas un analizētas vairāku valstu muitas administrācijas modeļi. Ceturtajā sadaļā ir piedāvātas starptautiskās pieredzes muitas administrēšanas jomā pielietošanas iespējas Latvijas muitas administrācijas modeļa racionalizēšanai. Darba nobeigumā tiks apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi par muitas administrācijas modeļu darbības pilnveidošanas vajadzībām un iespējām. Diplomdarba apjoms ir 66 lappuses, tas satur 18 attēlus, 1 tabulu, 1 pielikums un 22 izmantotas literatūras avotus.
Atslēgas vārdi muita, administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, administration
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 14:27:54