Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovatīvo darbību pilnveidošana uzņēmumā SIA „Kurzemes Biznesa Inkubators”
Nosaukums angļu valodā Development of innovative activities within the enterprise Kurzemes Business Incubator Ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Anotācija Darba autors: Reinis Budriķis Diplomdarba vadītājs: Profesors. Dr.oec., Vitālijs Jurēnoks Diplomprojekta temats: Inovatīvo darbību pilnveidošanas process SIA Kurzemes Biznesa Inkubators. Diplomdarba apjoms : Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 96.lpp. Datorsalikumā. Darbā iekļautas 30 tabulas, 49 attēli. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un specialā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, valsts statistika dati, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie dati, materiāli un pētījuma rezultāta iegūtā informācija. Bibliogrāfiskā sarakstā iekļauti 24 izmantojamie literatūras avoti, 20 latviešu valodā un 4 svešvalodā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt praktiski realizējumus, situācijai atbilstošus priekšlikumus SIA Kurzemes Biznesa Inkubators inovatīvās darbības pilnveidošanai. Diplomdarbā risinātie uzdevumi: Izpētīt inovācijas jēdziena nozīmi un saistība ar Biznesa Inkubators darbību. Veikt uzņēmuma vispārēju raksturojumu, aplūkot tā vēsturi, organizatorisko struktūru. Aplūkot SIA Kurzemes Biznesa Inkubators darbības rādītāju s par iepriekšējiem pārskata 2009,2010, 2011 gadiem, apskatīt uzņēmumu iestāšanās un izstāšanās statistiku KBI, uzņēmumu apgrozījuma rādītāju statistiku. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Pētījuma rezultātā tika atklātas problēmas, kuru atrisināšanai tika izstrādāts viens uzņēmuma darbības pilnveidošanas priekšlikums, izstrādāts SIA Kurzemes Biznesa Inkubators darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Budriķis R.Inovatīvo darbību pilnveidošanas process SIA Kurzemes Biznesa Inkubators: Diplomprojekts / Vadītājs Jurēnoks V. Datorsalikums. Liepāja: RTU, 2012. 96lpp
Atslēgas vārdi Inovācija, Inkubators
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovation, incubator
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 11:42:46