Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Preču muitas vērtības noteikšanas pilnveidošanas pasākumi”
Nosaukums angļu valodā “Improvement Measures for Determination of Goods Customs Value”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Selga, VID Muitas pārvaldes nodaļas vadītāja
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba "Preču muitas vērtības pilnveidošanas pasākumi" aktualitāti raksturo tas, ka pareizs muitas vērtības aprēķins ietekmē kopējo valsts gala maksājumu Eiropas Savienības un nacionālajā budžetā, jo preču muitas vērtība ir muitas nodokļa bāze, un tās vienveidīga aprēķināšana ir viens no nosacījumiem vienlīdzīgas starptautiskās tirdzniecības pastāvēšanai. Praktisko nozīmi pamato apskatīto tiesvedības lietu analīze, risinājumu un ierosinājumu izklāsts, lai nerakstos kļūdu pieļaušana preču muitas vērtības noteikšanā. Diplomdarbs ir izstrādāts ar mērķi izvērtēt preču muitas vērtības noteikšanas nepieciešamību un kļūdu pieļaušanas samazināšanas veicināšanu un izvirzīt priekšlikumus vieglākai preču muitas vērtības noteikšanas būtības izprašanai, lai nerastos materiālie zaudējumi sakarā ar nekorektu noteikšanas kārtību un/vai pamatojumu. Lai veiksmīgi sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, autore risina sekojošus uzdevumus: pēta faktorus, kas nosaka preču muitas vērtības noteikšanas nozīmīgumu; iepazīstas ar reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem; izskata preču muitas vērtības aprēķināšanas metodes, to pielietošanu un ierobežojošos faktorus; veic vienoto administratīvo dokumentu (VAD) pārbaudēs visbiežāk konstatēto kļūdu analīzi; prakses laikā, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē, iegūst un analizē informāciju par tiesvedības gadījumiem saistībā ar preču muitas vērtības noteikšanu; sniedz risinājumus tiesvedības gadījumiem, lai nebūtu radušās problēmas attiecībā uz preču muitas vērtības aprēķināšanu; izdara secinājumus par preču muitas vērtības noteikšanas būtību un izvirza priekšlikumus, lai būtu vieglāk izprast preču muitas vērtības noteikšanas kārtību un nosacījumus. Darba pirmajā daļā tiek sniegts ieskats preču muitas vērtības noteikšanas nepieciešamības faktoriem, tiek pētīti preču muitas vērtības normatīvo aktu reglamentācija. Otrajā daļā tiek apskatītas preču muitas vērtības noteikšanas metodes; tiek veikta VAD pārbaudēs visbiežāk konstatēto kļūdu analīze. Darba trešajā daļā tiek veikts pētījums kā nosaka preču muitas vērtību Eiropas Kopienas teritorijā no trešajām valstīm importētām tādām precēm kā automašīnām, piemērojot muitas procedūru- laišana brīvā apgrozībā un muitas vērtību koriģējošo maksājumu, kas saistīti ar honorāriem un licenču maksām, interpretāciju pēc izlaišanas, veicot uzņēmuma Muitas auditu. Darba beigās autore apkopo secinājumus, izstrādā priekšlikumus, lai turpmāk nepieļautu tik daudz kļūdu preču muitas vērtības noteikšanā. Diplomdarbs sastāv no 75 lpp., tas satur 5 attēlus, 5 pielikumus un 41 izmantotās literatūras avotu.
Atslēgas vārdi muita, preču muitas vērtība, tiesvedības lietu analīze, muitas nodoklis, muitas audits
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, goods customs value, analysis of cases of proceedings, customs duty, customs audit
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 22:38:14