Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ārvalstu komersanta „KRKA, DD, Novo Mesto” pārstāvniecības darbības pilnveidošanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Performance development opportunities for the representative of foreign merchant "KRKA, DD, Novo Mesto"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec., asoc.prof., Z.Sundukova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats: Ārvalstu komersanta KRKA, DD, Novo Mesto pārstāvniecības darbības pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekta autors: Sindija Adama Diplomprojekta vadītājs: Dr.oec., lekt. R.Greitāne. Diplomprojekta mērķis izstrādāt priekšlikumus starptautiska farmācijas uzņēmuma KRKA pārstāvniecības Latvijā darbības pilnveidošanai. Diplomprojektā tiek analizēti Ārvalstu komersanta KRKA, DD, Novo Mesto pārstāvniecības darbības rezultāti, konstatētas problēmas un piedāvāti risinājumi to novēršanai. Diplomprojekts sastāv no projektu daļas un grafiskās daļas. Projekta daļā ietilpst analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa un dabas un darba aizsardzības daļa. Diplomprojekta ietvaros veikta Ārvalstu komersanta KRKA, DD, Novo Mesto darbības analīze, analizēta, iekšējā un ārējā vide un analizēta arī nozare, kurā darbojas uzņēmums. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi vispārējā administratīvā izmaksu un pamatlīdzekļu budžeta samazināšanai, jauna produkta virzīšanas tirgū pasākumu un izmaksu optimizācijai un sniegti ieteikumi premiālās sistēmas pilnveidošanai darbinieku motivācijai. Tehnoloģiskajā daļā ir pilnveidota uzņēmuma realizēto medikamentu datu bāze, kas atvieglo iegūt un analizēt dažādus datus, dažādās variācijās no liela apjoma datu bāzēm. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēta darba vide, konstatēti darba vides riski un izstrādāts pasākumu plāns risku samazināšanai. Diplomprojekta izstrādei kopā izmantoti 23 literatūras avoti un interneta resursi . Diplomprojekta apjoms ir 78 lappuses, tai skaitā 10 tabulas, 14 attēli. Diplomprojektam pievienoti 1 pielikums. Grafiskā daļa sastāv no 16 lappusēm.
Atslēgas vārdi nav
Atslēgas vārdi angļu valodā nav
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.01.2012 20:41:57