Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Sprieguma krituma kompensējošās iekārtas 20kV tīklā
Nosaukums angļu valodā Voltage Drop Compensation System in 20kV Grid
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs asoc.prof. I.Zicmane
Recenzents doc. D.Žalostība
Anotācija M. Bērtiņa. Bakalaura darbs- Sprieguma krituma kompensējoša iekārta 20kV tīklā. Bakalaura darba apjoms ir 46 lappuses. Darbā iekļauti 14 attēli. Darbā ir izmantoti 6 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi, kas kopā izvietoti uz 53 lapām. Darbs sastāv no – sprieguma krituma kompensējošas iekārtas vispārīgās informācijas, apkopota tehniskā informācija par iekārtas elementiem, EPL sistēmas raksturojums grafiski, minimāls iekārtas darbības apraksts, līnijshēma un 20kV EPL tehniskie dati, iekārtas izvietojums no A/s.t. 77 līdz patērētajam darbu drošības tehnikas apraksta, apraksts par nepieciešamo iekārtas apkalpošanas instrumentu komplektu. Darba nobeiguma ir izdarīti secinājumi un sniegta izmaksu tāme, salīdzinot izmaksas MiniCap kondensatoru iekārtas izbūvi pret 110/20kV transformatoru apakšstacijas izbūvi. Izmaksu tāmes pievienotas pielikumos.
Atslēgas vārdi Sprieguma kritums,kompensējošās iekārtas 20kV tīklā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Voltage Drop, Compensation System in 20kV Grid.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 15:52:50