Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izmantojamās siltumenerģijas racionālas izmantošanas nepieciešamība
Nosaukums angļu valodā Apartment of dwelling house available thermal energy efficient use necessity
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs SIA RBSSkals, Duipl.ing.O.Caune
Recenzents SIA Vides projekti, Mg.oec. J.Grizāns
Anotācija Diplomprojektā Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izmantojamās siltumenerģijas racionālas izmantošanas nepieciešamība autores mērķis ir izpētīt un izanalizēt mūsdienās tik aktuālo problēmu, kā energoresursu racionālu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā un ēku energoefektivitātes paaugstināšanā. Darba analītiskajā daļā autore apraksta dzīvokļu kooperatīva sabiedrības Zinātne darbības virzienu un tās saistību ar ēku energoefektivitāti un kompleksu renovāciju, kā arī apraksta sabiedrības organizatorisko struktūru un veic sabiedrības SVID analīzi. Projekta aprēķinu daļā tiek parādīts neatjaunojamo dabas resursu nozīmīgums un to nepieciešamība enerģijas ieguvei. Par cik neatjaunojamie dabas resursi ir ierobežotā daudzumā ir jāmeklē citas alternatīvas šo pašu mērķu īstenošanai. Ēku energoefektivitāte un tās paaugstināšana, veicot kompleksus renovācijas darbus, ir viens no racionālākajiem veidiem kā nākotnē samazināt iedzīvotāju rēķinus par patērēto siltumenerģiju. Autore šajā sadaļā apraksta renovācijas darbu attīstību pašas izvēlētajai daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Biķernieku ielā 77 aprēķinot energoefektivitātes pasākumu izmaksas, nepieciešamās investīcijas, atmaksāšanas laiku un renovācijas maksu par 1m2, katram no izvēlētajiem pasākumiem. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīta norobežojošo konstrukciju siltināšanas metode ETAG 004 , kura tiek izmantota zemapmetuma fasādes siltināšanai, izvēloties kvalitatīvus materiālus un kvalificētu darbaspēku. Lai iegūtu lielāku siltumenerģijas ekonomiju ir ieteicams veikt apkures sistēmas renovāciju un visu logu nomaiņu. Dabas aizsardzības daļā autore apraksta Kioto protokola nepieciešamību siltumnīcas efekta un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazināšanai, to radīto seku novēršanai un energoefektivitātes pasākumu attīstīšanai, jo tieši CO2 emisijas ir viena no galvenajām problēmām, kuru risina ES direktīvas, kuras saistītas ar ēku energoefektivitāti. Autore secina, ka tā kā fosilā kurināmā resursi ir gandrīz izsmelti, ir jādomā par alternatīvo resursu izmantošanu enerģijas ieguvē un par klimata pārmaiņām globālā līmenī. Ēku sektorā svarīgi ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus samazinot enerģijas patēriņu mājoklī un uzlabojot komforta stāvokli telpās. Diplomprojektā ir 95 lpp., 26 attēli un 5 tabulas.
Atslēgas vārdi siltumenerģijas racionāla izmantošana, energoefektivitāte, fosilo un alternatīvo resursu izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā produce thermal energy in house , energy efficiency, fossil fuel resources , alternative resources
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 17:46:30