Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Paliekošo veidņu ierīkošanas efektivitāte"; diplomprojekts "Sporta un atpūtas centrs Talsu novadā"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of Setting Permanent Forms"; Diploma Project "Sports and Recreation Centre in Talsi Area"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Noviks
Recenzents Ārijs Skujiņš
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: inženierprojekta daļas un pētnieciskās daļas. Inženierprojekta tēma ir „Sporta un atpūtas centrs Talsu novadā”. Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu „Sporta un atpūtas centra” jaunbūvei, Talsu novada Stendes pilsētas Mazirbes ielā 12. Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam un darba ietvaros tika izstrādātas 3 galvenās nodaļas: 1. Arhitektūras daļa; 2. Būvkonstrukciju daļa; 3. Ekonomikas daļa. Pirmajā nodaļā izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver izejas datus projektēšanai, ģenerālā plāna aprakstu, arhitektūras un celtniecības daļas aprakstu, inženierkomunikāciju vispārējo raksturojumu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus. Otrajā nodaļā tiek veikti metāla nesošo konstrukciju aprēķini. Tiek aprēķināti un izprojektēti: metāla kopne – jumta nesošā konstrukcija, metāla kolonna, uz kuras tiek balstīta kopne, un kolonnas pamats. Trešajā nodaļā aprakstīta celtniecības vispārējā organizācija un tehnoloģija, sastādīts darba veikšanas kalendārais grafiks, sastādīts objekta ekonomiskais pamatojums - tāmes. Darba nobeigumā izteikti secinājumi. Pētnieciskās daļas tēma ir „Paliekošo veidņu ierīkošanas efektivitāte”. Darbā ir analizēta paliekošo veidņu pielietošana lentveida pamatu betonēšanā un veikts paliekošo veidņu – Dobeles paneļa un MBF-fibrolīta salīdzinājums ar atveidņojamiem PERI veidņiem. Detalizētāk ir apskatītas dažādu veidņu sistēmu iestrādes tehnoloģijas. Lai realizētu darbā uzstādīto mērķi, ir veikts Dobeles paneļa, MBF-fibrolīta un PERI atveidņojamo veidņu sistēmu tehniski ekonomiskais salīdzinājums dzīvojamās ēkas pamatu izbūvē. Darba nobeigumā izteikti secinājumi. Diplomprojekta kopapjoms ir 136 lappuses, tas satur 47 attēlus, 21 tabulas un tajā ir atsauces uz 44 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Sporta un atpūtas centrs Talsu novadā
Atslēgas vārdi angļu valodā "Sports and Recreation Centre in Talsi Area
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2012 00:30:30