Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „Dives Reklāma” konkurētspēju paaugstināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for increasing competitiveness of SIA „Dives Reklāma””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. N.Balabka
Recenzents Dr.habil.oec., prof.,A.Magidenko
Anotācija Diplomprojekta autors: Andris Kalniņš Diplomprojekta tēma: SIA DIVES Reklāma konkurētspēju paaugstināšanas projekts Darba veids: Diplomprojekts Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadīšana Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Normunds Balabka Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām un 14 apakšnodaļām, kas kopumā aizņem 117 lapaspuses. Darbā ir integrētas 54 tabula, 18 attēli un 6 pielikumi. Kā informācijas avoti ir izmantoti 25 bibliogrāfiskie un citi informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Mārketinga elementi, SVID analīze, prjekts. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt un izvērtēt atbilstošāko uzņēmuma SIA DIVES Reklāma konkurētspēju paaugstināšanas projektu. Diplomprojekta uzdevumi: 1. Veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi; 2. Veikt tirgus analīzi; 3. Izstrādāt trīs projektus uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai; 4. Izstrādāt projektu tehnoloģisko pusi; 5. Izstrādāt dabas un dabas aizsardzības sistēmu; 6. Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējīgo priekšrocību uzlabošanai poligrāfijas tirgū. Diplomprojekta saturs: Atbilstoši sākotnēji izvirzītajam projekta mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem diplomprojekta analītiskās daļas radīšanas ietvaros ir veikta uzņēmuma SIA DIVES Reklāma raksturojums, ārējās vides analīze, mārketinga elementi, SVID analīze un konstatēta problēma, lai spētu izstrādāt atbilstošus projektus tās novēršanai, kā arī uzņēmuma konkurētspājas palielināšanai. Diplomprojekta ietvaros, risinot tā izvirzītos uzdevumus, tiek izstrādāti trīs projekti un izvirzīts atbilstošākais mērķa sasniegšanai. Izstrādāta darba un dabas aizsardzības daļa un tehnoloģiskā daļa, kā arī izdarīti secinājumi un veikti priekšlikumi. Pētījuma metodes: Referatīvā, analītiskās salīdzināšanas, faktoru noteikšanas, grafiskā, ekonomiski matemātiskā, statistiskā metode. Projekta rezultāti: Diplomprojekta gaitā, īstenojot projektu darbību atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un tam pakārtotajiem uzdevumiem, galarezultātā tika sasniegts vēlamais rezultāts, izmantojot investīciju efektivitātes vērtēšanu. Diplomprojekta izmantojamība: Diplomprojekta rezultāti ir izmantojami kā konkurētspēju paaugstināšanas projekts konkrētājam uzņēmumam.
Atslēgas vārdi diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 20:51:10