Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Wholesale company’s performance improvement project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un tā darbība. Tiek aprakstīta informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, darbiniekiem, kā arī tiek veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Analītiskās daļas beigās veic SVID analīzi un informācijas apkopojumu par analītisko daļu un definē trīs problēmas, kas jārisina uzņēmuma pilnveidošanas projekta ietvaros. Projekta daļā autore izvirza risinājumus pastāvošo problēmu risināšanai. Pēc autores domām, trīs problēmas, ko nepieciešams risināt, lai pilnveidotu uzņēmuma darbību ir zems iepakošanas iekārtu un nomas apgrozījums, uzņēmuma atpazīstamība, kā arī darbinieku motivācija. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts uzņēmuma mājas lapas pilnveidošanas un interneta veikala izveidošanas projekts. Šajā daļā tiek uzskatāmi parādīts šī projekta ieviešanas process no tehniskās puses. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti uzņēmuma darbinieku darba riksi, un kā tos samazināt un novērst. Diplomprojekta noslēgumā tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 71 lpp, 5 daļām, 38 tabulām, 35 attēliem, 13 formulām un 5 pielikumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale companys performance improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 21:46:46