Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Grants izplatība Latvijas teritorijā, to raksturlielumi un lietošanas kritēriji ceļu būvē” („Zemnieku ielas rekonstrukcija Rēzeknē”)
Nosaukums angļu valodā „Distribution of Gravel in the Territory of Latvia, its Characteristics and Usage Criteria in Road Construction” („Reconstruction of Zemnieku Street in Rezekne)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents lekt. B.Jeļisejevs
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums ir Grants izplatība Latvijas teritorijā, to raksturlielumi un lietošanas kritēriji ceļu būvē. Darba tēma izvēlēta sakarā ar nepieciešamību apzināt Latvijā pieejamās grants karjeras, to raksturlielumu ietekmi uz autoceļu būvniecību. Darbā gaitā tika izanalizēti grants fizikālās un mehāniskās īpašības, kuras tik pārbaudītas laboratorijas apstākļos. Dabā tika apsekoti 2 grants karjeri: Garkalnes grants karjers, Lorupes grants karjers. Pēc filtrācijas koeficienta, maksimālā blīvuma un granulometriskā sastāva grantis var izmantot salizturīgās kārtās un zemes klātnes būvniecībā. Laboratorijā veica filtrācijas koeficienta noteikšanu pēc divām metodēm: Ceļu specifikācijām 2012, GOST 25584-90 Inženierprojekta nosaukums ir Zemnieku ielas rekonstrukcija Rēzeknē. Zemnieku iela ir vietējās nozīmes ielas, kas atrodas Rēzeknes pilsētas Dienvidu rajonā dzīvojamā masīvā, savienojot Pulkveža Brieža un Stacijas ielas. Zemnieku ielā atrodas reģionāli nozīmīgi objekti Rēzeknes veselības aprūpes centrs, Rēzeknes slimnīca, Vides pārvaldes Rēzeknes reģionālā nodaļa, Daugavas stadions un daudzdzīvokļu nami. Ielas kopējais garums ir 1475m. Projektētais ātrums visā posmā pieņemts 50 km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP9.5. Projektā ietverts ielas trases plānu aprēķins, garenprofila parametru aprēķins, ielas segas konstrukcijas aplēse, kopējie darba apjomi un specifikācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 147 lapaspues, tajā iekļauti 65 attēli un 43 tabulas.
Atslēgas vārdi Grants izplatība Latvijas teritorijā, to raksturlielumi un lietošanas kritēriji ceļu būvē
Atslēgas vārdi angļu valodā Spread of gravel across Latvian territory, its characteristics and usage criteria for road construct
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 17:59:09