Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Service company’s development project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
Recenzents Dr.oec.,prof.V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta darba autore: Inese Greķe Diplomprojekta darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., doc. (prakt.) Nadežda Semjonova Diplomprojekta darba temats: ,,Pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts” Diplomprojekta darba apjoms: 81 lapa, kurās ietvertas 26 tabulas, 30 attēli un 3 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 7 nodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa no 5 nodaļām, tehnoloģijas daļa no 1 nodaļas, darba un dabas aizsardzības daļa no 3 nodaļām. Diplomprojekta darba izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, Latvijas Republikas satistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi un mācību līdzekļi un uzņēmuma materiāli - kopā 27 literatūras avoti. Diplomprojekta darba galvenie rezultāti: analizējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un mārketinga aktivitātes ir izstrādāti priekšlikumi jaunu pamatlīdzekļu iegādei un reklāmas pasākumu veikšanai. Lai nodrošinātu pakalpojumu nemainīgi labā kvalitāte ir izstrādāts kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plāns. Diplomprojekta darba bibliogrāfiskais apraksts: Greķe I. Pakalpojuma uzņēmuma darbības attīstības projekts: Diplomprojekta darbs/ Projekta vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums – Rīga: RTU, 2012 – 81 lpp.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Development Project of Services Company Activity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 10:40:19