Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pirmskolas izglītības iestāžu finansēšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Financing development project for pre-school educational establishments
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec.A.Prauliņš
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Aija Gribute. Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec. asoc. prof. Rasma Alsiņa. Diplomprojekta temats: Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 75 lpp. Datorsalikumā. Darbā iekļautas 34 tabulas, 20 attēli un 1 formula. Diplomprojektā izmantotie materiāli: ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, statistikas dati, iestāžu nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija, masu mēdiju informācija. Bibliogrāfiskajā sarakstā izmantoti 24 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt pirmsskolas izglītības sistēmai priekšlikumus, kā pilnveidot finansējuma iegūšanas avotus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā veikta izglītības sistēmas finansējuma ieguves un izlietojuma izpēte, audzēkņu izmaksu aprēķins. Projekta daļā izstrādāti finansējuma palielināšanas projekti. tehnoloģiskajā daļā izstrādāta mājas lapa pirmsskolas izglītības iestādēm. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta riska faktoru analīze, kā arī izstrādāts pasākumu plāns apstākļu uzlabošanai. Grafiskā daļa sastāv no 16 lpp. , kurās ir apkopoti diplomprojekta izstrādāšanas laikā izstrādātie grafiki, attēli un tabulas, lai labāk attēlotu darbā izvirzītos priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 13:41:51