Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Rotācijas apļu lietošanas pieredze Eiropā. Attīstības virzieni un perspektīva” („Vairoga ielas un Gaujas ielas mezgla risinājuma variants ar rotācijas apli”)
Nosaukums angļu valodā „Application Experience of Roundabouts in Europe. Development Directions and Prospects” („Solution Version of Vairoga and Gaujas Street Junction with Roundabout”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Zariņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Rotācijas apļu lietošanas pieredze Eiropā. Attīstības virzieni un perspektīva, tas sastāv no bakalaura darba, pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļa. Bakalaura darbs ir gan analītisks, gan pētniecisks. Analītiskajā daļā tiek apskatīta rotācijas apļu klasifikācija, priekšrocības un trūkumi, aplūkoti Eiropas un Krievijas raksturīgākie risinājumi, kā arī ģeometriskie parametri. Darba gaitā tika noskaidrots, ka raksturīgākie apļa risinājumi pilsētās ir mini un saspiestie rotācijas apļi, kas neaizņem daudz vietas un ir diezgan viegli pārbūvējami, ja nepieciešams. Lai gan divjoslu apļiem ir lielāka caurlaidspēja, tomēr autovadītāji nelabprāt izmanto visas šī ceļumezgla priekšrocības. Kā viens no risinājumiem varētu būt turbo apļa izbūve divjoslu apļa vietā, pirms tam apmācot transportlīdzekļu vadītāju šāda apļa ekspluatācijā. Savukārt, pētnieciskajā daļā tiek izpētīti divi Latvijā esošie apļi Juglas Biķernieku un Ķekavas apļveida ceļumezgli, kuri ir divjoslu apļi. Šiem apļiem tiek aprēķināts avārijas koeficients konfliktpunkta potenciālā bīstamība ar konfliktpunktu metodi, kura rezultātā tika noskaidrots, ka Juglas Biķernieku aplis no satiksmes drošības viedokļa ir novērtējams kā bīstams, bet Ķekavas ceļumezgls kā mazbīstams. Lai palielinātu satiksmes drošības līmeni šajos apļos, uzskatu, ka nepieciešams izglītot autobraucējus, kā pareizi tiek ekspluatēts divjoslu aplis, lai būtu nodrošināta to pieļaujamā caurlaidspēja. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 53 lappuses, tas ietver 55 attēlus, 4 tabulas un 9 matemātiskās aprēķina formulas. Inženierprojekta tēmā ir Vairoga ielas un Gaujas ielas mezgla risinājuma variants ar rotācijas apli. Darba mērķis ir uzlabot satiksmes drošību un kvalitāti, samazinot konfliktpunktu skaitu no 17 uz 9, kā arī rotācijas aplis ir viens no satiksmes mierināšanas līdzekļiem. Rekonstruējamais ceļa mezgls atrodas Rīgā. Tā kopējais garums ar pieslēguma ceļiem ir 688 m, joslas platumi svārstās no 3,00 m līdz 3,50 m, bet nobrauktuvēs no apļa 4,00 m, kopējais ielas platums ir no 6,00 m līdz 11,00 m. Pieslēguma ceļos ir izceltas satiksmes saliņas, mezgla robežās ir paredzētas izceltas apmales, bet gājēju pārēju vietās tās tiek nomainītas uz slīpajām un pazeminātajām. Tādā veidā nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ceļu mezgla robežās pārvietojas automašīnas un kursē sabiedriskais transports autobuss un tramvajs. Darba apjoms ir 80 lappuses, tas ietver 8 attēlus un 20 tabulas.
Atslēgas vārdi Rotācijas apļi, apļveida mezgli, vienjoslas, vairākjoslu un turbo apļi, apļu tipi un caurlaidspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Roundabouts, single-lane, double-lane and turbo roundabouts, roundabouts types and capacity
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 15:44:36