Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Tirdzniecības uzņēmuma personāla atlases un integrēšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Personnel selection and integration project in a trading company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec., lekt. S.Gailīte
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Marina Zotimova Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. Iveta Ozoliņa-Ozola Diplomprojekta temats: Tirdzniecības uzņēmuma personāla atlases un integrēšanas projekts Diplomprojekta apjoms: 74 lapas, darbā iekļautas 19 tabulas, 5 attēli un pievienoti 19 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. LR likumdošanas normatīvie akti, zinātniskā literatūra personāla vadības jomā un tirdzniecības uzņēmuma ELKOR nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta analīze par personāla atlasi un integrēšanu Tirdzniecības uzņēmumā ELKOR. Teorētiskajā daļā veikta zinātniskās literatūras analīze par personāla atlasi un integrēšanu. Projekta aprēķina daļā tika izstrādāts profesionālo prasību izstrādāšanas projekts pārdevēja konsultanta amatam, personāla atlases pilnveidošanas projekts un personāla integrēšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zotimova M. Tirdzniecības uzņēmuma personāla atlases un integrēšanas projekts : DiplomprojektsZinātn.vadītāja Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 74 lpp. (tikai latviešu valodā)
Atslēgas vārdi Personāla atlase un integrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel selection and integration
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 13:19:59