Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze ES valstīs un Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Comparative Analysis of Corporate Income Tax System in the EU and Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmu salīdzinošā analīze Eiropas Savienības valstīs un Latvijā. Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) notika 2004. gada 1. maijā. Līdz ar to izmaiņas ir skārušas visu nodokļu sistēmu, kā arī tiešo nodokļu sfēru, pie kuras pieder Uzņēmumu ienākuma nodoklis. ES ietvāros brīva preču, pakalpojumu un kapitāla kustība sekmēja uzņēmējdarbības attīstību. Līdz ar to liela nozīme ir dalībvalstu nodokļu sistēmam, kuri nodrošina starpvalstu sadarbību. Šī darba mērķis ir izanalizēt Uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu Eiropas Savienībā, izstrādāt un piedāvāt priekšlikumus kopējai uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas ES uzlabošanai un tās piemērošanai Latvijā. Lai sasniegt šī mērķi nepieciešams risināt šādus darba uzdevumus: Sniegt Uzņēmumu ienākuma nodokļa attīstības vēsturisko pamatojumu; Izpētīt Uzņēmumu ienākuma nodokļa reglamentējošo tiesisko bāzi Latvijā un Eiropas Savienībā; Raksturot Uzņēmumu ienākuma nodokļa elementus nodokļa subjekts, objekts, bāze, likmes, atvieglojumi un atlaides; Veikt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības valstu Uzņēmumu ienākuma nodokļa elementu salīdzinošu analīzi; Uz citu Eiropas Savienības valstu piemēra izstrādāt priekšlikumus Latvijas Uzņēmumu ienākuma nodokļa elementu pilnveidošanai. Diplomdarbs sastāv no trim daļām. Pirmā daļā autors raksturo uzņēmumu ienākuma nodokli, to attīstību, nodokļa vēsturi, reglamentējošo bāzi, jēdzienu, funkcijas. Otrā daļā autors raksturo Uzņēmumu ienākuma nodokļa elementus. Trešā daļa autors veic Uzņēmumu ienākuma nodokļa salīdzinošu analīzi Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Latvijas Republika, Eiropas Savienība, nodokļa elementi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate income tax, the Latvian Republic, the European Union, the tax elements.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2012 03:47:43