Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "SIA "Tukuma auto" pakalpojumu kvalitātes pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Service Quality in "Tukuma Auto" Ltd "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Guna Čivčiša
Recenzents Mg.oec. Jānis Pildavs
Anotācija Korfa I. SIA "TUKUMA AUTO" pakalpojumu kvalitātes pilnveide: Bakalaura darbs / I.Korfa, G.Čivčiša. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012.- 58 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 58 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 9 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti - 20 avoti latviešu valodā, 2 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt SIA Tukuma auto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti un izstrādāt priekšlikumus kvalitātes pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par pakalpojumu kvalitātes nodrošinājumu, kā tas attiecas uz pasažieru pārvadājumiem. Apskatīta teorija par kvalitātes izmaksām, kā tās ietekmē pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti. Pakalpojumu kvalitātes novērtēšana pēc klientu apmierinātības, teorija un metodes kā veikt pasažieru pārvadājumu klientu (pasažieru) apmierinātību. Otrajā darba daļā apskatāms uzņēmuma SIA Tukuma auto raksturojums. Uzņēmuma struktūra, darbības sfēra, pasažieru pārvadājumi, autoparka sastāvs, remonts un tā izmaksas, autobusu noslogojums. Pasažieru pārvadājumu mērķauditorija. Analizētas klientu sūdzības un neapmierinātības cēloņu analīze Trešajā darba daļā autore iesaka risinājumus SIA Tukuma auto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un analizēts izmaksu ekonomiskais pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi par iespējām autoparka atjaunošanai un pasažieru sūdzību novēršanu, kā arī ieteikumi darba organizēšanas un klientu apkalpošanas jomā.
Atslēgas vārdi pakalpojumu kvalitate, nodrošinājums, kvalitātes izmaksas, pasažieru pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā service quality, support, quality costs, passenger transport
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2012 19:13:02