Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Jurijs Rupainis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Vilnītis
2. Eduards Ulmanis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. T.Kidiks
3. Juris Krieviņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
4. Arvis Strēlnieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
5. Tatjana Dubina 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments E.Skuķis
6. Valdis Muižnieks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Korjakins
7. Jānis Daukšts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments P.Kara
8. Sergejs Veļikanovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
9. Karīna Deiča 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
10. Artis Pavasars 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. T.Kidiks
11. Jūlija Mihailova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Korjakins
12. Kaspars Štībelis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Vilnītis
13. Larisa Zipa 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Vilnītis
14. Juris Vegneris 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc.M.Vilnītis
15. Māris Luste 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. L.Pakrastiņš
16. Jevgeņijs Magada 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Korjakins
17. Mihails Truskovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Korjakins
18. Jānis Vītols 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. I.Mieriņš
19. Vladimirs Boločko 11200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
20. Kristaps Laucis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Berjozkina
21. Tims Pečerskis 13200 Radioelektronikas institūts A.Mednis
22. Viktors Parfjonovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
23. Oļegs Čabikins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Bērziņa
24. Igors Bessonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Borščevskis
25. Jevgēnija Leļamera 24100 Transportbūvju institūts Štrauhmanis Jānis
26. Aivis Keišs 13200 Radioelektronikas institūts prof. P.Misāns
27. Edgars Pētersons 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
28. Nataļja Daugule 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Roščinkina, AAS „Balva” grāmatvedes vietniece
29. Tatjana Ūdre 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Gorobecs, A.Ļevčenkovs
30. Vladislavs Strazds 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
31. Svetlana Štāle 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
32. Baiba Āboliņa 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.T.Survilo
33. Alīna Dubure 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. T.Survilo
34. Anžela Babiško 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
35. Edgars Lapkovskis 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
36. Veronika Čerenkova 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
37. Romans Biņkovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Dolgicers
38. Vjačeslavs Vinogradovs 15A00 Aviācijas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
39. Kristīne Agadžaņana 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Doc., Dr.oec. K.Kozlovskis
40. Dmitrijs Pekars 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
41. Edgars Birznieks 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Villers, VID Muitas kriminālpārv. vecākais eksperts
42. Ilona Petrova 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Gode, TSI asoc. profesore
43. Maksims Zaikanovs 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Višņakova, VID NP LNAD Daugavpils KAC
44. Ērika Lielause 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP d.vecākā muitas uzraudze
45. Jānis Vīns 15A00 Aviācijas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
46. Verners Jonāts 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
47. Aleksandrs Kotovs 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
48. Mārtiņš Bērziņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Vītols
49. Jeļena Čepkasova 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks A.Ozols
50. Kaspars Kaugers 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
51. Jūlija Katajeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asoc.prof. Dr.oec. V.Vasiļjeva
52. Edgars Rubenis 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Profesore M.Šenfelde
53. Toms Tinkuss 11200 Enerģētikas institūts S.Valtere
54. Aigars Caics 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
55. Edvīns Čingulis 15300 Mehānikas institūts docents Juris Kalinka
56. Oskars Dzalbs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Doc., Dr.oec. I.Pucens
57. Arta Keisele 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
58. Inese Pakrēsle 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
59. Jekaterina Krasuļina 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc. prof.I.Voronova
60. Gunta Strupka 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
61. Nadežda Ruševa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
62. Iluta Piļicka 11200 Enerģētikas institūts D.Blumberga
63. Nizami Islamovs 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
64. Nikolajs Jakimovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
65. Aleksandra Kuprijanova 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Kļaviņš, VID Muitas kriminālpārval. vec.eksperts
66. Karina Bružuka 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
67. Anna Ņikitina 22315 Muitas un nodokļu katedra O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP
68. Artūrs Slivjackis 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
69. Vladislavs Ļaskovs 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
70. Jānis Ekmanis 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
71. Zigmārs Sproģis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Bērziņa
72. Aleksejs Šačkovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
73. Konstantins Oševerovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
74. Diana Šnigirjova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
75. Elīna Medvecka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
76. Natālija Iļuhina 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
77. Lāsma Supe 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec. U.Kamols
78. Maksims Jagubovs 11200 Enerģētikas institūts T.Lomane
79. Marina Frolova 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA, S.Zelča
80. Mārtiņš Sprūdžs 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA M.Ozoliņš
81. Gerda Kaziņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
82. Vasilijs Žeļabins 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
83. Andrejs Semjonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
84. Kristaps Alcmanis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte G.Orlovskis
85. Andrejs Arzaņājevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
86. Valdis Mičulis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
87. Maksims Belihs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte M.Koņuhova
88. Igors Jarmocs 11200 Enerģētikas institūts K.Ketners
89. Anželika Rogova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Zimina
90. Valērija Vlazņeva 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Ketners
91. Vjačeslavs Gavrovskis 15300 Mehānikas institūts pētnieks Guntis Kuļikovskis
92. Agate Paradņika 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
93. Dzintars Kanders 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
94. Mihails Tarans 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents
95. Ivans Sergejevs 11200 Enerģētikas institūts A.Mesņājevs
96. Reinis Kuzmas 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte R.Varfolomejeva
97. Vita Brovkina 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Vīgants
98. Raimonds Vanags 11200 Enerģētikas institūts D.Blumberga
99. Andrejs Berkuta 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Oļeiņikova
100. Arturs Šuļja 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Maskaļonoks
101. Uldis Gorbāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Miesniece
102. Sergejs Steļmahs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte R.Kašs
103. Sandris Metlovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Linkevičs
104. Jurijs Piscovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Umbraško
105. Inta Utināne 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
106. Sandis Spolītis 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
107. Mārcis Ruperts 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
108. Endijs Raicevs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
109. Signe Millere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
110. Marina Moļa 13200 Radioelektronikas institūts Prof. I.Slaidiņš
111. Krišs Osmanis 13200 Radioelektronikas institūts Prof. P.Misāns
112. Jānis Posse 15A00 Aviācijas institūts Maģ. Nataļja Sidenko
113. Uģis Vilcāns 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
114. Dmitrijs Kurilko 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
115. Ernests Zvirgzdiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Dolgicers
116. Edijs Erdmanis 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
117. Zane Skreija 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
118. Kristīne Plūša 15A00 Aviācijas institūts Inž. zin. dokt. Ilmārs Ozoliņš
119. Igors Moškins 11200 Enerģētikas institūts A.Sauhats
120. Edgars Tročuns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Sļiskis
121. Andrejs Sergejevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte D.Žalostība
122. Agris Kurms 11200 Enerģētikas institūts A.Utāns
123. Gints Poišs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte N.Breners
124. Arnis Lesiņš 11200 Enerģētikas institūts T.Lomane
125. Vjačeslavs Svetļičnijs 15C00 Autotransporta institūts lektors Jānis Rudzītis
126. Konstantins Krivovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
127. Malvīne Harju 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.L.Ādamsone
128. Arnis Sprudzāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
129. Jānis Piternieks 15300 Mehānikas institūts docents Jānis Kaņeps
130. Eduards Budņiks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Ņ.Kočanovs
131. Kārlis Lībeks 15300 Mehānikas institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
132. Ģirts Vīksna 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Ķiploks
133. Vitālijs Vaidaševičs 15300 Mehānikas institūts profesors Vladimirs Gonca
134. Jevgeņijs Semjonovs 15C00 Autotransporta institūts doc. Gundars Zalcmanis
135. Ainārs Āboliņš 15C00 Autotransporta institūts doc.Ēriks Vonda
136. Reinis Lavrinovičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Vanzovičs
137. Mārtiņš Krauklis 15C00 Autotransporta institūts doc. Gundars Zalcmanis
138. Mikus Mincāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
139. Ainis Tarbuns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
140. Armands Koržeņevskis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
141. Veronika Ponomarjova 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
142. Konstantīns Mihailovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
143. Irina Krasovska 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Timmermanis
144. Kira Ivanova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
145. Andrejs Kločkovs 15A00 Aviācijas institūts Doc. Jekaterīna Žukovska
146. Konstantīns Zubs 15A00 Aviācijas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
147. Juliana Ņevrova 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
148. Ainis Akerfelds 15A00 Aviācijas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
149. Aleksandrs Maklakovs 15A00 Aviācijas institūts prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
150. Mihails Lopirevs 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Dolotovs, VID MP Rīgas MKP daļas MKP 0240 vec.muitas uzrau
151. Antons Kuročkins 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
152. Pāvels Bortkuns 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
153. Vladimirs Berezins 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
154. Kārlis Gabranovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Oļeiņikova
155. Māris Paulovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Oļeiņikova
156. Lauris Šķists 11200 Enerģētikas institūts T.Lomane
157. Elva Dūdelīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
158. Arturs Zariņš 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
159. TATJANA KRAVČENKO 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
160. Raivis Suharevs 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Auziņš
161. Dmitrijs Tarkovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
162. Jekaterina Jefimova 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
163. Raitis Kaļva 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Mališevs
164. Liene Vanaga 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Kalmane, SIA „Global Blue Latvia „direktore
165. Aleksejs Tamanskis 15A00 Aviācijas institūts Mg. sc. ing., asist. Dmitrijs Fetisovs
166. Oskars Vītiņš 11200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
167. Artūrs Kepuls 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
168. Reinis Tarvīds 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Dirba
169. Artūrs Pallo 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
170. Atis Hermanis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte M.Greitāns
171. Oļegs Jacura 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
172. Jevgenijs Leontjevs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asoc.prof. Dr.oec. T.Tambovceva
173. Artis Riepnieks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Rozenkrons
174. Inga Perlovska 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
175. Jānis Nicmanis 11200 Enerģētikas institūts I.Alksnis
176. Mārtiņš Striks 24100 Transportbūvju institūts inž. Z.Lazda
177. Jānis Blunavs 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
178. Agnese Griņeviča 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
179. Marina Balujeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
180. Vitaly Boytsov 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult.O.Ozoliņš
181. Inga Lontone 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
182. Ingus Paegle 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Makreckis
183. Ulvis Kubliņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Zemīte
184. Guntars Puhovs 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Strauts
185. Vladislavs Meržejevskis 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
186. Agnese Šķēle 11200 Enerģētikas institūts G.Bažbauers
187. Guna Legzdiņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
188. Aiga Feodorova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
189. Vita Ušpele 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
190. Alvils Laurītis 15300 Mehānikas institūts profesors Vladimirs Gonca
191. Jekaterīna Puškarjova 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
192. Ritvars Balodis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,asist. V.Šatrevičs
193. Santa Segliņa 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
194. Lana Gūtšmite 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
195. Olga Stariņeca 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
196. Alīna Giļova 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
197. Maksims Poļevojs 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņs
198. Oskars Kauls 15A00 Aviācijas institūts Maģ. Māris Hauka
199. Ilze Laicāne 11200 Enerģētikas institūts M.Rošā
200. Aleksandrs Podvinskis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Andreičiks
201. Andrejs Cunskis 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš ; Pētnieks I.Ļašuks
202. Olga Slobodčikova 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Jakubāne, RTU docente
203. Liene Neija 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
204. Linda Anševica 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
205. Andrejs Latkins 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP daļas Daugavpils preču st
206. Zanda Reiniņa 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
207. Līva Tihovska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
208. Tatjana Rimša 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
209. Ēriks Kondaļincevs 22315 Muitas un nodokļu katedra F.Gaveiko, VID MP LMKP daļa Rēzekne 2 MKP 0742
210. Jeļizaveta Baranova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
211. Ilona Ignatjeva 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
212. Romans Rodionovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
213. Lana Slonimska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
214. Ramona Leitāne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.psih., lekt.S.Gailīte
215. Loreta Ušacka 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg. oec., prakt. doc. J. Mežiels
216. Dmitrijs Jemeļjanovs 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc. prof.T.Celmiņš
217. Jevgēnija Urjupina 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
218. Oļegs Šišovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
219. Santa Ieviņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
220. Arūns Dronsutis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mitrofanovs
221. Simona Tropa 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
222. Kaspars Ozols 13200 Radioelektronikas institūts M.Greitāns
223. Edgars Jozefs 15300 Mehānikas institūts docents Juris Kalinka
224. Deniss Zadvornijs 11200 Enerģētikas institūts A.Mesņājevs
225. Agnis Malcenieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Šliseris
226. Jānis Dzenis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mitrofanovs
227. Miķelis-Edvards Bulmanis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
228. Līga Maskovska 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Linkevičs
229. Vladimirs Nadeždins 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
230. Tatjana Kuzņecova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte F.Romangoli
231. Rihards Bilzēns 11200 Enerģētikas institūts M.Gedrovičs
232. Einārs Sietiņš 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.V.Bobrovs
233. Jānis Balodis 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R. Parts
234. Zane Borozkina 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec.K.Gorbunova
235. Ieva Puriņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. N.Semjonova
236. Artūrs Gračevs 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
237. Kaspars Kalējs 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
238. Nauris Valainis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
239. Nikolajs Lavrinovičs 11200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
240. Pāvels Demjaņenko 13200 Radioelektronikas institūts prof. J.Jankovskis
241. Vitālijs Volodenkovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
242. Jānis Butkēvičus 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Leite
243. Ivars Grundāns 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Krumpāns, VID MP Latgales MKP d. muitas maiņas vad.
244. Alīna Pavlova 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Dievapēds, VID MP Latgales MKP daļa Silenes MKP
245. Olga Šestakova 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks; konsult. M.Ekmanis
246. Olga Krjaževa 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. L.Ādamsone
247. Māris Punculis 11200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
248. Jeļena Koskina 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
249. Olga Latkina 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP daļas Daugavpils preču st
250. Jānis Stulpa 15300 Mehānikas institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
251. Vladimirs Skopis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Ļevčenkovs, A.Potapovs
252. Ivars Pozņakovs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
253. Sandis Dejus 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Neilands
254. Jūlija Jurtajeva 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Žandeckis
255. Sandra Vītola 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec. I.Judrupa
256. Jeļena Vatčenko 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec. Ļ.Kohane
257. Madara Staceviča 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
258. Agnese Baiere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
259. Sergejs Berezins 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.V.Bobrovs
260. Sergejs Šilovs 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
261. Evita Kupce 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ. Ivanovs; kons.O.Ozoliņš
262. Ieva Lazdiņa 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA A.Balodis
263. Inese Tarakanova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
264. Konstantīns Gudkovs 11200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
265. Inga Šulce 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
266. Agnese Tāleša 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
267. Lauris Pētersons 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
268. Diana Petročenko 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Bukša, VID MP vecākā muitas eksperte
269. Kristīne Petročenko 22315 Muitas un nodokļu katedra M.Bukša, VID MP vecākā muitas eksperte
270. Beata Frīdenberga 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
271. Inga Eriņa 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
272. Liene Leikuma 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lektors U.Kamols
273. Mārcis Birznieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
274. Mārtiņš Upītis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
275. Kate Ikauniece 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte M.Rēpele
276. Anete Čukule 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
277. Valērija Borovika 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
278. Edgars Siņakins 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. lekt.O.Ozoliņš
279. Oļegs Tetervenoks 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
280. Uldis Siliņš 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
281. Diāna Rokjāne 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
282. Ilona Kozare 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Timmermanis
283. Ivo Šēners 11200 Enerģētikas institūts A.Blumberga
284. Jānis Malnačs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
285. Maksims Molčanovs 15300 Mehānikas institūts profesors Vladimirs Gonca
286. Jānis Grants 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
287. Ivars Bukšs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Vītols
288. Romans Vinogradovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
289. Romāns Siņicins 11200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
290. Vitālijs Navickis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
291. Genadijs Zaļeskis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
292. Ludmila Lavrinoviča 11200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
293. Jurijs Vedels 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Mesņajevs
294. Vitālijs Gaņa 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
295. Ērika Lazareva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
296. Jevgēnijs Beinarovičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Oļeiņikova
297. Jevgeņijs Kiseļovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Ļvovs
298. Aivars Sīlis 13200 Radioelektronikas institūts R. Šāvelis
299. Aleksejs Gorišnijs 11200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
300. Edgars Pocjus 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
301. Mārtiņš Ozols 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Vītols
302. Raimonds Pleiko 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte D.Žalostība
303. Ieva Kronenberga 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec., prof. N.Lāce
304. Edmunds Lapinskis 11200 Enerģētikas institūts J.Survilo
305. Sergejs Ivanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Mutule
306. Deniss Beļeckis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Zemīte
307. Aleksandrs Trabša 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Umbraško
308. Oļegs Ivanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
309. Pāvels Juršis 13200 Radioelektronikas institūts Asoc. prof. A.Gulbis
310. Māris Dirvēns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte T.Lomane
311. Nauris Mačuļskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Podgornovs
312. Vitālijs Tuniks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Bērziņa
313. Agris Krastiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
314. Elga Ose 11200 Enerģētikas institūts A.Grants
315. Maksims Šperliņš 11200 Enerģētikas institūts K.Ketners
316. Anna Fufačeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Prof. E.Gaile-Sarkane
317. Elīna Linde 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
318. Ieva Stulpiņa 11200 Enerģētikas institūts A.Blumberga
319. Mārtiņš Lācis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec. Ļ.Kohane
320. Jūlija Soboļeva 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Avotiņš
321. Artūrs Šimkūns 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
322. Andrejs Borodavko 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
323. Dace Zahare 11200 Enerģētikas institūts M.Rošā
324. Olga Aļeksejeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
325. Iļja Dvorņikovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Sļiskis
326. Viktors Zaviša 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Leite
327. Artjoms Timofejevs 11200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
328. Austris Uljāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Antonovs
329. Mairis Putniņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Priedīte
330. Mihails Sidorenko 11200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
331. Lelde Laiviņa 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kamenders
332. Haralds Vīgants 11200 Enerģētikas institūts I.Veidenbergs, C.Rochas
333. JEVGENIJS FATEJEVS 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
334. Jānis Černovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
335. Jurijs Varneļs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
336. Kaspars Grūbe 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
337. Samira Mamedova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
338. Kristīne Dālberga 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.L.Ādamsone
339. Inese Biukšāne 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec.,lektors U.Kamols
340. Vija Milaševiča 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
341. Oļegs Valcis 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
342. Ritvars Grāvelsiņš 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
343. Andris Breške 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. lekt. O.Ozoliņš
344. Līga Stradiņa 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Kavacis
345. Jūlija Gorškova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asoc.prof. Dr.habil.oec. R.Alsiņa
346. Irina Trofimova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
347. Vasilijs Ignatovs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
348. Antons Antoņenkovs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
349. Kristaps Kašs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte G.Žogla
350. Toms Upenieks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Pumpurs
351. Māris Strožs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
352. Anete Andžāne 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
353. Ieva Lazdāne 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
354. Darja Dmitrijeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lektors.N.Balabka
355. Diāna Voroņina 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
356. Ieva Savicka 22315 Muitas un nodokļu katedra K. Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
357. Diāna Grundāne 22315 Muitas un nodokļu katedra Z.Blaževičs, VID MP Latgales MKP d. muitas maiņas vad.
358. Ilze Circene 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Doc., Dr.oec. K.Kozlovskis
359. Jānis Kalvītis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
360. Gatis Jaško 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
361. Aļesja Boriseviča 22315 Muitas un nodokļu katedra I. Ābele, VID Latgales priekšpilsētas klientu apkalp. centrs
362. Oļegs Keps 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
363. Kirils Zelepukins 15A00 Aviācijas institūts Doc. Oļegs Belavins
364. Maksims Rodionovs 15A00 Aviācijas institūts Doc. Oļegs Belavins
365. Dmitrijs Lazovskis 15A00 Aviācijas institūts Docents, Igors Smirnovs
366. Jānis Pušļaks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte N.Breners
367. Edvīns Bogdāns 11200 Enerģētikas institūts A.Utāns
368. Artūrs Grīnis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
369. Igors Ševeļovs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts M.Krastiņš
370. Irina Berdiša 15A00 Aviācijas institūts Doc. Igors Smirnovs
371. Lelde Skreija 24100 Transportbūvju institūts Jānis Balodis
372. Vadims Jašins 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I. Ļašuks
373. Agnese Stepanova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
374. Aleksandrs Krotovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
375. Irēna Kozlova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
376. Aigars Možeiko 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
377. Kristīne Osipova 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
378. Artūrs Artamonovs 13200 Radioelektronikas institūts Asoc. prof. E.Beķeris
379. Igors Mihejevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Ščukins
380. Kirils Matovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
381. Ināra Kokina 15A00 Aviācijas institūts Profesors Vitālija Pavelko
382. Gints Rasa-Grāvītis 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
383. Sandis Breiers 11200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
384. Viktors Barščevskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Antronovs
385. Irēna Verčina 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
386. Maksims Vorobjovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
387. Jānis Paeglis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
388. Arvis Čikste 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
389. Audris Usenieks 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Vība
390. Pāvels Jeļisejevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs
391. Anastasija Fjodorova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
392. Ilze Bērziņa 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
393. Darja Belozerova 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
394. Ludmila Saprikova 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Vinokurova, VID NP Latgales NAD Daugavpils KAC
395. Alīna Golubova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
396. Jeļena Navikaite 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Sarule, VID NP LNAD Daugavpils KAC
397. Andrejs Vasiļjevs 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, VID Nodokļu pārvaldes Latgales NAD vadītāja
398. Larisa Baha 22315 Muitas un nodokļu katedra K. Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
399. Agrita Rucko 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
400. Sanita Sereda 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
401. Olga Lohova 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Gromova, VID LNMA Ludzas nodaļas Nodokļu maksātāju konsult
402. Jeļena Žurņa 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
403. Ligita Kurme 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
404. Ļubova Kopilova 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga RTU lektore
405. Aleksandrs Burjaks 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
406. Jurijs Ohrimenko 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
407. Anastasija Serebreņņikova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
408. Kristīna Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra I. Ābele, VID nodaļas vadītāja
409. Ella Klimentjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
410. Igors Krasuļenko 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
411. Tatjana Kamerdiņerova 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
412. Aļona Serikova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
413. Anna Zoricova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
414. Armands Borisovs 11200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
415. Agnese Bebre 11200 Enerģētikas institūts A.Blumberga
416. Evita Urtāne 22315 Muitas un nodokļu katedra P.Grigalis, VID MKP „Rēzekne-2” muitas maiņas vadītājs
417. Vilnis Vilkājs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
418. Laura Borovska 22315 Muitas un nodokļu katedra A. Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
419. Līga Borenkova 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
420. Kristīne Rozentāle 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
421. Jevgēnija Birjukova 13200 Radioelektronikas institūts prof. J.Jankovskis
422. Lauris Strazdiņš 13200 Radioelektronikas institūts prof. J.Jankovskis
423. Valters Skrastiņš 13200 Radioelektronikas institūts G.Šūpols
424. Olga Adahovska 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
425. Rolands Viļkeļevskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Bērziņa
426. Mārtiņš Reigulis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs
427. Elīna Kropačova 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs, konsult.O.Ozoliņš
428. Olga Gerusova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
429. Aleksandrs Atrahimovičs 13100 Telekomunikāciju institūts Docents M.Usanovs
430. Oskars Putniņš 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
431. Viktorija Ļeonova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
432. Lauris Kārkliņš 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts prof. Dr.oec. V.Jurēnoks
433. Anna Dorošenko 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
434. Ieva Meiere 11200 Enerģētikas institūts G.Bažbauers
435. Dmitrijs Dovgaļuks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
436. Dmitrijs Surkovs 15A00 Aviācijas institūts Doc. Igors Smirnovs
437. Nataļja Beļakova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
438. Diāna Maļinovska 13200 Radioelektronikas institūts prof. G.Balodis
439. Rolands Bļujus 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks A. Āboliņš
440. Pāvels Jakubovs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
441. Olga Gruzinova 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
442. Jānis Indāns 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Auziņš
443. Ivars Grigorjevs 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
444. Dmitrijs Bohonko 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
445. Vilnis Kauliņš 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
446. Andis Zariņš 11200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
447. Evita Bule 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
448. Tatjana Trafimova 22315 Muitas un nodokļu katedra Z.Jepifanova, VID Latgales reģ. iestādes Daugavpils nod.
449. Liene Zarāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
450. Solvita Boldireva 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
451. Kristīne Sazanova 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
452. Olga Guļinska 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
453. Signe Sīlīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
454. Līva Kauķe 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
455. Ainārs Pudāns 22161 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
456. Agnese Pētersone 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts asoc.prof. R.Alsiņa
457. Antra Igaune 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
458. Jevgēnijs Tarasovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
459. Mārtiņš Bišmeistars 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
460. Artūrs Lazdāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
461. Līga Vanaga 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
462. Jūlija Nagibina 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
463. Kaspars Skangals 15300 Mehānikas institūts profesors Egons Lavendelis
464. Laima Genava 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
465. Santa Sēkliņa 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
466. Kristina Harčenko 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
467. Uldis Krištopans 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
468. Artūrs Klūga 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Rubcovs
469. Lelde Bergmane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
470. Monta Freimane 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
471. Aija Cīrule 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
472. Kristīne Čapkovska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
473. Anete Lieldaudziete 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
474. Krišjānis Marķis 15C00 Autotransporta institūts lekt. Oskars Irbītis
475. Arnis Rezovskis 11200 Enerģētikas institūts D.Blumberga
476. Alla Germova 22315 Muitas un nodokļu katedra G.Zambars, VID MP LMKP daļa Terehova Zilupe
477. Anda Narmonta 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., M.oec Iveta Mežinska
478. Kristīne Vovere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
479. Zane Puikevica 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
480. Baiba Trepša 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
481. Tatjana Starčenko 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. A.Ozols
482. Dmitrijs Veļikovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Umbraško
483. Janīna Doviborova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Dolgicers
484. Sarmīte Eiduka 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
485. Anna Plečkāne 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Viničenko, A/S “C&B” valdes priekšsēdētājs
486. Aleksejs Platonovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Bikšis
487. Anda Gulbe 11200 Enerģētikas institūts M.Gedrovičs
488. Agate Jurika 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
489. Aleksejs Udaļcovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
490. Filips Mickevičs 11200 Enerģētikas institūts M.Rošā
491. Tatjana Dubkova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
492. Deniss Pavlovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
493. Jeļena Laškova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
494. Artis Raukaitis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
495. Anastasija Čerņaka 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
496. Zane Kravale 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
497. Arina Dukaļska 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc. prof.I.Voronova
498. Vladislavs Baranovskis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
499. Mārtiņš Siliņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Vanzovičs
500. Vjačeslavs Cīmanis 15A00 Aviācijas institūts Prof. Jurijs Paramonovs
501. Andrejs Kovaļovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Barkanovs
502. Anna Auniņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
503. Jevgenijs Sadovskis 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
504. Anastasija Mišutova 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
505. Marina Karpova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
506. Egils Petrauskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
507. Anna Kuzņecova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Krauze, ZVAB”Vidžus un partneri” zvērināts advokāts
508. Edgars Kiesners 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Jurka, VID MP vecākais muitas eksperts
509. Viktorija Karbivska 22315 Muitas un nodokļu katedra Ē.Gutbergs, SIA „Rīgas Centrālais termināls” muitas dep.dir.
510. Aigars Strods 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
511. Alīna Gridjuško 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
512. Jūlija Gaile 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
513. Jana Sviderska 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP Inspekcijas daļas vadītāja
514. Atvars Kurāts 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
515. Andrejs Semjonovs 11200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
516. Olga Ņizkodubova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
517. Raimonds Ronis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
518. Jekaterina Saveļjeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
519. Amanda Linde 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. N.Semjonova
520. Kristīne Apsīte 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
521. Inga Circene 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņš
522. Anna Zušmane 11200 Enerģētikas institūts M.Rošā
523. Renāte Trapiņa-Jēče 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
524. Ilze Kirstuka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
525. Maksims Tjuļkins 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
526. Marina Borutenko 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
527. Marina Proskurjakova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing.Iveta Mežinska
528. Daiva Lazdiņa 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA I.Suija-Markova
529. Ligita Ērgle 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
530. Zane Lubiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
531. Ilga Krūza 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņš
532. Ēvalds Jasāns 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņš
533. Nauris Kalējs 13200 Radioelektronikas institūts prof. J.Jankovskis
534. Diāna Meženiece 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
535. Jānis Anspaks 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
536. Anna Krasnova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec. M.Krastiņš
537. Anastasija Jefimova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
538. Anna Survillo 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg. oec., dipl. oec. U. Kamols
539. Oļegs Jakovļevs 11200 Enerģētikas institūts G.Bažbauers
540. Kaspars Vasiļevskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Mahņitko
541. Aivars Rukmāns 11200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
542. Mārtiņš Miezāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kutjuns
543. Inga Vārna 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
544. Vadims Zagladovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
545. Artūrs Ūdris 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP Inspekcijas daļas vadītāja
546. Ilze Butāne 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Prof. V.Nešpors
547. Māris Lipšāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Obuševs
548. Inese Oboļeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I. Pucens
549. Māra Gūža 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
550. Naiļa Gaņijeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
551. Karina Tinamagomedova 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
552. Jūlija Bokova 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
553. Alla Andrejeva 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Mogorite, RTU lektore
554. Valērija Kalniņa 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
555. Lelde Leja 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec.K.Gorbunova
556. Līga Strautiņa 11200 Enerģētikas institūts S.Valtere
557. Lauris Zaharāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
558. Daiga Leimane 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa MBA., A. Vagulis
559. Jekaterina Skoruka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asoc.prof. Dr.oec.I.Voronova
560. Edmunds Brālis 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
561. Jānis Dombrovskis 15A00 Aviācijas institūts Lekt. Māris Hauka
562. Pjotrs Pavlovs 15A00 Aviācijas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
563. Uldis Blūms 15A00 Aviācijas institūts Doc. Ilmārs Ozoliņš
564. Ance Emke 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Priede, SIA „Norh Hub Services” virszemes apkalp.dispičers
565. Pāvels Gorškovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
566. Tatjana Voskresenska 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
567. Artis Upmalis 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Vība
568. Edgars Svētiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
569. Aivis Dišlers 11200 Enerģētikas institūts V.Strelkovs
570. Māris Atmanis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Strelkovs
571. Marina Belousa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
572. Oļegs Kočukovs 11200 Enerģētikas institūts A.Mutule
573. Juris Stikuts 11200 Enerģētikas institūts S.Guseva
574. Konstantīns Krjukovs 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Vība
575. Mikus Ulmanis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
576. Aleksandrs Ivanovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
577. Staņislavs Drazņins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
578. Alīna Slivka 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Zaviša, SIA „Refrans Logistics” komercdirektore
579. Laura Skrule 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
580. Aleksandrs Busarovs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
581. Iveta Kalve 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
582. Kristina Latuško 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
583. Jevgeņijs Kozadajevs 11200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
584. Jānis Kalnejs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
585. Valdis Garklāvs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
586. Anžela Čamane 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
587. Linda Baltiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
588. Aleksandrs Čornijs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
589. Vitālijs Maculevičs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
590. Natālija Stroiteļeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
591. Laila Birķe 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
592. Jānis Ziediņš 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
593. Andrejs Deņisovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
594. Aļina Fernandesa Dus Santuša-Neveša 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
595. Liene Dzelzkalēja 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
596. Monta Uljane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
597. Andra Ozoliņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt.., Mg.oec. S.Polovko
598. Aleksandrs Kirhenšteins 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
599. Dmitrijs Ļapunovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
600. Evita Broka 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
601. Marija Saņņikova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
602. Zane Bresava 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
603. Marija Dubrovska 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
604. Pāvels Huševs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
605. Edgars Lapiņš 15300 Mehānikas institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
606. Ričards Cacurs 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
607. Artis Upītis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Kamoliņš
608. Jurijs Triškins 11200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
609. Jānis Jonāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Kamoliņš
610. Roberts Mednis 11200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
611. Kārlis Mūrnieks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Rozenkrons
612. Vladimirs Varickis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Survilo
613. Dmitrijs Lisovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
614. Aigars Jaunkalns 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
615. Svetlana Kanberga 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
616. Līva Šica 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
617. Anete Siliņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
618. Pāvels Ļenčevskis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
619. Līga Radiņa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
620. Vija Čaunāne 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
621. Zanda Skadmane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
622. Inga Dobžanska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
623. Elīna Vernere 22161 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec. J.Caune
624. Juris Vilniņš 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
625. Nikolajs Fiļimonovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.V.Bobrovs
626. Oskars Buls 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
627. Sergejs Veršalovičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
628. Renārs Jansons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
629. Mārtiņš Vanags 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
630. Zane Junkule 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. T.Survilo
631. Arturs Kravčenko 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.S.Folster,
632. Danaja Davidova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Utāns
633. Santa Roga-Liuke 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
634. Armands Lipsts 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,prof. N.Lāce
635. Jānis Zandersons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
636. Jevgeņija Drozdova 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
637. Andris Volkops 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
638. Normunds Pūpols 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
639. Olga Karjakina 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
640. Kirils Sivokozs 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
641. Jeļena Bogere 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
642. Guntars Bite 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
643. Konstantīns Burcevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Bērziņa
644. Antons Zeļenkevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
645. Andris Eizenbergs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Gaile
646. Jans Veļičko 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
647. Igors Pavlovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
648. Dmitrijs Skoruks 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof. Dr.oec. J.Saulītis
649. Anastasija Senčilo 15300 Mehānikas institūts asociētā profesore Olga Kononova
650. Diāna Prone 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
651. Inna Rižova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) I.Ezera
652. Andrejs Freimanis 15C00 Autotransporta institūts lab.vad. Jānis Rudzītis
653. Ivars Kokars 15A00 Aviācijas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
654. Olga Kazakova 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
655. Linda Meistere 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Auziņš
656. Marina Grigorjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Zukuls, VID Muitas audita pārvaldes direktora vietnieks
657. Irina Šuste 22315 Muitas un nodokļu katedra Ģ.Pilāns, VID MP Muitas kontroles organizēšanas d.vad.vietn.
658. Signe Gabranova 22315 Muitas un nodokļu katedra Ģ.Pilāns, VID Muitas pārvaldes daļas vadītāja vietnieks
659. Jānis Rancāns 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Kalvīte, VID MP Latgales MKP d.Grebņevas MKP vec.muit.uzr.
660. Artūrs Petruks 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
661. Dmitrijs Skibjuks 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Lagons, VID MP nodaļas vadītājs
662. Arnis Bušmanis 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Puters, VID MP Kurzemes MKP d. Liepājas ostas maiņas vad.
663. Valentīna Vilmane 22315 Muitas un nodokļu katedra P.Brazevičs, VID Muitas parvaldes LMKPD MLKN
664. Aija Siņuka 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents
665. Sergejs Zlotesko 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
666. Astrīda Leitāne 22315 Muitas un nodokļu katedra A. Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
667. Valērija Čubukova 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Lagons, VID Muitas pārvaldes nodaļas vadītājs
668. Anna Grišina 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Lagons, VID MP nodaļas vadītājs
669. Zane Riekstiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
670. Larisa Svilāne 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
671. Zinta Rusiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
672. Elīna Eriņa 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU docents
673. Santa Tutāne 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Prakt. doc. A.Čevers
674. Irina Bogdanova 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Ūlupe, VID MP Muitošanas metodikas d. vec. muitas eksperte
675. Jevgēnijs Semuha 22315 Muitas un nodokļu katedra O.Iščuka, SIA „LDZ Cargo ” Rīgas Krasta kravu termināls
676. Jeļena Muraško 22315 Muitas un nodokļu katedra O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP
677. Aina Borsuka 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
678. Jolanta Meirāne 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Ivulāne, VID Latgales MKP daļa MKP „Terehova”
679. Līga Budeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Kivkucāns VID MP LMKP Vientuļi MKP, muitas maiņas vadītājs
680. Mārtiņš Vorkalis 11200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
681. Jānis Bērtiņš 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. lekt.O.Ozoliņš
682. Viesturs Veckalns 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Purviņš, V.Novikovs
683. Liene Jure 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Nondars
684. Monta Lācāne 15A00 Aviācijas institūts Maģ. Oļegs Zarjanskis
685. Diāna Aļehnoviča 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
686. Pāvels Akišins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Barkanovs
687. Kristīne Kluša 11200 Enerģētikas institūts S.Valtere
688. Anna Dudanovska 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Veinbergs, RTU lektors
689. Jekaterina Rube 22600 Ražošanas kvalitātes institūts M.sc.ing. Guna Čivčiša
690. Igors Berežanskis 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Šteinbergs, VID Administratīvās prakses galvenais jurists
691. Maksims Antipovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad. pētn.J.Poriņš
692. Jānis Pužulis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
693. Oskars Zviedris 22315 Muitas un nodokļu katedra H. Krogzeme, RTU lektore
694. Madara Gasa 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
695. Vita Grīnberga 22315 Muitas un nodokļu katedra H. Krogzeme, RTU lektore
696. Alise Mačtama 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
697. Sergejs Gucols 13100 Telekomunikāciju institūts vad.pētn. J.Poriņš
698. Samanta Peipiņa 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Milliņa, VID nodaļas vadītāja
699. Anna Aļabjeva 22600 Ražošanas kvalitātes institūts prof., Dr.sc.ing. Jānis Mazais
700. Olga Kudinova 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
701. Guntars Frīdenbergs 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts D.Kona
702. Anna Skorobogatova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Dāce
703. Marija Boreišo 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
704. Evita Aišpure 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Andrejeva, VID Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs
705. Anželika Pavra 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
706. Laila Mažrima 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
707. Līva Kaugere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
708. Anita Gailīte 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
709. Svetlana Roščina 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
710. Igors Soboļevs 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Gora, VID NP Latgales NAD Daugavpils KAC
711. Inese Šalamaja 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
712. Oksana Padamane 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
713. Aija Bumbure 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
714. Svetlana Petrova 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
715. Ilze Catlakše 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
716. Ieva Rudovska 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
717. Jeļena Semjonova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
718. Marija Gorškova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
719. Marina Kaminska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
720. Olga Larina 22315 Muitas un nodokļu katedra A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vad. profesors
721. Svetlana Novoselova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
722. Romāns Moskaļovs 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
723. Ārija Artamonova 22315 Muitas un nodokļu katedra B.Ozola, A/S „Citadele Banka” speciāliste
724. Jānis Blikerts 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
725. Raivis Bernāns 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
726. Linda Ķeģe 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
727. Raimonds Lugēņins 15A00 Aviācijas institūts Prof. Valērijs Ušakovs
728. Tatjana Prozumente 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs
729. Jūlija Šamricka 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. T.Survilo
730. Agnis Blūms 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
731. Antoņina Mironova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
732. Normunds Bulis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
733. Kristiāns Stūrmanis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte M.Silarājs
734. Aleksejs Mikrjukovs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks; konsult. M.Ekmanis
735. Romāns Djačenko 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
736. Andrejs Čistoserdovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
737. Vjačeslavs Poļskis 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
738. Vladimirs Ivanovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vadošais speciālists V.Bobrovs
739. Ieva Saliņa 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons. lekt.O.Ozoliņš
740. Dmitrijs Lubgāns 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
741. Diāna Laiviniece 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
742. Aleksandra Sergejeva 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
743. Ēriks Kopass 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
744. Oļegs Katajevs 13100 Telekomunikāciju institūts Vadošais pētnieks V.Bobrovs
745. Irina Petunova 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
746. Alla Škurikova 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
747. Kristaps Apinis 13100 Telekomunikāciju institūts Vad. pētn.J.Poriņš
748. Staņislavs Daņilovs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
749. Ilona Rozeniece-Glandere 22600 Ražošanas kvalitātes institūts lektore, M.sc.TQM Svetlana Mjakuškina
750. Artis Silmanovičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
751. Vladimirs Korņijenko 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Goremikins
752. Alberts Dambis 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
753. Jeļena Šaipuka 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
754. Kalvis Ozoliņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Porubova
755. Inga Zute 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Krušanova, VID MP LMKP daļas Rēzeknes 2 MKP
756. Aleksandra Golovača 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
757. Māris Briedis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
758. Kristīne Bērziņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
759. Evija Ševčuka 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
760. Līga Jonāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
761. Veronika Buhalova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts prof., Dr.oec. J. Zvanītājs
762. Karolīna Bražjunaite 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
763. Kristīna Bižane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
764. Marta Tauriņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
765. Mareks Ērkšķis 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
766. Ilona Cukmača 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
767. Kristīna Sarule 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
768. Daila Sarkane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
769. Kristīne Skara 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
770. Jurijs Ļeoņenko 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
771. Inga Auniņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
772. Ausma Kārkle 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
773. Maksims Poikāns 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
774. Vladislavs Belousovs 15C00 Autotransporta institūts doc. Vitolds Šneps-Šnepe
775. Vera Lipsta 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof.T.Survilo
776. Aigars Zumbergs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
777. Artūrs Valdiņš 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
778. Nataļja Kuzņecova 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult.O.Ozoliņš
779. Reinis Balodis 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs
780. Edgars Baranovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Rozenkrons
781. Dainis Beinarovičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
782. Pāvels Timofejevs 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
783. Mihails Froļenkovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Stroganovs
784. Jānis Vīgants 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
785. Santa Jansone 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
786. Una Kundrāte 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Brūkle, VID Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs
787. Maija Kokāle 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
788. Inna Grozova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
789. Vineta Sovostjanova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
790. Andrejs Maļinovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Podgornovs
791. Edgars Skutels 15C00 Autotransporta institūts doc. Gundars Zalcmanis
792. Vladimirs Konstantinovs 15300 Mehānikas institūts lektors Māris Eiduks
793. Jānis Mickevičs 11200 Enerģētikas institūts S.Valtere
794. Dmitrijs Avdevičs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
795. Madara Sārta 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
796. Irina Petrika 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
797. Anda Pumpure 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
798. Jeļena Januškeviča 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Dievapēds, VID MP Latgales MKP daļa Silenes MKP
799. Inese Enikova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Krušanova, VID MP LMKP daļas Rēzeknes 2 MKP vecākā muitas
800. Irita Romančuka 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
801. Natālija Durmanova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
802. Gita Kārkliņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
803. Jeļena Filipova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
804. Inese Kanska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
805. Andrejs Mošāns 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
806. Oļegs Šuvalovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
807. Artūrs Bikovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
808. Pāvels Adsons 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Barkanovs
809. Aleksandrs Pavļenko 13100 Telekomunikāciju institūts Docents M.Usanovs
810. Inna Zaperecka 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
811. Nataļja Ošmjago 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
812. Ilona Grigorjeva 22315 Muitas un nodokļu katedra S.Višņakova, VID NP LNAD Daugavpils KAC galvenā nodokļu insp
813. Karīna Purimova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
814. Sergejs Mordaņs 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
815. Evita Krole 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
816. Roberts Roveders 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
817. Irina Žuka 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Miļevska, VID Latgales priekšpilsētas klientu apk.centrs
818. Natālija Posohova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
819. Baiba Buka 22315 Muitas un nodokļu katedra A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vad. profesors
820. Viktorija Suncova 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
821. Kristīne Mārciņa 11200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
822. Andrejs Vasiļjevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Podgornovs
823. Ņikita Sokolovs 11200 Enerģētikas institūts A.Mutule
824. Kristaps Pencelis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Guseva
825. Artjoms Borščevskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Mališevs
826. Kaspars Kokins 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
827. Mārtiņš Bandēns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Guseva
828. Mareks Zakutajevs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
829. Viktorija Privalova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lektore L.Kamola
830. Olga Lahmaja 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
831. Artjoms Ostroveckis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Bikšis
832. Kristers Ķēniņš 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks A.Ozols
833. Pēteris Studens 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. A.Ozols
834. Vladimirs Pičugins 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.J.Poriņš
835. Nadežda Martjuševa 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte S.Gaidukovs
836. Jevgenijs Lukins 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt. Mg.oec. I.Andersone
837. Laura Miezīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
838. Anita Prusaka 22315 Muitas un nodokļu katedra R.Selga, VID MP nodaļas vadītāja
839. Ieva Veselova 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Pulks, VID MP Rīgas MKP daļas Valmieras MKP virsuzraugs
840. Jānis Klinovičs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
841. Zane Timma 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc.,M.sc.ing. Guntis Tribis
842. Ņikita Gogoļevs 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
843. Zanda Zandberga 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
844. Artūrs Zandersons 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
845. Aleksandrs Kuharjonoks 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof., Dr.oec. J.Zvanītājs
846. Irēna Moisejeva 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr. oec., G. Ciemleja
847. Kristīne Karlsone 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA M.Millers
848. Pāvels Lindemanis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
849. Aleksandrs Baškatovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
850. Henrijs Zeiļaks 13200 Radioelektronikas institūts prof. G.Balodis
851. Maksims Ļevčenkovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Gorobecs
852. Maksims Marcinkevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Utāns
853. Dāvis Barkāns 13200 Radioelektronikas institūts Asist. R Ruskuls
854. Gundega Roļskija 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
855. Edgars Labans 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
856. Zanda Ancāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
857. Jūlija Rimoviča 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
858. Sanita Upīte 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
859. Rita Pauliņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
860. Zane Grundmane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
861. Armands Ozoliņš 15A00 Aviācijas institūts Doc. Ilmārs Ozoliņš
862. Pāvels Nadtočajevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Čuvičins
863. Anete Cīrule 11200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
864. Semjons Vasiļjevs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
865. Sergejs Bačojs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
866. Andrejs Gavrilovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
867. Vitālijs Jevsejevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Barkāns
868. Maksims Ivanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte D.Žalostība
869. Nikolajs Čmihuns 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
870. Nikolajs Ressels 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Ščukins
871. Anastasija Garkavčenko 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs
872. Egils Gēcis 15300 Mehānikas institūts pētnieks Edgars Kovals
873. Aleksandra Platonova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec. S.Polovko
874. Kristaps Kalniņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte K.Bērziņa
875. Oļegs Birķis 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lektors N.Balabka
876. Edgars Metuzāls 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
877. Kristaps Žīgurs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
878. Raitis Rimšs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
879. Anastasia Yatsenko 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
880. Marina Komolova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
881. Margarita Venska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
882. Linda Ostrovska 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
883. Evita Spridzāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
884. Zane Sildnika 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
885. Aelita Laganovska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
886. Zane Rūtiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
887. Dana Datašvili 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
888. Alina Zarecka 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
889. Gunārs Zelčs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte T.Lomane
890. Salvis Knipšis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
891. Antons Augustauskis 15A00 Aviācijas institūts Doc. Igors Smirnovs
892. Elīna Sēle 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg. oec., dipl. oec. U. Kamols
893. Jana Ruļuka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
894. Kitija Laure 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
895. Daina Medvecka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
896. Ludmila Balode 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
897. Toms Zilberts 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Šults
898. Ruslans Pisarenoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Valeinis
899. Aleksandrs Tavkiņš 13200 Radioelektronikas institūts V.Kondratjevs
900. Reinis Rasmanis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
901. Eduards Šilvāns 15300 Mehānikas institūts profesors Mihails Zakrževskis
902. Henrijs Krauklis 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. Ģ.Ivanovs
903. Vladislavs Haļuks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Podgornovs
904. Dmitrijs Kurilko 11200 Enerģētikas institūts S.Guseva
905. Jevgenijs Viļeito 11200 Enerģētikas institūts N.Skobeļeva
906. Anna Kozorovicka 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
907. Jaroslavs Agafonovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
908. Maksims Fainziļbergs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Bolonina
909. Dmitrijs Kitovs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
910. Dana Martirosjana 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
911. Nadežda Vtjurina 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Veinbergs, RTU lektors
912. Marina Savicka 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Veinbergs, RTU lektors
913. Nadežda Markova 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Veinbergs, RTU lektors
914. Guna Smagare 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP vecākā muitas uzraudze
915. Jegors Podosiņņikovs 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
916. Tatjana Draboviča 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Gorobecs
917. Arvīds Jankauskis 15300 Mehānikas institūts pētnieks Guntis Kuļikovskis
918. Kristaps Kubuliņš 15300 Mehānikas institūts profesors Aleksandrs Januševskis
919. Lauris Naumovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte V.Bražis
920. Diāna Veļičko 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
921. Anna Ivanova 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
922. Inga Golubeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
923. Anita Rudzīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
924. Santa Ivule 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
925. Krišjānis Berķis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
926. Aleksejs Molčanovs 11200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
927. Dace Braznovska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
928. Inga Tkačova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
929. Svetlana Neverovska 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
930. Ingars Palaps 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
931. Mārtiņš Tārs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Pubule
932. Vilnis Veinbergs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
933. Edgars Segliņš 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
934. Jānis Dambis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Zicmane
935. Lelde Timma 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte D.Blumberga
936. Alvis Einiks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Dz.Jaunzems
937. Artūrs Valiniks 13100 Telekomunikāciju institūts Doc.J.Poriņš
938. Gunita Lāce 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
939. Oksana Dasko 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks; konsult. profesors Ģ.Ivanovs
940. Igors Kitajevs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
941. Jevgeņijs Skorobogatjko 15300 Mehānikas institūts profesors Aleksandrs Januševskis
942. Dmitrijs Šitkovskis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
943. Agnese Paegleskalne 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
944. Diāna Kleina 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mitrofanovs
945. Sergejs Podmoskovnijs 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
946. Līva Peļņika 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
947. Inga Juršāne-Piņķe 22161 Starptautisko programmu nodaļa Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
948. Oļesja Kalašņikova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
949. Mairita Cepliša 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
950. Darja Homicka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
951. Jekaterina Nadeždina 22315 Muitas un nodokļu katedra Ē.Gutbergs, SIA „Rīgas Centrālais termināls”
952. Elga Gruzde 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
953. Ieva Putriņa 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA S.Zelča
954. Jānis Narbuts 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
955. Deniss Brodņevs 15A00 Aviācijas institūts Doc. Igors Smirnovs
956. Dmitrijs Čelnovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Barkāns
957. Ginta Cimdiņa 11200 Enerģētikas institūts D.Blumberga
958. Tatjana Vasiļjeva 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
959. Krišjānis Markevics 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
960. Klāvs Zārdiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte G.Orlovskis
961. Juta Gurgāne 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
962. Staņislavs Bartkevičs 11200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
963. Kārlis Andersons 13100 Telekomunikāciju institūts Doc.O.Belmanis
964. Santa Ašmane 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A. Kavacis
965. Karīna Jodko 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing.M.Dzenis
966. Vladimirs Prikazčikovs 13200 Radioelektronikas institūts U.Grunde
967. Nataļja Rjutkinena 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
968. Pēteris Ancāns 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. T.Survilo
969. Dmitrijs Finaškins 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
970. Kaspars Siliņš 11200 Enerģētikas institūts I.Veidenbergs
971. Andris Zvejnieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
972. Kristiāna Rozīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
973. Katerina Silivanova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
974. Tatjana Ivanova 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
975. Anna Jevļeva 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
976. Jānis Dreiškins 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr. oec., lekt. Greitāne
977. Eva Skujiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
978. Jurijs Lācis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
979. Dmitrijs Ļeoņenko 11200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
980. Andris Vidužs 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
981. Aleksejs Grigorjevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
982. Aleksandrs Poderenko 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
983. Arnis Liepiņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Dirba
984. Tatjana Kalitjuka 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
985. Deniss Vrevskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
986. Anžijs Viļčevskis 11200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
987. Dmitrijs Gromovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Zicmane
988. Diāna Jurča 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
989. Jekaterina Ohrimeca 22315 Muitas un nodokļu katedra J.Kuškins, RTU lektors
990. Imants Petrovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
991. Inta Spēka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
992. Eduards Jakubovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
993. Valerijs Ivanovs 15300 Mehānikas institūts profesors Andrejs Krasņikovs
994. Pāvels Blāķis 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
995. Ritvars Krauklis 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
996. Dmitrijs Logašins 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts prof. Dr.oec. V.Jurēnoks
997. Santa Mauriņa 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. L.Ādamsone
998. Aigars Kļaviņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Stepanovs
999. Henrijs Zvaigzne 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
1000. Vjačeslavs Gaidaļonoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
1001. Agnese Iļjina 11200 Enerģētikas institūts I.Veidenbergs
1002. Romāns Kušņins 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
1003. Jana Gičevska 11200 Enerģētikas institūts G.Bažbauers
1004. Inese Kricka 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons.O.Ozoliņš
1005. Artis Aišpurs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
1006. Lauris Bružiks 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
1007. Andris Ozolkāja 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Kavacis
1008. Jūlija Ježova 15A00 Aviācijas institūts Docents Igors Smirnovs
1009. Ksenija Ščerbaņa 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1010. Andžejs Survila 11200 Enerģētikas institūts J.Survilo
1011. Aleksandrs Smirnovs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
1012. Eduards Paramonovs 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
1013. Jevgenija Karasikova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
1014. Oskars Plūmīte 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Kuzmins
1015. Evita Zariņa 11200 Enerģētikas institūts M.Rošā
1016. Valērija Karapetjana 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1017. Svetlana Strode 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
1018. Gaļina Stankeviča 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Dimdiņa
1019. Deniss Bebrišs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks: konsult.M.Ekmanis
1020. Roberts Ozoliņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kutjuns
1021. Mārcis Lukaševičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Kutjuns
1022. Ģirts Levenšteins 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
1023. Edgars Kļaviņš 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
1024. Dāvis Briedis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
1025. Kristaps Reinieks 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
1026. Konstantīns Koldiševs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Suzdaļenko
1027. Liene Bankava 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
1028. Marina Ņečajeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
1029. Līga Trizna 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
1030. Valentīna Rižija 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1031. Zane Zālīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
1032. Inguna Konjuševska 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. I.Andersone
1033. Evita Aleksūne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asoc.prof. R.Alsiņa
1034. Ivita Putniņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
1035. Klinta Jasinska 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
1036. Ieva Urbanoviča 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1037. Inese Ķeire 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1038. Aivis Stepanovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
1039. Madara Kalniņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1040. Diāna Pšeņičņikova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
1041. Diāna Belousova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Sviķe, VID MP nodaļas vadītāja
1042. Jeļena Konstantinova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt. Mg.oec. I.Andersone
1043. Jānis Velbergs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1044. Jeļena Kirmira 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1045. Kaspars Blūms 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1046. Juris Skuja 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Jakovļeva
1047. Vitālijs Kozlovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
1048. Toms Možeiks 11200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
1049. Zanda Ozolniece 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
1050. Andrejs Fricsons 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
1051. Inga Dzjadzina 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1052. Edvīns Baltruševičs 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
1053. Vadims Usanovs 22315 Muitas un nodokļu katedra E.Kornelis, MKP „Terehova” MMV
1054. Oļegs Stepčenko 15C00 Autotransporta institūts lekt. Oskars Irbītis
1055. Nikolajs Agafonovs 13200 Radioelektronikas institūts E.Hermanis
1056. Olga Antonova 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Grecka, VID MP Latgales MKP daļas MKP Grebņeva
1057. Dmitrijs Blažuks 15C00 Autotransporta institūts lab.vad. Jānis Rudzītis
1058. Anete Ķeņģe 24100 Transportbūvju institūts Inese Janpaule
1059. Tomass Fedotovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte P.Apse-Apsītis
1060. Edgars Pauls 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Kamoliņš
1061. Andrii Ponurko 15A00 Aviācijas institūts Lekt. Ernests Lejnieks
1062. Agnese Pumpure 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
1063. Ņikita Boikovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
1064. Oskars Lipskis 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
1065. Nataļja Rokina 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
1066. Dmitrijs Vinogradovs 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Kavacis
1067. Artjoms Kokorevičs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
1068. Marina Ivanova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
1069. Armands Mezeriņš 13200 Radioelektronikas institūts "Ultrastabīlais augsto frekvenču sintezators"
1070. Marks Maslovs 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1071. Raivis Bergšpics 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,prof. N.Lāce
1072. Rihards Bierands 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
1073. Albīne Šaveca 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1074. Ričards Fomrats 22161 Starptautisko programmu nodaļa Dr.oec. J.Caune
1075. Jeļena Meļņikova 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1076. Jevgēnija Mašnicka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
1077. Irina Ņikiforova 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1078. Jūlija Drevicka 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1079. Sarmīte Baltgalve 22315 Muitas un nodokļu katedra H. Krogzeme, RTU lektore
1080. Irina Smirnova 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1081. Olga Romanova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
1082. Ieva Jurgalāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asist., Mg.oec. V.Šatrevičs
1083. Ieva Dzalbe 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
1084. Inna Poloņevska 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1085. Līga Giptere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
1086. Marina Klaucena 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
1087. Artis Avotiņš 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1088. Mārcis-Mariss Liepa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
1089. Jekaterīna Bulova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,asist. V.Šatrevičs
1090. Anna Mihailova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
1091. Egita Knīsa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Lekt., Mg.oec. L.Tīse
1092. Arina Ivanova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
1093. Mārtiņš Strods 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1094. Kristīne Lasmanoviča 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
1095. Guntars Goģis 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
1096. Jurijs Trallis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
1097. Karīna Aņikeičika 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
1098. Jeļena Cvetkova 22315 Muitas un nodokļu katedra H.Krogzeme, RTU lektore
1099. Jūlija Artamonova 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
1100. Kristīne Stumpe 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
1101. Zanda Zāle 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1102. Ieva Ilziņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1103. Inese Mača 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
1104. Olga Molodcova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
1105. Signe Boka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
1106. Agnese Slišāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
1107. Oļģerts Fjodorovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
1108. Ilze Miķelsone 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
1109. Gundars Bremze 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
1110. Olga Jegorova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.TQM Jolanta Janauska
1111. Ivita Kalniņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1112. Jeļena Bērtiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1113. Sandra Ģēģere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
1114. Alīna Lodiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
1115. Inga Rodionova 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Gurkovska, VID Nodokļu pārvaldes Latgales NAD vadītāja
1116. Eleonora Ponomarenko 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1117. Nataļja Grigorjeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
1118. Rihards Erelis 15300 Mehānikas institūts docente Tatjana Novohatska
1119. Marks Marinbahs 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1120. Konstantīns Blohins 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
1121. Dace Apine 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
1122. Ieva Cirvele 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. T.Survilo
1123. Alvis Auga 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
1124. Līga Bērziņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt.I.Andersone
1125. Ginta Miezere 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
1126. Leonards Budņiks 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
1127. Andris Anzenovs 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Vība
1128. Elīna Ignaškova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1129. Ilze Kaufelde 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1130. Sandis Putniņš 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1131. Nataļja Gņevaševa 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1132. Sandra Emīlija Daugule 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1133. Anita Blaubuka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
1134. Liene Freimane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1135. Rita Ancāne 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Jokste, VID LNAD Preiļu KAC, galvenā nodokļu inspektore
1136. Svetlana Tamane 22315 Muitas un nodokļu katedra V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
1137. Aleksandrs Onufrijevs 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Mogorite, RTU lektore
1138. Karina Kvitkova 22315 Muitas un nodokļu katedra N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1139. Aleksandrs Kovaļkovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
1140. Nauris Lorencs 15300 Mehānikas institūts profesors Mihails Zakrževskis
1141. Roberts Meiers 22161 Starptautisko programmu nodaļa MBA A.Balodis
1142. Vineta Barinska 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
1143. Uldis Kravalis 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
1144. Aleksejs Soboļevskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Linkevičs
1145. Pāvels Afanasjevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
1146. Ilze Maderniece 11200 Enerģētikas institūts D.Blumberga
1147. Pāvels Mančinskis 11200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
1148. Jānis Vinklers 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Dirba
1149. Miks Doriņš 15300 Mehānikas institūts docents Juris Kalinka
1150. Leonīds Mureņecs 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
1151. Aleksandrs Voroņins 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Podgornovs
1152. Jurijs Popkovskis 11200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
1153. Konstantīns Demidovs 15300 Mehānikas institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
1154. Kristaps Priede 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Dirba
1155. Viesturs Drava 11200 Enerģētikas institūts J.Dirba
1156. Sofija Grīnvalde 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte F.Romangoli
1157. Deniss Pavlovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Gušča
1158. Ervīns Smoļins 11200 Enerģētikas institūts K.Valters
1159. Sarmīte Driķe 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
1160. Anna Lazdāne 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. A.Ozols
1161. Irina Minulova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Bērziņa
1162. Rimma Černija 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
1163. Jekaterina Gorjačko 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1164. Rolanda Rikuma 22315 Muitas un nodokļu katedra E.Mazuls, VID MP MKOD Muitošanas organnizācijas nodaļas vad.
1165. Irina Karpejeva 11200 Enerģētikas institūts M.Gedrovičs
1166. Valts Vizbelis 15A00 Aviācijas institūts Dr. sc. ing. Jekaterīna Žukovska
1167. Juris Veinšteins 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
1168. Salvis Salgrāvis-Zakovskis 15A00 Aviācijas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
1169. Mārcis Jeske 15A00 Aviācijas institūts Prof. Pjotrs trifonovs-Bogdanovs
1170. Ronalds Gaša 15A00 Aviācijas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
1171. Roberts Kadiķis 13200 Radioelektronikas institūts M.Greitāns
1172. Ingrīda Lavrinoviča 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
1173. Raimonds Kaimiņš 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof.T.Celmiņš
1174. Diāna Sjanita 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
1175. Elizabete Ketnere 11200 Enerģētikas institūts D.Blumberga
1176. Marija Bogdanova 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Silvija Nora Kalniņš
1177. Dmitrijs Boreiko 11200 Enerģētikas institūts A.Mutule
1178. Mārtiņš Kaibe 11200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
1179. Vjačeslavs Vojevodskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Priedīte
1180. Inese Anckiņa 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.T.Survilo
1181. Viesturs Zimackis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Vanzovičs
1182. Arvis Vāks 13200 Radioelektronikas institūts M. Šneps-Šnepe
1183. Kristaps Kozuliņš 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Berjozkina
1184. Artjoms Ančuks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Zicmane
1185. Aigars Siņavskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Mutule
1186. Aigars Stiprais 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1187. Sandis Zemzirgs 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1188. Rihards Šafranovičs 15A00 Aviācijas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1189. Alvis Pastars 11200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
1190. Jekaterina Skripko 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
1191. Ineta Maure 22315 Muitas un nodokļu katedra L.Zemīte, VID MP vecākā muitas eksperte
1192. Gunita Smilga 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1193. Jeļena Lavrenova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
1194. Mārtiņš Ābrams 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
1195. Reinis Ivanovs 15300 Mehānikas institūts pētnieks Aleksandrs Boiko
1196. Tatjana Dunce 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons. O.Ozoliņš
1197. Anete Medne 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons.O.Ozoliņš
1198. Maija Murāne 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1199. Mārtiņš Meļķis 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Vība
1200. Jurģis Jansons 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs, konsult. O.Ozoliņš
1201. Ņikita Petrovs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
1202. Nauris Biezais-Brantevics 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1203. Jevgeņijs Fjodorovs 15300 Mehānikas institūts docents Guntis Strautmanis
1204. Nikolay Andrukovich 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V. Bobrovs
1205. Viktors Fomičs 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I. Ļašuks; kons.profesors Ģ.Ivanovs
1206. Zane Rāviņa 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. Ģ.Ivanovs; kons. lekt.O.Ozoliņš
1207. Inna Žurņa 11200 Enerģētikas institūts M.Gedrovičs
1208. Rolands Rauza 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
1209. Jurģis Zemītis 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
1210. Aleksandrs Rožnovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte M.Kižlo
1211. Edgars Gusts 11200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
1212. Kaspars Danenbergs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Staltmanis
1213. Aksana Markoviča 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
1214. Eduards Šiļins 11200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
1215. Raimonda Kursīte 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Barkāns
1216. Ivo Miķelsons 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Jutkeviča
1217. Ģirts Stalmeistars 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Kanbergs
1218. Līga Japiņa 22161 Starptautisko programmu nodaļa Mg.paed. S.Gaile
1219. Zane Brice 11200 Enerģētikas institūts M.Gedrovičs
1220. Kaspars Kalniņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Smirnovs
1221. Oskars Rikmanis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Smirnovs
1222. Gints Lūsis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Zemītis
1223. Aivars Grāvītis 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1224. Reinis Kils 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. K. Didenko
1225. Yervand Baroyan 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1226. Anita Hrščanoviča 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt.I.Andersone
1227. Ainis Pētersons 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1228. Artūrs Džeriņš 24100 Transportbūvju institūts Inž. A. Radziņš
1229. Aleksandrs Lazorenko 22315 Muitas un nodokļu katedra G.Vīksne, VID MP Tranzīta kontroles daļas nodaļas vadītāja
1230. Jeļena Grišina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. V. Jurēnoks
1231. Elīna Jūrmale 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., I.Andersone
1232. Ina Zvirbule 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. T. Survilo
1233. Staņislavs Kobeļevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1234. Aleksandrs Lejiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
1235. Sabīne Lazuhina 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1236. Kristīne Antonova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Ozoliņa-Ozola
1237. Normunds Nuķis 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1238. Armands Skuja 24100 Transportbūvju institūts inž. M.Zaumanis
1239. Mārcis Valdmanis 24100 Transportbūvju institūts Dr.Sc.ing. V.Haritonovs
1240. Vladimirs Remesovs 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1241. Ulvis Rudzišs 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1242. Edgars Naglis 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1243. Haralds Rutkovskis 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1244. Elvijs Untāls 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.I. Dovladbekova
1245. Katrīna Indeikina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1246. Darja Kapeļista 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1247. Artūrs Krastiņš 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1248. Kaspars Mičs 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1249. Artūrs Puķe 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1250. Sanita Muižniece 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1251. Aigars Asarītis 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1252. Ilze Lapsiņa 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1253. Jekaterina Šeļementjeva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt.P.Patļins
1254. Jūlija Homčenko 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. T. Survilo
1255. Marija Guronoka 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. I. Voronova
1256. Inese Oldberga 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec, lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1257. Matīss Vīksne 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1258. Ieva Brūdere 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. J.Saulītis
1259. Agrita Isāte 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1260. Kirils Loškarjovs 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1261. Valters Balka 24100 Transportbūvju institūts inž. I.Gorda
1262. Edgars Simsons 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1263. Ilmārs Lasis 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1264. Tatjana Žuka 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. L. Krilovs
1265. Ilze Ķipste 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1266. Inga Voroncova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. J. Saulītis
1267. Tatjana Karpiļina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1268. Anna Fjodorova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1269. Edgars Skutāns 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1270. Jana Šapkina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Semjonova
1271. Jeļena Mošara 22600 Ražošanas kvalitātes institūts M.sc.TQM Natālija Bolbāte
1272. Romāns Zatermanis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1273. Krista Liberte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1274. Olga Pogorelova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1275. Unda Teseļska 24100 Transportbūvju institūts inž,V.Rautmanis
1276. Kristīna Surna 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1277. Ksenija Kosilova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1278. Mārtiņš Šteinbergs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1279. Jolanta Ločmele 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. I.Geipele
1280. Poļina Kasatkina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Apaņuks
1281. Elīna Žemozdzika 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1282. Agnese Trokša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1283. Kristīne Nartiša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1284. Jūlija Miezainiece 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņu
1285. Inese Laskovska 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. J.Saulītis
1286. Inga Zandersone 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. J. Saulītis
1287. Gints Trupovnieks 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. L. Krilovs
1288. Gunārs Jakovlevs 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1289. Zane Vaivode 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1290. Oskars Kubulis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1291. Arnis Hansons 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1292. Elīna Ločmele 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1293. Jūlija Ņikonova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., doc. K.Jarve
1294. Edgars Barons 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1295. Viktors Naumovs 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1296. Edgars Gailums 24100 Transportbūvju institūts Prof.J. Smirnovs
1297. Ilze Paeglīte 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1298. Baiba Antonova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. N.Lāce
1299. Elīna Bērziņa 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1300. Zane Circāne 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1301. Eva Jonāse 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr. doc.,M.sc.TQM Maira Sapata
1302. Raivis Kasņikovskis 24100 Transportbūvju institūts Inž. R.Rusakovs
1303. Mārtiņš Kiščenko 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1304. Edgars Leonovičs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. N. Lāce
1305. Jūlija Matvejeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. L. Ādamsone
1306. Lāsma Lapsa 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1307. Dace Liepiņa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Andersone
1308. Biruta Šulce 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. R. Alsiņa
1309. Ludmila Vaņušina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., lekt.R.Greitāne
1310. Santa Seile 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Ābele
1311. Andris Kampernovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Starčenko
1312. Svetlana Sapa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
1313. Svetlana Nesterova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt.N.Balabka
1314. Jeļena Ļebedeva 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt.J.Kuškins
1315. Jūlija Ščogoļeva 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. P.Patļins
1316. Mārtiņš Batarags 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1317. Elīna Balgalve 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1318. Jurate Timofejeva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A. Starčenko
1319. Andris Dmitrijevs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1320. Kristīne Zeiļuka 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Starčenko
1321. Evgenia Deliyanova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1322. Artjoms Pribilovs 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
1323. Līga Kaļva 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
1324. Māris Miķelsons 22600 Ražošanas kvalitātes institūts M.sc.TQM Andrejs Bladiko
1325. Kaspars Pudāns 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing.Iveta Mežinska
1326. Eva Visocka 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.TQM Jolanta Janauska
1327. Liene Baumane 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1328. Jānis Aļeksjonoks 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
1329. Andrejs Severovs 24100 Transportbūvju institūts lekt. B. Jeļisejevs
1330. Aļina Skrastiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1331. Iveta Ķīķere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1332. Gunita Keiša 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. J.Saulītis
1333. Artūrs Lucijanovs 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1334. Marita Lauva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1335. Ilze Miķelsone 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.M. Šenfelde
1336. Mārtiņš Kriškāns 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1337. Vitālijs Jaskiļevičs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. N.Lāce
1338. Ginta Vīksniņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1339. Kristīne Grebeža 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1340. Ina Dembovska 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1341. Anete Konuša 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1342. Ginta Pirksta 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. J. Saulītis
1343. Igors Lapkovskis 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Balabka
1344. Alija Gaņijeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec. M. Šenfelde
1345. Jeļena Makovčika 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1346. Viktorija Spicina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1347. Olga Hlopoka 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.J. Saulītis
1348. Tatjana Lamņova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof.V.Jurēnoks
1349. Līga Priede 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1350. Sanita Pastare 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1351. Māris Priekulis 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1352. Roberts Pētersons 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1353. Jevgēņijs Kremņevs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1354. Ieva Čača 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1355. Didzis Ločmelis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1356. Līga Upzare-Āboliņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1357. Andris Ziņģītis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Starčenko
1358. Artūrs Sestulis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1359. Mārcis Ginters 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1360. Reinis Uzuleņš 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1361. Pauls Ķelle 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1362. Dmitrijs Popoks 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., asoc.prof. J.Vanags
1363. Aigars Šarpņicks 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1364. Inga Rulle 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
1365. Inga Prūse 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt.I.Andersone
1366. Guna Standzeniece 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. R.Greitāne
1367. Ginta Kožokaru 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1368. Monika Sāmite 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Balabka
1369. Ginta Pabērza 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Starčenko
1370. Artūrs Zeps 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1371. Santa Zīle 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. J.Saulītis
1372. Jūlija Sidorova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., doc. K.Jarve
1373. Tatjana Galkina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof.K.Ketners
1374. Igors Jeraševs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1375. Gunārs Rozīte 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.psih., S.Gailīte
1376. Līga Pētersone 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1377. Līva Putnaērgle 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1378. Ivars Kājiņš 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R. Naudžuns
1379. Reinis Kivliņš 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R. Naudžuns
1380. Nadezda Babutskova 01300 Valodu institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
1381. Andis Tulinskis 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Dr.oec.V.Nešpors
1382. Rita Beļacka 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1383. Ņina Makarova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1384. Aleksandrs Horužiks 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1385. Inga Veisa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1386. Valentīns Juhņevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1387. Elvijs Junde 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1388. Jānis Krivtežs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1389. Viktorija Ivanova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1390. Ligita Pula 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1391. Jeļena Kožemjakina 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
1392. Kaspars Strautkalns 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1393. Guntis Grāveris 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1394. Jūlija Mihejenko 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Balabka
1395. Guna Grandāne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. R.Greitāne
1396. Laimdota Kalsere 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Andersone
1397. Viktors Skudra 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1398. Natālija Kiseļova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Andersone
1399. Uģis Bērziņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1400. Gatis Eglītis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1401. Gunārs Valeniks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1402. Armands Ludboržs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Starčenko
1403. Irina Šapovalova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1404. Linda Mūsiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. J.Komkova
1405. Alīna Čulkova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1406. Iveta Granta 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. S. Gailīte
1407. Aigars Rozenbergs 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1408. Andris Astahovskis 24100 Transportbūvju institūts pētn. V.Haritonovs
1409. Mārtiņš Junkurēns 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1410. Julija Iļjina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1411. Rolands Lipskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1412. Baiba Dumpe 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. J.Saulītis
1413. Aivars Zīra 24100 Transportbūvju institūts Doc. M.Zemītis
1414. Lana Zabiņako 22315 Muitas un nodokļu katedra K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1415. Gunita Stankeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1416. Marika Sargūne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. L. Vasiļjeva
1417. Vineta Tilčika 24100 Transportbūvju institūts lekt. V.Haritonovs
1418. Rolands Ivdra 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Andersone
1419. Tatjana Ivanova 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1420. Irina Muižniece 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1421. Katerina Pavļuka 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. K.Ketners
1422. Ieva Strēle 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. R.Greitāne
1423. Ieva Celma 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
1424. Andrejs Mironovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
1425. Oksana Švāģers-Grieze 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1426. Agija Bekeša 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1427. Dmitrijs Ulmkalns 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt.I.Andersone
1428. Ingus Salcēvičs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt.I.Andersone
1429. Didzis Dāle 24100 Transportbūvju institūts inž. Z.Lazda
1430. Mārtiņš Greivulis 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1431. Artūrs Āboliņš 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1432. Jānis Štekels 24100 Transportbūvju institūts doc. A.Zariņš
1433. Edīte Cinkus 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., Doc. Kozlovskis
1434. Gints Erlihs-Štranks 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. J.Saulītis
1435. Līga Drikšņa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., lekt. R.Greitāne
1436. Krišs Zēmelis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Ābele
1437. Ivo Afanasjevs 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1438. Gints Krivods 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1439. Anda Kleinovska 24100 Transportbūvju institūts inž. J.Šarķis
1440. Santa Kalva 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1441. Mairis Čukurs 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1442. Dainis Idzāns 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1443. Antra Roze 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1444. Staņislavs Petrovskis 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1445. Nadežda Smirnova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
1446. Eva Dzene 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1447. Daniela Bogorode 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. V.Nešpors
1448. Sintija Subota 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1449. Inga Putniņa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Balabka
1450. Alla Jefremova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
1451. Edgars Beļavskis 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1452. Jūlija Safoņenkova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
1453. Nataļja Struka 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. L.Kamola
1454. Andris Brencis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
1455. Mārcis Bergs 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1456. Diāna Dūmiņa 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1457. Eduards Cers 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1458. Mārtiņš Matvejs 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1459. Arita Afanasjeva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1460. Maira Gutāne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1461. Stanislavs Gedmintas 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
1462. Tatjana Afanasjeva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Starčenko
1463. Viktorija Kirillova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1464. Anna Levencova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts M.sc.TQM Natālija Bolbāte
1465. Toms Ermansons 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1466. Kirils Maksimovičs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1467. Indra Gaile 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1468. Mārtiņš Pētersons 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1469. Jānis Kalniņš 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Asoc.prof., Dr.sc.ing Jānis Rudņevs
1470. Imants Krēsliņš 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. N.Lāce
1471. Maija Grosa 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1472. Mārtiņš Bautra 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1473. Arnolds Semjonovs 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1474. Ludmila Stoņina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1475. Iveta Notte 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa I. Ozoliņa-Ozola
1476. Sanita Krūmkalne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1477. Katrīna Kaminska 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Skribans
1478. Jānis Putra 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1479. Imants Ābelītis 24100 Transportbūvju institūts Inž. O.Koemecs
1480. Irita Proščinko 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Skribans
1481. Zane Zamarina 24100 Transportbūvju institūts Inž. D.Soldatenko
1482. Linda Brākmane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1483. Armands Gabrāns 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1484. Jolanta Vīcupe 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1485. Iveta Barone 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt.L.Tumaņana
1486. Edgars Smilte 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. L.Tumaņana
1487. Margarita Gračova 22600 Ražošanas kvalitātes institūts Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1488. Dina Seisuma 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1489. Jānis Salcevičs 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1490. Nataļja Melnalksne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. V.Nešpors
1491. Anna Niklase 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa pr. doc. G. Maurāne
1492. Kārlis Šmits 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1493. Sanita Soloveika 22600 Ražošanas kvalitātes institūts pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1494. Marita Cietvīra 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Balabka
1495. Krista Marcinkus 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. J.Komkova
1496. Aleksandrs Buharovs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. N.Balabka
1497. Īrisa Voroņina 22600 Ražošanas kvalitātes institūts prof., Dr.sc.ing.Jānis Mazais
1498. Uldis Aizups 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1499. Ilze Vanaga 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1500. Igors Dubins 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. L.Tumaņana
1501. Vitālijs Šaporenko 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1502. Daiga Mieze 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1503. Kaspars Kubuliņš 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B. Jeļisejevs
1504. Roberts Zvejnieks 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1505. Agris Tauriņš 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch., docente A.Ulme
1506. Kristīne Brinfelde 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch., docente A.Ulme
1507. Ketija Ozoliņa 24100 Transportbūvju institūts Inž. E.Zonbergs
1508. Artūrs Melecis 24100 Transportbūvju institūts inž. O.Koemecs
1509. Vita Berļakova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec., prof. V.Nešpors
1510. Raita Celma 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1511. Zanda Sermule 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Mg.oec., lekt. I.Andersone
1512. Jūlija Višņevska 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. E.Ābele
1513. Evita Dansone 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1514. Jānis Gulbis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
1515. Elīna Bergmane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1516. Deniss Ļepičevs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing. A. Rībelis
1517. Inese Semjonova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1518. Ivans Svirskis 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing. V. Jakovlevs
1519. Pēteris Puga 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1520. Sandris Čudarkins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1521. Jānis Klūga 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
1522. Jānis Kālis 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors Aleksejs Kataševs
1523. Vera Špakova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
1524. Anatolijs Kižlo 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
1525. Jānis Klindžāns 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča, Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
1526. Maksims Piškovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. V.Kugelevičs
1527. Sintija Petroviča 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
1528. Marija Čmile 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Valerijs Muhins
1529. Renārs Ceļapīters 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1530. Andrejs Šiškins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska, Dr.sc.ing. V.Mironovs
1531. Ieva Māķena 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1532. Alīna Semka 01300 Valodu institūts Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
1533. Inga Kjakste 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jevgenijs Dukendjiev
1534. Linda Lapiņa 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., asoc.prof., I.Voronova
1535. Olga Vilciņa 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., K.Didenko
1536. Nataļja Kosolapova 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., asoc.prof., I.Voronova
1537. Alvis Janelis 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E.Bērziņš
1538. Antons Hromčenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts LDI doc. A. Ņikitenko
1539. Liāna Zvīdra 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing.Inese Ziemele
1540. Irita Trokša 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa
1541. Laura Stankuna 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.M.Jure, Mg.sc. I.Mieriņa
1542. Mārtiņš Rikards 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
1543. Anastasija Bekasova 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
1544. Edgars Rimša 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Asoc.prof.Dz.Atstāja
1545. Aleksandrs Temjašovs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. A.Soročins
1546. Saida Banova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. A.Kundziņa
1547. Maksims Userdnijs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. V.Vrubļevskis
1548. Ingus Krūklītis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1549. Maija Bandeniece 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra MBA Silvija Rēvele
1550. Karīna Stalidzāne 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1551. Gaļina Harjkova 15300 Mehānikas institūts asociētā profesore Olga Kononova
1552. Oto Ozols 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
1553. Kristaps Tiltiņš 01300 Valodu institūts Mag.paed., lekt. Antra Roskoša
1554. Oskars Poikāns 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
1555. Jurijs Sņigurs 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
1556. Kristīna Kuzmina 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., N.Lāce
1557. Mārtiņš Jansons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
1558. Andris Kaņeps 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments M.Dzenis
1559. Raivis Gajevskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts MBA Zigmunds Zitmanis
1560. Vadi Butross 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1561. Andrejs Makšanovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. O.Linkevičs
1562. Vadims Taurēns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Gavrilovs
1563. Gatis Ozols 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1564. Pavels Sereda 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
1565. Pāvels Lukašenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1566. Jūlija Freimane 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1567. Edijs Strods 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1568. Pāvels Solodovņikovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1569. Egons Upmalis 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G.Asaris
1570. Viktors Čertkovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
1571. Aleksandrs Vinogradovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1572. Guntis Zaleckis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1573. Renārs Niedra 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1574. Laura Vizbule 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.M.Jure, Mg.sc. R.Seržane
1575. Elga Ivdre 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Jure, Mg.sc. M.Strēle
1576. Aina Bernava 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., SIA LZKU „Klippan Saule” dizainers M.Maniņš
1577. Aleksejs Stoļarovs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts G.Bunga
1578. Svetlana Kušteiko 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., docente Svetlana Fjodorova
1579. Dmitrijs Rogoļevs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1580. Jurijs Nikolajevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. G.Jēkabsons
1581. Andrejs Zaharovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1582. Kristaps Miezītis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1583. Janeks Ahrems 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1584. Ivo Kamalis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. I.Raņķis
1585. Jevgeņijs Grigorjevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1586. Aleksejs Jakovļevs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. J.Rudzītis
1587. Dzintars Milts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
1588. Darija Sokolova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1589. Jekaterina Grigorjeva 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1590. Ģirts Kuzmanis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Valerijs Muhins
1591. Vladimirs Varežkins 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1592. Linda Reimane 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks, Ing. V.Kumpiņš
1593. Ritvars Bērziņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Kokars, Mg. sc. K.Traskovskis
1594. Regīna Igaune 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1595. Nataļja Korniļjeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Upīte
1596. Māris Pastors 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1597. Andris Stalbovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1598. Solvita Dzērkale 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing. Gaļina Terļecka
1599. Jānis Jubels 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Kokars, Mg.chem. E.Zariņš
1600. Jevgenijs Ščegoļevs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Zoja Smorodova
1601. Dmitrijs Muhins 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Anatolijs Kobcevs
1602. Andris Karlštrems 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Igors Kurjanovičs
1603. Aija Jansone 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Ozoliņš
1604. Veronika Taraševska 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. M.Kuļikovs
1605. Raimonds Akmens 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1606. Māris Ozoliņš 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. E.Pētersons
1607. Artūrs Dobulāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
1608. Andrejs Buturovičs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. A.Soročins
1609. Laura Laiveniece 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane, Mg.sc. V.Tupureina
1610. Pēteris Stanka 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte A.Cers
1611. Aleksandrs Nemiro 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1612. Vladimirs Rusakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Alla Anohina-Naumeca
1613. Eva Rubene 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors A.Kataševs
1614. Kristaps Vītols 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1615. Baiba Mergupe 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.sc.ing., LR VARAM, Aivars Jurjāns
1616. Jana Zavjalova 01300 Valodu institūts Mag.philol., lekt. Zane Seņko
1617. Aigars Začests 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
1618. Jeļena Rībeniece 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Jurijs Boldirevs
1619. Edvīns Daukšta 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. A.Medvids
1620. Karīna Akimova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1621. Imants Andžāns 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1622. Rihards Laurinovičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
1623. Gints Gidro 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments K.Bērziņa
1624. Ieva Zemeskalna 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.TQM Elita Jansone
1625. Juris Iljins 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
1626. Kristīne Kļimoviča 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. A.Jirgensons, M.sc. L.Grigorjeva
1627. Chuka-Azubike Enemuoh 02A00 Ārzemju studentu departaments M.sc.ing. J. Bule
1628. Sergejs Pipars 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1629. Jevgeņija Lugiņina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks, Mg.sc. V.Rjabovs
1630. Līva Banka 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.A.Riekstiņš
1631. Valentīna Skujiņa 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Asoc.prof.V.Urbāne
1632. Svetlana Barniča 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc.V.Ziemelis
1633. Aldis Dīriņš 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc.J.Bērziņš
1634. Alvis Čudars 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof.J.Ieviņš
1635. Edgars Petrovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
1636. Imants-Ludvigs Miķelsons 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts LU prof.V.Kaļķis
1637. Iveta Palmsalu 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Doc.J.Bērziņš
1638. Zane Sproģe 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
1639. Artis Albrekts 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1640. Rolands Čipa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1641. Antons Belovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V. Tomko
1642. Robert Slobodnik 02A00 Ārzemju studentu departaments Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1643. Pāvels Novikovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1644. Kārlis Upelnieks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1645. Uldis Daugulis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
1646. Rinalds Ambots 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1647. Ksenija-Linda Romašenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1648. Zane Doņuka 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Sertificēta energoauditore, Mg.sc.ing. Nataļja Beļska
1649. Zanda Aleksandrova 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mg.oec.Ļubova Kohane
1650. Madara Līce 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Sertificēta energoauditore, Mg.sc.ing. Nataļja Beļska
1651. Ieva Tērauda 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec. J.Vanags
1652. Anita Virbule 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1653. Artis Plečs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1654. Madara Eisaka 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
1655. Jūlija Asmuss 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1656. Georgijs Temis 01300 Valodu institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
1657. Kristaps Rubenis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs, Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
1658. Nadīna Moroza 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1659. Gundars Jegors 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., docente Svetlana Fjodorova
1660. Olga Pavlova 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Linda Rozenfelde
1661. Signe Zariņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing.M.Dzenis
1662. Dace Kalniņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. M.Dzenis
1663. Jūlija Sokolova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1664. Maksims Šneiders 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1665. Kārlis Baltiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. T.Juhna
1666. Darja Ostapceva 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
1667. Nikita Vovnijs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
1668. Līva Zilgalve 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. V.Sarma.
1669. Sergejs Makarovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1670. Mārtiņš Miķelsons 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1671. Kaspars Kopmanis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1672. Dāvis Dobelis 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. A.Lapiņš
1673. Nikolajs Borovojs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. L.Sergejeva
1674. Deniss Vidžups 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1675. Nelda Kreislere 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1676. Mārtiņš Ošiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1677. Iļja Vasiļjevs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1678. Tatjana Ribalko 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. I.Platais
1679. Jūlija Nikolajeva 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1680. Diāna Adakovska 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1681. Sergejs Šubins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. M.Mezītis
1682. Dmitrijs Popovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. L.Sergejeva
1683. Aleksandrs Kauhovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. L.Sergejeva
1684. Dmitrijs Korago 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. M.Mezītis
1685. Vladimirs Terentjevs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Vēvers
1686. Aleksandrs Tkačovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. M.Mezītis
1687. Jūlija Logina 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1688. Andra Pušmucāne 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
1689. Aiva Bite 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1690. Ansis Zītars 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Miķelsone
1691. Andis Zeiļuks 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mg.oec., doc.(pr.) Irisa Simanoviča
1692. Antra Ieviņa 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. A.Kundziņa
1693. Gints Langenfelds 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. U.Osis
1694. Krists Straume 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.sc.ing. Aivars Jurjāns
1695. Anete Tulaidane 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
1696. Artūrs Ļebedjko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Artis Ivanovs
1697. Edgars Siļčenko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. V.Šitikovs
1698. Oksana Jepifanova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
1699. Aivars Gorodeckis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jana Bikovska
1700. Jana Šperberga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1701. Līga Dūne 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., docents J. Emsiņš, Mg.sc.ing., asistents G.Upītis
1702. Dāvis Šveiduks 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., asoc.prof., R.Alsiņa
1703. Kristīne Šteinerte 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesors Jānis Vanags
1704. Anete Ķipure 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle,Dr.sc.ing. G.Šahmenko
1705. Uģis Grīnbergs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Kajaks
1706. Pēteris Repelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1707. Gatis Zvirbulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Stepanovs
1708. Andris Ratkus 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts T. Torims
1709. Jevgeņija Dmitrijeva 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1710. Māris Mačulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Z.Lazda
1711. Reinis Cimurs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
1712. Kaspars Beitiņš 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
1713. Aija Meļņikova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
1714. Dmitrijs Gorlovičs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
1715. Einārs Zaļmežs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
1716. Linda Polovinkina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1717. Jeļena Maculēviča 01300 Valodu institūts Mag.philol., lekt. Jūlija Kučerova
1718. Ilze Urbāne 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
1719. Genādijs Krastiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Gerhards
1720. Arnis Ekšteins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. A.Dolgicers
1721. Dainis Rimšāns 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1722. Aleksejs Čumiks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1723. Eduards Kuberskis 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
1724. Fjodors Tjuļkins 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc. prof. Tao Dong
1725. Armens Arušanovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1726. Guntis Spriņģis 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Rudzītis
1727. Olga Liepa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. J.Kreicberga
1728. Kaspars Mālnieks 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
1729. Gunta Erbsa-Butkeviča 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ozoliņš
1730. Ella Pacukeviča 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A.Balodis
1731. Andris Roze 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Artis Dreimanis
1732. Toms Oliņš 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra VARAM, Dr.sc.ing. Aivars Jurjāns
1733. Viktors Šakels 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments S.Kovaļenko
1734. Renāte Bondare 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments R.Varfolomejevs
1735. Aigars Rudzišs 13200 Radioelektronikas institūts Jānis Jankovskis
1736. Līva Vilciņa 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1737. Irina Novosjolova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
1738. Aleksis Jakovļevs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1739. Aleksandrs Kahanovskis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1740. Kaspars Bičevskis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec.Ineta Geipele
1741. Alons Lends 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. E.Liepiņš
1742. Tamāra Kalniņa 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., S.Deksne
1743. Pavels Molčanovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1744. Juris Breģis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Upīte
1745. Anastasija Špakova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1746. Indra Surkova 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors Aleksejs Kataševs
1747. Arturs Karols 15300 Mehānikas institūts asociētā profesore Olga Kononova
1748. Dmitrijs Kass 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1749. Inta Kiriloviča 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Vītiņa
1750. Tatjana Hiļko 22315 Muitas un nodokļu katedra A.Gulbis, RTU docents
1751. Andrejs Kudrjanoks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1752. Aļona Aļeiņikova 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jānis Liepiņš
1753. Olga Ivakina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1754. Artūrs Barancevs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1755. Didzis Gruznovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1756. Rita Ličāgina -Timofejeva 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
1757. Guļnara Hasanšina 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
1758. Jeļena Jermolajeva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Krilova
1759. Līga Čerņavska 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch, doc. A.Ulme
1760. Valērija Jakovļeva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Liepiņš, Dr.chem. M.Turks
1761. Sergejs Šarapovs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts G. Bunga
1762. Ivars Liepiņš 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1763. Dainis Homko 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Ļ.Petričenko
1764. Oļegs Stefjuks 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
1765. Elīna Smalkā 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Smirnovs
1766. Pāvels Tarasenko 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Rudzītis
1767. Kaspars Ēberliņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Bikšis
1768. Irina Černova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš, Dr.arch, doc. A.Ulme
1769. Aļona Elksniņa 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1770. Aleksejs Smirnovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Jure
1771. Edgars Parhomčuks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
1772. Renārs Vārsbergs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
1773. Santa Pūce 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1774. Jānis Strapcāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1775. Andrejs Sergejevs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts G.Bunga
1776. Zigurds Binders 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1777. Andris Zvejnieks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1778. Alīna Astahova 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., K.Marinska
1779. Ainārs Vinks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1780. Gatis Lapiņš 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Krizbergs
1781. Kristaps Lazdāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
1782. Julija Mihailova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1783. Laura Skrastiņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1784. Viktorija Ziļeviča 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Raisa Smirnova
1785. Vitālijs Novoselovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1786. Marina Čerpinska 15300 Mehānikas institūts profesors Jānis Vība
1787. Kaspars Birkenfelds 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs
1788. Marina Putniņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. I.Kreicbergs, Bc.sc.ing. L.Plūduma
1789. Aleksandra Burlakova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Pūra
1790. Valdis Anspoks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jans Šlihte
1791. Santa Lagzdiņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Šutka
1792. Dmitrijs Luhmirins 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J.Kaņeps
1793. Andrejs Meņkins 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Zoja Smorodova
1794. Lauris Kārkliņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1795. Dmitrijs Panfilovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. pētnieks D. Bļizņuks
1796. Nadežda Hramenkova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
1797. Vitālijs Koļesņikovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1798. Dmitrijs Procvetovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1799. Elīna Kilēvica 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
1800. Ilze Gromule 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1801. Kārlis Saltups 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
1802. Reinis Prēdelis 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
1803. Reinis Jansons 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
1804. Jevgēnijs Ivanovs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. A.Soročins
1805. Maksims Korņevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
1806. Vladimirs Ostaševskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
1807. Jānis Ruddans-Rudovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Liekna, STP kat. pētnieks
1808. Daniils Lebedeks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
1809. Jolanta Šaitere 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1810. Jānis Reinholds 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. O.Krievs
1811. Iveta Svikša 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. G.Klīve
1812. Jeļena Antipova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1813. Māra Pudāne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
1814. Diāna Keiša 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns
1815. Rolands Kalpiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1816. Asnate Kažoka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1817. Oskars Golds 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1818. Māris Mekšs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts R.Strazdiņa, LDI vadošā pētniece
1819. Ervīns Urbāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. V.Vrubļevskis
1820. Dmitrijs Ņegoda 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1821. Kristīne Bērza 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1822. Andris Gordjušins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr. gr. prof. A. Glazs
1823. Viktors Ļvovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Smirnovs
1824. Sandis Kotāns 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1825. Anatolijs Vahterovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1826. Aleksandrs Strazdoņiks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. L.Novickis
1827. Irina Mihaiļuka 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec. Jānis Vanags
1828. Ilze Augule 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra SIA Latio, Mg.math. Māris Grīnbergs
1829. Anastasija Aleksejeva-Korta 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1830. Asnate Jansone 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1831. Laila Veldre 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1832. Uldis Lipšāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. I.Zicmane
1833. Aleksandrs Kosarevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Arnis Kiršners
1834. Alfrēds Muša 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1835. Anete Meija-Feldmane 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs, Dr.chem. J.Zoldners
1836. Oļesja Javorska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
1837. Valdis Brutāns 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts K. Kravalis
1838. Raimonds Roga 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Priedīte
1839. Nataļja Fjodorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1840. Evita Sokola 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Arnis Kiršners
1841. Uldis Salenieks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1842. Gita Valtere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ivars Krieviņš
1843. Vasilijs Logašins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1844. Toms Mintāls 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
1845. Guna Šķipare 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., asoc.prof., R.Alsiņa
1846. Lilija Kordjaka 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof. K.Didenko
1847. Raitis Tučs 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1848. Andris Jubelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1849. Vadims Masāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Pumpurs
1850. Dmitrijs Hļebņikovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1851. Jeļena Grigorjeva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ē.Bizdēna, B.sc.J.Mackeviča
1852. Tatjana Beresņeva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. E.Ābele
1853. Andrejs Ivanovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1854. Andrejs Pavlovičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
1855. Larisa Aleksandrova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
1856. Artūrs Meijers 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors Aleksejs Kataševs
1857. Āris Gailītis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1858. Artis Pugačs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1859. Dāvis Graudiņš 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1860. Vladislavs Aleksejevs-Nikolajevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1861. Anita Jansone 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
1862. Larisa Kozireva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs
1863. Linda Plauča 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.phys. N.Borodajenko
1864. Evija Buļa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča,
1865. Santa Kazaka 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Veronika Fedotova
1866. Nadežda Jagodzinska 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Veronika Fedotova
1867. Ilze Višņakova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1868. Kristīne Bolgzde 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch., docente A.Ulme
1869. Ainars Džeriņš 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., pr.doc., J.Mežiels
1870. Artūrs Lementujevs 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
1871. Mārcis Zilgalvis 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
1872. Solvita Girbe 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Z.Irbe
1873. Laura Belova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1874. Margarita Sudņika 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Sergejs Paršutins
1875. Anna Galiņina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Sergejs Paršutins
1876. Ņikita Kušakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vladimirs Ņikuļšins
1877. Oksana Kozloviča 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1878. Evija Čencova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
1879. Valērijs Liturinskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1880. Gļebs Larins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1881. Pauls Vaivods 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. N.Zeltiņš
1882. Normunds Tamužs 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
1883. Toms Arājs 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks,Mg.sc.ing.,K.Kazāks
1884. Aleksandrs Vasiļjevs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Korjakins
1885. Elīna Grišule 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Uldis Grāvītis
1886. Darja Kosareva 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mg.oec., RD PIP galv.ekon. Sanda Geipele
1887. Vladislavs Kolosovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1888. Mārtiņš Krūmiņš 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1889. Miķelis Doze 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. N.Jeļinska
1890. Līga Putniņa 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mg.oec. , RPA "Rīgas Enerģētikas aģentūra" Irisa Simanoviča
1891. Mihails Agejevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
1892. Sigita Milaseviča 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1893. Artūrs Bartusevičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Igors Ščukins
1894. Aleksejs Rutkovskis 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Nicolas Pallikarakis
1895. Anastasija Furmanova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1896. Deniss Sņigurs 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., K.Didenko
1897. Vladimirs Kiščenko 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Zoja Smorodova
1898. Jānis Krupskis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec. Jānis Vanags
1899. Olga Grigeļe 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille, Dr.sc.ing. M.Vaivada
1900. Madara Orupe 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
1901. Vladimirs Zujevs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1902. Aleksandrs Breus 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
1903. Raimonds Nikoluškins 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J.Ozoliņš
1904. Jevgeņijs Rumjancevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing.Merkurjevs
1905. Jevgeņijs Bondarecs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1906. Anna Siņeļņikova 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
1907. Andrejs Hlusovs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektors Vladislavs Ņesterovskis
1908. Svetlana Nadejeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1909. Iveta Kukite 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
1910. Lauris Saulītis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1911. Liene Stabiņa 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1912. Inga Dāve 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.oec. Iveta Mežinska
1913. Aleksandrs Čepiguss 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
1914. Kalvis Bērzs 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
1915. Helmuts Kaugers 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. I.Miķelsone
1916. Santa Grāvele 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
1917. Rasa Piļipāviča 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. V.Kampars, Mg.chem. K.Lazdoviča
1918. Dmitrijs Baļs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Zoja Smorodova
1919. Līva Dzene 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Krāģe
1920. Dace Bula 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1921. Uldis Āmars 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1922. Jānis Stankunas 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
1923. Ivo Inša 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1924. Rita Tetere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
1925. Jānis Sirmelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
1926. Veronika Kusaite 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1927. Valērijs Čulkovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Mahņitko
1928. Aija Žuka 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec. N.Lāce
1929. Alvis Bētaks 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
1930. Kitija Šipillo 01300 Valodu institūts Mag.paed., lekt. Antra Roskoša
1931. Jevgenijs Jepifanovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1932. Olga Burceva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1933. Ksenija Terjuhanova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Zoja Smorodova
1934. Aigars Pāže 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Rižikovs, Dr.sc.ing. M.Dzenis
1935. Jeļena Serebrjakova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Jurijs Boldirevs
1936. Baiba Muterleviča 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec. Jānis Vanags
1937. Dmitrijs Vlasovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments I.Ščukins
1938. Inga Vanaga 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Ketnere
1939. Evija Lībaže 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1940. Līva Nordmane 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
1941. Elīna Zālīte 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. A.Lapiņš
1942. Mārtiņš Ancāns 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing. M.Valpēteris
1943. Kārlis Jurģelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1944. Kārlis Vīksne 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
1945. Aleksandrs Romanovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1946. Ieva Biezbārde 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
1947. Sanita Vītoliņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.G.Šulga, Dr.sc.ing. S.Reihmane
1948. Sergejs Provorovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
1949. Inga Melngaile 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1950. Pāvels Spiridovskis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
1951. Dmitrijs Popoks 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Mihails Larins
1952. Vladislavs Puhaļskis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Valerijs Muhins
1953. Zeltīte Buša 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1954. Aleksandrs Bobrovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1955. Edgars Sekste 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Uldis Grāvītis
1956. Jānis Raubiško 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1957. Aleksandrs Voitkevičs 15300 Mehānikas institūts pētnieks Aleksandrs Boiko
1958. Jevgenijs Krjukovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1959. Sergejs Piļščikovs 15800 Dzelzceļa transporta institūts Dr. inž., profesors P.Balckars
1960. Artūrs Feoklistovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
1961. Andris Ļvovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. A.Kanbergs
1962. Margarita Sļesareva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1963. Tatjana Andreičuka 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ivars Krieviņš
1964. Viktors Ņikitins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1965. Katarina Krūmiņa 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
1966. Inese Stendzeniece 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1967. Elīza Prancāne 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
1968. Aigars Sproģis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1969. Kristaps Punculis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1970. Vladislavs Arhipovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Smirnovs
1971. Jūlija Skobelkina 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1972. Dace Vigule 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1973. Ilga Štagere 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra MBA, Silvija Rēvele
1974. Raimonds Auziņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Dr.chem. J.jaunbergs
1975. Aleksandrs Tarasovs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts M.Zariņš
1976. Teodors Bērziņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
1977. Karina Kombajeva 01300 Valodu institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
1978. Jevgeņijs Dedelis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1979. Aija Valberga 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1980. Sergejs Minčonoks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. T.Lomane
1981. Aleksandrs Zdanovskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. V.Vrubļevskis
1982. Valerijs Buļko 15300 Mehānikas institūts docents Guntis Strautmanis
1983. Igors Slabkovskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1984. Mārtiņš Daube 02064 BALTECH studiju centrs Profesore Gaļina Merkurjeva
1985. Jānis Dauģis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Uldis Grāvītis
1986. Jevgenija Borovika 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1987. Oļegs Silovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1988. Sergejs Paškevičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
1989. Raitis Ozols 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1990. Jānis Zvagulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
1991. Jeļena Božkova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
1992. Jeļena Voļperte 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. L.Mālers
1993. Dace Hartmane 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. S.Grīnberga
1994. Artjoms Vinčonoks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1995. Artūrs Kigitovičs 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vasīlijs Bankovskis
1996. Jānis Bormanis 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.phys., docents P.Kāpostiņš
1997. Anita Valaine 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
1998. Zane Strode 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
1999. Mareks Razgals 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2000. Judīte Skujiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2001. Mārtiņš Magone 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
2002. Aleksandrs Jakovļevs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2003. Andra Andžāne 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
2004. Baiba Lukaševiča 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2005. Jeļena Voroņecka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2006. Jurijs Dmitrijevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2007. Elvis Siņickis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A. Grocevs
2008. Evija Bārbale 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane, Mg.sc. J.Staško
2009. Agnese Ābele 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri, Dr.sc.ing. J.Zicāns
2010. Anita Kauliņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri, Dr.sc.ing. J.Zicāns
2011. Ivo Purviņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2012. Ingmārs Briedis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
2013. Lāsma Āboliņa 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2014. Eva Auzāne 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
2015. Aleksandra Jurķāne 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. N.Jeļinska
2016. Jānis Bārbals 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2017. Jevgenijs Pančenko 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. I.Raņķis
2018. Artūrs Dukaļskis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
2019. Sergejs Isajevs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
2020. Daiga Zabe 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2021. Elīna Tetere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch., docente A.Ulme
2022. Liena Vītola 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Bērziņa
2023. Līna Hļebņikova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V. Tomko
2024. Roberts Kemzāns 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2025. Antra Kalniņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Roze
2026. Ludmila Vesjolaja 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Plotniece, Dr.habil.chem. V.Kampars
2027. Anete Ligere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., asist.zin.d.G.Upītis
2028. Natālija Ribakova 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2029. Uģis Rupainis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2030. Lāsma Mālniece 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Stunda
2031. Pāvels Kartaševs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2032. Rita Vernere 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra SIA "Vides projekti", Mg.oec. Jurijs Grizāns
2033. Raimonds Baumanis 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra DZĪKS Biķernieki, Dipl.ing. Larisa Avotiņa
2034. Ventis Ešenbergs 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mg.oec.Anete Rebāne
2035. Reinis Litiņš 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Mg.sc.ing. Armands Auziņš
2036. Rihards Fīrmanis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc. profesore Tatjana Tambovceva
2037. Guntis Veits 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., I.Andersone
2038. Tatjana Dmitraša 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec., profesors Jānis Vanags
2039. Sergejs Pitrans 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts LDI doc. A. Ņikitenko
2040. Jekaterina Boļšakova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.J.Kreicberga
2041. Nikolajs Glīzde 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Jurijs Boldirevs
2042. Astra Jakuška 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš,
2043. Andrejs Kanteruks 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2044. Vitalijs Rodins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
2045. Valentīna Barkova 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts A. Fiļipovs
2046. Inita Vilnere 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Mihails Larins
2047. Rolands Naglis 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
2048. Jekaterina Masļenoka 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
2049. Gints Freimanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2050. Toms Doriņš 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2051. Jānis Kopštāls 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2052. Otto Krickis 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2053. Krista Valkovska 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2054. Zane Medne 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. I.Mutule
2055. Henrihs Gorskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jekaterina Bule
2056. Reinis Veips 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2057. Ivans Kirilovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments prof. J.Noviks
2058. Laura Rogule 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jānis Spīgulis
2059. Līva Upmale 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. M.Reimanis, Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
2060. Raivis Liepiņš 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
2061. Gints Rošāns 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
2062. Agris Zalcmanis 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts O.Liniņš
2063. Jeļena Petrova 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt. I.Andersone
2064. Aleksandrs Kovtuns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
2065. Jevgēnijs Smirnovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2066. Andrejs Šakelis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Kasparāns
2067. Zita Varcaba 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. V.Kampars, Mg.chem. Z.Šustere
2068. Maksims Bogdanovičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. N.Breners
2069. Elīna Holla 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra SIA "RUUKKI Latvija", Mg.sc. ing. Andrejs Tambovcevs
2070. Dmitrijs Žukovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. O.Krievs
2071. Jeļena Petrakova 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. V.Vrubļevskis
2072. Aleksejs Kudesovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Kreicburgs
2073. Iveta Dunska 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2074. Mihails Kovaļovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2075. Zigmunds Urtāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. T.Juhna
2076. Lauris Ulpe 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., profesore Ineta Geipele
2077. Ruslans Kavlišs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
2078. Grigorijs Aleksejevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2079. Irēna Tuleiko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Madara Gasparoviča
2080. Jūlija Smirnova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2081. Ilga Proveja 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2082. Krishna-Prasad Bhandari 02A00 Ārzemju studentu departaments Dr.habil.sc.,prof. Mihails Zakrževskis
2083. Andis Andersons 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Rozenkrons
2084. Jurijs Jupatovs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. I.Raņķis
2085. Viktors Ablaževičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. S.Guseva
2086. Elīna Upe 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. A.Lapiņš
2087. Laura Laudere 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
2088. Didzis Potapovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A.Jeršovs
2089. Zane Bergmane 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2090. Maksims Mihailovs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts G.Bunga
2091. Ernests Auziņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.ing. M.Kalniņš
2092. Veronika Baranovska 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. N.Jeļinska
2093. Viktorija Žuravļova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2094. Antons Štekleins 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts G.Bunga
2095. Irina Karpenko 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2096. Jānis Ikaunieks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Veidenbergs
2097. Ainārs Zībarts 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. V.Čuvičins
2098. Edgars Kukulis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. V.Čuvičins
2099. Linda Lancere 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2100. Marija Moļiboga 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
2101. Olga Mihailova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille, Dr.chem. V.Žilinskis
2102. Eva Danenberga 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
2103. Ainārs Pontags 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments prof. I.Raņķis
2104. Linda Zelenko 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. G.Šakale, Dr.habil.phys. M.Knite
2105. Marika Novada 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. M.Knite, Mg.sc.ing. K.Ozols
2106. Laura Bukonte 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. L.Grigorjeva, Dr.habil.phys. M.Knite
2107. Vita Zālīte 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs
2108. Līga Rubene 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Krilova
2109. Ivita Bistrova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča
2110. Sergejs Andrejevs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.phil. K.A.Gross
2111. Jūlija Stoļarova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
2112. Jekaterina Simaškina 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., I.Andersone
2113. Ivo Krupenkovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2114. Vitālijs Aļeksejevs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts N. Mozga
2115. Kaspars Spalvis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Dr.sc.ing. M.Daugavietis
2116. Alīna Ērne 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme, Mg.sc.ing., doktorante I.Gudro
2117. Olga Voronkova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2118. Jekaterīna Mantulova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2119. Gundars Birzleja 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Vilnītis
2120. Valērija Storoženko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. V.Šitikovs
2121. Aleksandrs Makarovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2122. Normunds Prudāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2123. Zigmunds Buliņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing.
2124. Margarita Sproģe 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Māris Ziema
2125. Sergejs Čornijs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. A.Utāns
2126. Dace Jēkabsone 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., docents J. Emsiņš, Dr.arch., docente A. Ulme
2127. Inta Kriškāne 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2128. Mihails Lazarevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2129. Aleksandrs Kombajevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2130. Diāna Zavadska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2131. Kaspars Semjonovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2132. Oļegs Bulgakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2133. Ivo Sproģis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2134. Roberts Tempelfelds 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
2135. Leonards Kalniņš 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
2136. Didzis Jaunzems 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
2137. Oļegs Fedkins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
2138. Arnis Antulis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2139. Rolands Kašs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2140. Artūrs Kraskevičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2141. Nataļja Doždeva 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
2142. Alvis Vārtukapteinis 01300 Valodu institūts Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
2143. Ilze Rudzāte 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. A.Vītols
2144. Imelde Podiņa 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
2145. Tatjana Vetrebeņko 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., R.Greitāne
2146. Anastasija Ļesuna-Ruperte 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., pr.doc., J.Mežiels
2147. Ludmila Mordasova 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
2148. Ivars Limbergs 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., pr.doc., J.Mežiels
2149. Ivo Dzenis 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
2150. Andrejs Kovaļenko 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. M.Mezītis
2151. Dmitrijs Petrovs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte V.Grišins
2152. Oskars Zalcmanis 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts SIA Latio analītiķis, Mg.math. Māris Grīnbergs
2153. Nellija Galanska 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2154. Pēteris Tīss 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2155. Svetlana Kulakova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2156. Uldis Jēgers 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2157. Vita Piļipenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2158. Jevgeņija Polovinkina 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2159. Dmitrijs Bučņevs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Aivars Cers
2160. Jevgenijs Gudeņs 02064 BALTECH studiju centrs profesors Jānis Mazais
2161. Dmitrijs Blatovs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Andrejs Kašurins
2162. Kirils Gorovojs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
2163. Vladislavs Šimanskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. A.Avotiņš
2164. Andis Strads 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
2165. Alīna Kuzmina 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2166. Jūlija Burova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts "Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš, Dr.arch, doc. A.Ulme
2167. Jevgenijs Poņakovs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts A.Kamols
2168. Rolands Smelēns 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts M.Kumermanis I.Strazdiņa
2169. Artūrs Skripka 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2170. Artūrs Parņevičs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts I.Boiko
2171. Artis Benefelds 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
2172. Nataļja Glazunkova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
2173. Linda Briede 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2174. Edgars Ķauķis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2175. Džeina Šnēbaha 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
2176. Krišjānis Sondors 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Dr.oec., profesors Jānis Vanags
2177. Edgars Doma 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2178. Varis Žentiņš 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. S.Jaundālders
2179. Māris Račko 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2180. Oskars Utināns 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2181. Laima Grāve 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. V.Kazāks, Dipl.ing., doc.J.Emsiņš
2182. Romāns Gabrusenoks 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Smirnovs
2183. Zinta Dārziņa 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Mg.oec, Mg.ing., docents (pr.) Armands Auziņš
2184. Aleksejs Kožanovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Ābele, VIT kat. pētnieks
2185. Jānis Liepa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2186. Kaspars Ķirķis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2187. Oskars Pētermanis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
2188. Aleksejs Protopopovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns
2189. Tatjana Ivanova 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts N. Mozga
2190. Natālija Kozlova 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Graudiņa, LDI pētniece
2191. Mārtiņš Frīdenbergs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. prof. A. Glazs
2192. Alla Petrenko 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. P.Arsenjans
2193. Mārtiņš Grīnhofs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2194. Laura Artuma 01300 Valodu institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
2195. Fjodors Slabkovskis 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
2196. Edgars Kaļva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2197. Alina Pancere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
2198. Agnese Geka 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
2199. Inga Balode 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., S. Deksne
2200. Marina Mačanovska 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., S. Deksne
2201. Lelde Grēbere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.art., S. Deksne
2202. Aleksejs Vihodzs 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
2203. Lāsma Tamsone 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., K.Marinska
2204. Kaspars Pūris 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., K.Marinska
2205. Juris Kozuliņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. A.Kundziņa
2206. Zane Bērzkalne 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jeļena Pečerska
2207. Igors Jakuševičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Vilnītis
2208. Oļegs Vasiļevičs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. I.Raņķis
2209. Gunta Dzvinko 01300 Valodu institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2210. Māris Padedzis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
2211. Ģirts Bērziņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. J.Noviks
2212. Armands Zagorskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2213. Valdis Logins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2214. Irina Daņiļenko 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
2215. Inese Pazāne 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
2216. Vadims Burlakovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2217. Rīga Razuma 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
2218. Iveta Stāmure 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra RD PĪP NIN galv.ekon., Mg.oec. Sanda Geipele
2219. Ilze Šukuleja 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., asoc.prof., I.Voronova
2220. Dmitrijs Gribkovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2221. Māris Bārdiņš 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. A.Vītols
2222. Reinis Eikens 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
2223. Annija Ķesele 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing.Inese Ziemele,Mg.sc.ing.Viktorija Mečņika
2224. Olga Ceicāne 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Lektore Vineta Zemīte
2225. Anna Smirnova 01300 Valodu institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2226. Jana Larionova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Andrejs Kašurins
2227. Pāvels Staseļūns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
2228. Līva Seile 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2229. Jekaterina Papina 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2230. Dmitrijs Pohomovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Stunda
2231. Baiba Auziņa 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
2232. Kaspars Macāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
2233. Sanita Zīke 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. K.Kalniņš
2234. Mārcis Zeidlers 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
2235. Austris Mailītis 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
2236. Vitālijs Poļiščuks 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
2237. Dita Tillere 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2238. Roberts Tekutis 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts "Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2239. Poļina Lupo 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts "Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš, Mg.art.S.Deksne
2240. Sandra Tropa 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa
2241. Oto Ladigins 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
2242. Viktors Rezņičenko 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2243. Lauris Ciemleja 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
2244. Ieva Rasa 01300 Valodu institūts Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
2245. Krišjānis Zelčs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2246. Ņikita Savčenko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2247. Andrejs Vasevičs 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing.,Amatn.kam. prez.V.Kazāks,Mg.sc.ing., lektK.Kazāks
2248. Evija Kulmane 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing.M.Dzenis
2249. Arta Seile 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
2250. Linda Žagare 01300 Valodu institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2251. Konstance Čimure 01300 Valodu institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2252. Ilze Amola 01300 Valodu institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
2253. Darja Koņkova 01300 Valodu institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
2254. Igors Mikulovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. L.Sergejeva
2255. Karina Sidoruka 01300 Valodu institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
2256. Gunda Krūmiņa 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
2257. Kārlis Ratnieks 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
2258. Jevgeņijs Zaļeskis 15300 Mehānikas institūts asociētā profesore Olga Kononova
2259. Gunārs Kudiņš 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments V.Haritonovs
2260. Vladimirs Kalinko 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
2261. Inta Akentjeva 01300 Valodu institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2262. Jūlija Šafranoviča 01300 Valodu institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
2263. Sabīna Budko 01300 Valodu institūts Mag.philol., lekt. Jūlija Kučerova
2264. Liene Plūduma 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Bērziņa-Cimdiņa, Dr.phil. A.Gross
2265. Viktors Bogdanovičs 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Rudzītis
2266. Madara Bārtule 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri, Mg.sc. V.Tupureina
2267. Imants Auznieks 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dipl.ing. Jevgenija Soļaņikova
2268. Mārtiņš Eglītis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2269. Liene Ludborža 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2270. Aleksandrs Uļjanovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2271. Zane Zīverte 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments J.Ivanova
2272. Staņislavs Tormans 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Morozovs , Datortīklu kat. asistents
2273. Jūlija Voropajeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2274. Rita Burbo 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Latiševa, IP kat. asoc. profesore
2275. Sandra Zernevica 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
2276. Natalija Dubenko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2277. Rūdolfs Zass 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
2278. Artūrs Drozds 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
2279. Deniss Rostkovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
2280. Vladimirs Surajevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2281. Dāvis Krikauskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2282. Andrejs Titoks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts doc. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2283. Boriss Revņaga 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2284. Vladislavs Mosaļskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2285. Dāvis Rieba 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2286. Zane Pilsneniece 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2287. Leonīds Bļinovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
2288. Valters Celmiņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
2289. Igors Ņikonovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2290. Kristīna Narmonte 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2291. Vitālijs Demeško 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2292. Nauris Kolāts 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2293. Karīna Artjuhova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2294. Mārtiņš Bērziņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2295. Marija Krestina 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing., doc. S. Jaundālders un Dipl.ing. A. Krestins
2296. Diana Prialgauskaite 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec. I. Andersone
2297. Artūrs Kļepikovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
2298. Romāns Sadretdinovs 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. R.Seržāne
2299. Andris Tipainis 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts G. Bunga
2300. Timofejs Mureņecs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
2301. Jeļena Solovjova 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Mg.sc.ing., SIA "MS Solution" projektu vadītājs A.Resnis
2302. Rūta Makovska 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2303. Solvita Lasmane 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, Dr.arch., doc. A.Ulme
2304. Tatjana Poļanska 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2305. Deniss Novikovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2306. Vladimirs Starovoitovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2307. Svetlana Gulaja 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
2308. Jeļena Bulacka 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Mihails Larins
2309. Ivars Nikolajevs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2310. Edgars Rendnieks 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof.A.Klūga
2311. Rihards Rušenieks 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Asistents Uldis Grāvītis
2312. Jurijs Miščenkovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. M.Kuļikovs
2313. Ginta Feldmane 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
2314. Anastasija Zakatova 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt. K.Marinska
2315. Viktorija Novicka 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., asoc.prof., Z.Sundukova
2316. Anastasija Kurinnaja 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., K.Didenko
2317. Dmitrijs Kucs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docente Diāna Santalova
2318. Ilze Grante 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.J.Jaunbergs, Dr.chem.M.Jure
2319. Linda Vecbiškena 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča
2320. Natālija Baribina 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
2321. Oskars Andersons 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2322. Dāvis Serdāns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
2323. Sergejs Skutelis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments A.Pumpurs
2324. Maija Galeniece 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. A.Vītols
2325. Jūlija Sņigura 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., K.Didenko
2326. Anna Šutka 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.habil.sc.ing., prof. S.Kukle,Dr. habil. chem.J.Grāvītis
2327. Olga Kiriļina-Gūtmane 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.ing. M.Reimanis
2328. Edvīns Tolmanis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments asoc.prof. A.Zariņš
2329. Jevgeņijs Kuzmins 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.sc.ing. I.Bekmanis
2330. Imants Silanžs 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof.B.Gjunsburgs
2331. Guntis Kalniņš 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
2332. Aigars Pulle 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof.V.Jemeļjanovs
2333. Raivis Laizāns 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts Prof.V.Jemeļjanovs
2334. Linda Riekstiņa-Šnore 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors A.Kataševs
2335. Kaspars Brokāns 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2336. Edgars Ļaksa 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
2337. Artūrs Galapovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2338. Deniss Zajecs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
2339. Dmitrijs Dmitrenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2340. Jānis Baroniņš 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Krāģe, Dr.sc.ing. G.Šahmenko
2341. Edgars Matisāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2342. Roberts Jačmenkins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
2343. Pāvels Koliškins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. L.Novickis
2344. Jekaterina Tarasenko 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec., lekt., I.Ovčiņņikova
2345. Roberts Kirejevs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2346. Jānis Ābens 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2347. Jūlija Gaļicina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2348. Jekaterina Smirnova 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Margarita Urbaha
2349. Ludmila Puiša 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Viktors Feofanovs
2350. Antra Kadiķe 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Margarita Urbaha
2351. Agnese Deruma 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt.R.Greitāne
2352. Anete Freimane 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Lektore Margarita Urbaha
2353. Kristina Savrane 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2354. Dace Stepanova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2355. Ģirts Folkbergs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
2356. Vadims Pančenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
2357. Dmitrijs Potapovs 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Valerijs Muhins
2358. Vyacheslav Egorov 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
2359. Dmitrijs Novikovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. D.Buzdins
2360. Aigars Trušēlis 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Rudzītis
2361. Arnis Kudiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2362. Varis Putāns 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts Dr.sc.ing., doc. (pr.) Aivars Jurjāns
2363. Ļubova Iļjina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jurijs Čižovs
2364. Natālija Zarkeviča 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. K.Gode
2365. Aija Lazareva 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille
2366. Natālija Semjonova 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
2367. Uldis Kalnītis 15500 Mašīnbūves tehnoloģijas institūts J. Krizbergs
2368. Ilze Neidere 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
2369. Maksims Ksendzovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Dirba
2370. Mārtiņš Metāls 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. A.Lešinskis
2371. Sergejs Marčenkovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
2372. Sarmīte Pērkone 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments lekt. B.Jeļisejevs
2373. Kristiāna Pavasare 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.arch., docente A.Ulme
2374. Sanita Sparāne 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ng. Arnis Lektauers
2375. Zlata Rimjane 15B00 Transportmašīnu tehnoloģiju institūts Docents Jurijs Boldirevs
2376. Ieva Zaķe-Tiļuga 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. V.Švinka
2377. Violeta Manuilova 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
2378. Artūrs Korovkins 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Sētiņa
2379. Juris Lugovskojs 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2380. Kristīne Sečko 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
2381. Andrejs Barkovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2382. Josifs Karasinskis 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. B.Perniķis
2383. Artūrs Bronka 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. L.Sergejeva
2384. Edgars Maļkevičs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. L.Sergejeva
2385. Nataļja Šļapkova 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. M.Mezītis
2386. Māra Biezā-Brantevica 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
2387. Zane Miķelsone 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec., prof., E.Gaile-Sarkane
2388. Anna Čebajeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2389. Vladislavs Judins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
2390. Vladimirs Pazeičuks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2391. Aleksejs Hodevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Prof. L.Novickis, Dr.sc.ing.
2392. Jūlija Ņevzorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2393. Andris Djačenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts xx
2394. Marta Rutka 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2395. Dmitrijs Nicbergs 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte V.Grišins
2396. Jānis Vītols 15000 Transporta un mašīnzinību fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2397. Gatis Druva-Druvaskalns 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments Prof. B.Gjunsburgs
2398. Arturs Beilins 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2399. Olga Jakovļeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2400. Marija Mašonkina 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča, Dr.sc.ing. S.Gaidukovs