Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Struktūrvienība Darba vadītājs
1. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
2. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte lekt. T.Kidiks
3. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
4. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
5. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte E.Skuķis
6. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
7. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
8. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
9. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
10. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte lekt. T.Kidiks
11. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
12. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
13. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
14. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc.M.Vilnītis
15. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. L.Pakrastiņš
16. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
17. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
18. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. I.Mieriņš
19. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
20. 27200 Enerģētikas institūts S.Berjozkina
21. 13200 Radioelektronikas institūts A.Mednis
22. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
23. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
24. 27200 Enerģētikas institūts O.Borščevskis
25. 24100 Transportbūvju institūts Štrauhmanis Jānis
26. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. P.Misāns
27. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
28. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Roščinkina, AAS „Balva” grāmatvedes vietniece
29. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Gorobecs, A.Ļevčenkovs
30. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
31. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
32. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.T.Survilo
33. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. T.Survilo
34. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
35. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
36. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
37. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
38. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
39. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc., Dr.oec. K.Kozlovskis
40. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
41. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Villers, VID Muitas kriminālpārv. vecākais eksperts
42. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Gode, TSI asoc. profesore
43. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Višņakova, VID NP LNAD Daugavpils KAC
44. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP d.vecākā muitas uzraudze
45. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
46. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
47. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
48. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts K.Vītols
49. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks A.Ozols
50. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
51. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. Dr.oec. V.Vasiļjeva
52. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore M.Šenfelde
53. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts S.Valtere
54. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
55. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
56. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc., Dr.oec. I.Pucens
57. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
58. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
59. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof.I.Voronova
60. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
61. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
62. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
63. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
64. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
65. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Kļaviņš, VID Muitas kriminālpārval. vec.eksperts
66. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
67. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP
68. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
69. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
70. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
71. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
72. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
73. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
74. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
75. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
76. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
77. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. U.Kamols
78. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
79. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA, S.Zelča
80. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA M.Ozoliņš
81. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
82. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
83. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
84. 27200 Enerģētikas institūts G.Orlovskis
85. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
86. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
87. 27200 Enerģētikas institūts M.Koņuhova
88. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners
89. 27200 Enerģētikas institūts S.Zimina
90. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners
91. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts pētnieks Guntis Kuļikovskis
92. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
93. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
94. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU docents
95. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņājevs
96. 27200 Enerģētikas institūts R.Varfolomejeva
97. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts E.Vīgants
98. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
99. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
100. 27200 Enerģētikas institūts V.Maskaļonoks
101. 27200 Enerģētikas institūts S.Miesniece
102. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts R.Kašs
103. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
104. 27200 Enerģētikas institūts I.Umbraško
105. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
106. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
107. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
108. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
109. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
110. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. I.Slaidiņš
111. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. P.Misāns
112. 25100 Aeronautikas institūts Maģ. Nataļja Sidenko
113. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
114. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
115. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
116. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
117. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
118. 25100 Aeronautikas institūts Inž. zin. dokt. Ilmārs Ozoliņš
119. 27200 Enerģētikas institūts A.Sauhats
120. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
121. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
122. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
123. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
124. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
125. 25500 Transporta institūts lektors Jānis Rudzītis
126. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
127. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.L.Ādamsone
128. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
129. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Jānis Kaņeps
130. 27200 Enerģētikas institūts Ņ.Kočanovs
131. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
132. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Ķiploks
133. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
134. 25500 Transporta institūts doc. Gundars Zalcmanis
135. 25500 Transporta institūts doc.Ēriks Vonda
136. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
137. 25500 Transporta institūts doc. Gundars Zalcmanis
138. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
139. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
140. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
141. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Sokolovs
142. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
143. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
144. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
145. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Jekaterīna Žukovska
146. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
147. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
148. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
149. 25100 Aeronautikas institūts prof. P. Trifonovs-Bogdanovs
150. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Dolotovs, VID MP Rīgas MKP daļas MKP 0240 vec.muitas uzrau
151. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
152. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
153. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
154. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
155. 27200 Enerģētikas institūts Oļeiņikova
156. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
157. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
158. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
159. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
160. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
161. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
162. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
163. 27200 Enerģētikas institūts V.Mališevs
164. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Kalmane, SIA „Global Blue Latvia „direktore
165. 25100 Aeronautikas institūts Mg. sc. ing., asist. Dmitrijs Fetisovs
166. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
167. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
168. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
169. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
170. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Greitāns
171. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
172. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. Dr.oec. T.Tambovceva
173. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
174. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
175. 27200 Enerģētikas institūts I.Alksnis
176. 24100 Transportbūvju institūts inž. Z.Lazda
177. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA I.Suija-Markova
178. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA I.Suija-Markova
179. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
180. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult.O.Ozoliņš
181. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
182. 27200 Enerģētikas institūts O.Makreckis
183. 27200 Enerģētikas institūts L.Zemīte
184. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Strauts
185. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
186. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
187. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
188. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
189. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
190. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
191. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
192. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,asist. V.Šatrevičs
193. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
194. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
195. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
196. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
197. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņs
198. 25100 Aeronautikas institūts Maģ. Māris Hauka
199. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rošā
200. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Andreičiks
201. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš ; Pētnieks I.Ļašuks
202. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Jakubāne, RTU docente
203. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
204. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
205. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP daļas Daugavpils preču st
206. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
207. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
208. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
209. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte F.Gaveiko, VID MP LMKP daļa Rēzekne 2 MKP 0742
210. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
211. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
212. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
213. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
214. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.psih., lekt.S.Gailīte
215. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., prakt. doc. J. Mežiels
216. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc. prof.T.Celmiņš
217. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
218. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
219. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
220. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mitrofanovs
221. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
222. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
223. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
224. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņājevs
225. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Šliseris
226. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mitrofanovs
227. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
228. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
229. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
230. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts F.Romangoli
231. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
232. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.V.Bobrovs
233. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R. Parts
234. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.K.Gorbunova
235. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. N.Semjonova
236. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
237. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
238. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
239. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
240. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
241. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
242. 27200 Enerģētikas institūts L.Leite
243. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Krumpāns, VID MP Latgales MKP d. muitas maiņas vad.
244. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Dievapēds, VID MP Latgales MKP daļa Silenes MKP
245. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks; konsult. M.Ekmanis
246. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. L.Ādamsone
247. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
248. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
249. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP daļas Daugavpils preču st
250. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
251. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, A.Potapovs
252. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts T.Juhna
253. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts K.Neilands
254. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Žandeckis
255. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec. I.Judrupa
256. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Ļ.Kohane
257. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
258. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
259. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.V.Bobrovs
260. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
261. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ. Ivanovs; kons.O.Ozoliņš
262. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA A.Balodis
263. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
264. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
265. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
266. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
267. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
268. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Bukša, VID MP vecākā muitas eksperte
269. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.Bukša, VID MP vecākā muitas eksperte
270. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
271. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
272. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lektors U.Kamols
273. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
274. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
275. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rēpele
276. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
277. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
278. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. lekt.O.Ozoliņš
279. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
280. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
281. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
282. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
283. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
284. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
285. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Vladimirs Gonca
286. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
287. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts K.Vītols
288. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
289. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
290. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
291. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
292. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
293. 27200 Enerģētikas institūts A.Mesņajevs
294. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
295. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
296. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
297. 27200 Enerģētikas institūts A.Ļvovs
298. 13200 Radioelektronikas institūts R. Šāvelis
299. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
300. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
301. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Vītols
302. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
303. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
304. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
305. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
306. 27200 Enerģētikas institūts L.Zemīte
307. 27200 Enerģētikas institūts I.Umbraško
308. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
309. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc. prof. A.Gulbis
310. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
311. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
312. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
313. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
314. 27200 Enerģētikas institūts A.Grants
315. 27200 Enerģētikas institūts K.Ketners
316. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. E.Gaile-Sarkane
317. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
318. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
319. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. Ļ.Kohane
320. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
321. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
322. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
323. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rošā
324. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
325. 27200 Enerģētikas institūts O.Sļiskis
326. 27200 Enerģētikas institūts L.Leite
327. 27200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
328. 27200 Enerģētikas institūts E.Antonovs
329. 27200 Enerģētikas institūts J.Priedīte
330. 27200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
331. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Kamenders
332. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Veidenbergs, C.Rochas
333. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
334. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
335. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
336. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
337. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
338. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.L.Ādamsone
339. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.,lektors U.Kamols
340. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
341. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
342. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
343. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. lekt. O.Ozoliņš
344. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Kavacis
345. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. Dr.habil.oec. R.Alsiņa
346. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
347. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
348. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
349. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Žogla
350. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
351. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
352. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
353. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
354. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lektors.N.Balabka
355. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
356. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K. Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
357. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Z.Blaževičs, VID MP Latgales MKP d. muitas maiņas vad.
358. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc., Dr.oec. K.Kozlovskis
359. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
360. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
361. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I. Ābele, VID Latgales priekšpilsētas klientu apkalp. centrs
362. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vladimirs Šestakovs
363. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Oļegs Belavins
364. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Oļegs Belavins
365. 25100 Aeronautikas institūts Docents, Igors Smirnovs
366. 27200 Enerģētikas institūts N.Breners
367. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
368. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte P.Kara
369. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts M.Krastiņš
370. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
371. 24100 Transportbūvju institūts Jānis Balodis
372. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I. Ļašuks
373. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
374. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
375. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
376. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
377. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
378. 13200 Radioelektronikas institūts Asoc. prof. E.Beķeris
379. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Ščukins
380. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
381. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Vitālija Pavelko
382. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
383. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
384. 27200 Enerģētikas institūts E.Antronovs
385. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
386. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
387. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
388. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
389. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
390. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs
391. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
392. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
393. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
394. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Vinokurova, VID NP Latgales NAD Daugavpils KAC
395. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
396. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Sarule, VID NP LNAD Daugavpils KAC
397. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Gurkovska, VID Nodokļu pārvaldes Latgales NAD vadītāja
398. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K. Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
399. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
400. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
401. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte L.Gromova, VID LNMA Ludzas nodaļas Nodokļu maksātāju konsult
402. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
403. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
404. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga RTU lektore
405. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
406. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
407. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
408. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I. Ābele, VID nodaļas vadītāja
409. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
410. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
411. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
412. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
413. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
414. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
415. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Blumberga
416. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte P.Grigalis, VID MKP „Rēzekne-2” muitas maiņas vadītājs
417. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
418. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A. Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
419. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
420. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
421. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
422. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
423. 13200 Radioelektronikas institūts G.Šūpols
424. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
425. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
426. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Ļevčenkovs, M.Gorobecs
427. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs, konsult.O.Ozoliņš
428. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
429. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents M.Usanovs
430. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
431. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
432. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. Dr.oec. V.Jurēnoks
433. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
434. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
435. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
436. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
437. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
438. 13200 Radioelektronikas institūts prof. G.Balodis
439. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks A. Āboliņš
440. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
441. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
442. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
443. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
444. 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
445. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
446. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
447. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
448. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Z.Jepifanova, VID Latgales reģ. iestādes Daugavpils nod.
449. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
450. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
451. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
452. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
453. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
454. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
455. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
456. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc.prof. R.Alsiņa
457. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
458. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
459. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
460. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
461. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
462. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
463. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Egons Lavendelis
464. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
465. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
466. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
467. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
468. 27200 Enerģētikas institūts S.Rubcovs
469. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
470. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
471. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
472. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
473. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
474. 25500 Transporta institūts lekt. Oskars Irbītis
475. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
476. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte G.Zambars, VID MP LMKP daļa Terehova Zilupe
477. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., M.oec Iveta Mežinska
478. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
479. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
480. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
481. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. A.Ozols
482. 27200 Enerģētikas institūts I.Umbraško
483. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
484. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
485. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Viničenko, A/S “C&B” valdes priekšsēdētājs
486. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
487. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
488. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
489. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
490. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rošā
491. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
492. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
493. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
494. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
495. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
496. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
497. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc. prof.I.Voronova
498. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
499. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
500. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Jurijs Paramonovs
501. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Barkanovs
502. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
503. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
504. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
505. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
506. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
507. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Krauze, ZVAB”Vidžus un partneri” zvērināts advokāts
508. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Jurka, VID MP vecākais muitas eksperts
509. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Ē.Gutbergs, SIA „Rīgas Centrālais termināls” muitas dep.dir.
510. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
511. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
512. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
513. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP Inspekcijas daļas vadītāja
514. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
515. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
516. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
517. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
518. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
519. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. N.Semjonova
520. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
521. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņš
522. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rošā
523. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
524. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
525. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
526. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc., Dr.sc.ing. G.Kozaka
527. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing.Iveta Mežinska
528. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA I.Suija-Markova
529. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
530. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
531. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņš
532. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.profesors T.Celmiņš
533. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. J.Jankovskis
534. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
535. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof. T.Celmiņš
536. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. M.Krastiņš
537. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
538. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., dipl. oec. U. Kamols
539. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
540. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
541. 27200 Enerģētikas institūts A.Mahņitko
542. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
543. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
544. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
545. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP Inspekcijas daļas vadītāja
546. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prof. V.Nešpors
547. 27200 Enerģētikas institūts A.Obuševs
548. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I. Pucens
549. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
550. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
551. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
552. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
553. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Mogorite, RTU lektore
554. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
555. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg.oec.K.Gorbunova
556. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts S.Valtere
557. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Bondars
558. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra MBA., A. Vagulis
559. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. Dr.oec.I.Voronova
560. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
561. 25100 Aeronautikas institūts Lekt. Māris Hauka
562. 25100 Aeronautikas institūts Asoc. prof. Igors Pavelko
563. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Ilmārs Ozoliņš
564. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Priede, SIA „Norh Hub Services” virszemes apkalp.dispičers
565. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
566. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
567. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
568. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
569. 27200 Enerģētikas institūts V.Strelkovs
570. 27200 Enerģētikas institūts V.Strelkovs
571. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
572. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
573. 27200 Enerģētikas institūts S.Guseva
574. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
575. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
576. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
577. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
578. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Zaviša, SIA „Refrans Logistics” komercdirektore
579. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
580. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
581. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
582. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
583. 27200 Enerģētikas institūts A.Dolgicers
584. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
585. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
586. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
587. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
588. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
589. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
590. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
591. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
592. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
593. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
594. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
595. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt.I.Andersone
596. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
597. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt.., Mg.oec. S.Polovko
598. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
599. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
600. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
601. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
602. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
603. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
604. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
605. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētais profesors Vitālijs Beresņevičs
606. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
607. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
608. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
609. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
610. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
611. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
612. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
613. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
614. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
615. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
616. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
617. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
618. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
619. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
620. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
621. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
622. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
623. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. J.Caune
624. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
625. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.V.Bobrovs
626. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
627. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
628. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
629. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
630. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. T.Survilo
631. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.S.Folster,
632. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
633. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
634. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
635. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
636. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
637. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
638. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
639. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
640. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
641. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
642. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
643. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
644. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
645. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Gaile
646. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
647. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
648. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. Dr.oec. J.Saulītis
649. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētā profesore Olga Kononova
650. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
651. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) I.Ezera
652. 25500 Transporta institūts lab.vad. Jānis Rudzītis
653. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
654. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
655. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Auziņš
656. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Zukuls, VID Muitas audita pārvaldes direktora vietnieks
657. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Ģ.Pilāns, VID MP Muitas kontroles organizēšanas d.vad.vietn.
658. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Ģ.Pilāns, VID Muitas pārvaldes daļas vadītāja vietnieks
659. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Kalvīte, VID MP Latgales MKP d.Grebņevas MKP vec.muit.uzr.
660. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
661. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Lagons, VID MP nodaļas vadītājs
662. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Puters, VID MP Kurzemes MKP d. Liepājas ostas maiņas vad.
663. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte P.Brazevičs, VID Muitas parvaldes LMKPD MLKN
664. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU docents
665. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU docents
666. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A. Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
667. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Lagons, VID Muitas pārvaldes nodaļas vadītājs
668. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Lagons, VID MP nodaļas vadītājs
669. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
670. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
671. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU docents
672. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU docents
673. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Prakt. doc. A.Čevers
674. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte L.Ūlupe, VID MP Muitošanas metodikas d. vec. muitas eksperte
675. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte O.Iščuka, SIA „LDZ Cargo ” Rīgas Krasta kravu termināls
676. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP
677. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
678. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Ivulāne, VID Latgales MKP daļa MKP „Terehova”
679. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Kivkucāns VID MP LMKP Vientuļi MKP, muitas maiņas vadītājs
680. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
681. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. lekt.O.Ozoliņš
682. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Purviņš, V.Novikovs
683. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Nondars
684. 25100 Aeronautikas institūts Maģ. Oļegs Zarjanskis
685. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
686. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Barkanovs
687. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts S.Valtere
688. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Veinbergs, RTU lektors
689. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.sc.ing. Guna Čivčiša
690. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Šteinbergs, VID Administratīvās prakses galvenais jurists
691. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad. pētn.J.Poriņš
692. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
693. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H. Krogzeme, RTU lektore
694. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
695. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H. Krogzeme, RTU lektore
696. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
697. 13100 Telekomunikāciju institūts vad.pētn. J.Poriņš
698. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Milliņa, VID nodaļas vadītāja
699. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof., Dr.sc.ing. Jānis Mazais
700. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
701. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts D.Kona
702. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts E.Dāce
703. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
704. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Andrejeva, VID Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs
705. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
706. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
707. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
708. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
709. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
710. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Gora, VID NP Latgales NAD Daugavpils KAC
711. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
712. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
713. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
714. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
715. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
716. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
717. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
718. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
719. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
720. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vad. profesors
721. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
722. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
723. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte B.Ozola, A/S „Citadele Banka” speciāliste
724. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
725. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
726. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
727. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Valērijs Ušakovs
728. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs
729. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. T.Survilo
730. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
731. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
732. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
733. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Silarājs
734. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks; konsult. M.Ekmanis
735. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
736. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
737. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
738. 13100 Telekomunikāciju institūts Vadošais speciālists V.Bobrovs
739. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons. lekt.O.Ozoliņš
740. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
741. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
742. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
743. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
744. 13100 Telekomunikāciju institūts Vadošais pētnieks V.Bobrovs
745. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
746. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. V.Bobrovs
747. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad. pētn.J.Poriņš
748. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V.Bobrovs
749. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lektore, M.sc.TQM Svetlana Mjakuškina
750. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
751. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Goremikins
752. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
753. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
754. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts J.Porubova
755. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Krušanova, VID MP LMKP daļas Rēzeknes 2 MKP
756. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
757. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
758. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
759. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
760. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
761. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof., Dr.oec. J. Zvanītājs
762. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
763. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
764. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
765. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
766. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
767. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
768. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
769. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
770. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
771. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
772. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
773. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
774. 25500 Transporta institūts doc. Vitolds Šneps-Šnepe
775. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof.T.Survilo
776. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
777. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
778. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult.O.Ozoliņš
779. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs
780. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
781. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
782. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
783. 27200 Enerģētikas institūts I.Stroganovs
784. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
785. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU praktiskais docents, Mg.oec.
786. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Brūkle, VID Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs
787. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
788. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
789. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
790. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
791. 25500 Transporta institūts doc. Gundars Zalcmanis
792. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts lektors Māris Eiduks
793. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts S.Valtere
794. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
795. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
796. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
797. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
798. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Dievapēds, VID MP Latgales MKP daļa Silenes MKP
799. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Krušanova, VID MP LMKP daļas Rēzeknes 2 MKP vecākā muitas
800. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
801. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
802. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
803. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
804. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
805. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
806. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Biršs
807. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte L.Pakrastiņš
808. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Barkanovs
809. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents M.Usanovs
810. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
811. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
812. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte S.Višņakova, VID NP LNAD Daugavpils KAC galvenā nodokļu insp
813. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
814. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
815. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
816. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
817. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte L.Miļevska, VID Latgales priekšpilsētas klientu apk.centrs
818. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
819. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vad. profesors
820. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
821. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
822. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
823. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
824. 27200 Enerģētikas institūts S.Guseva
825. 27200 Enerģētikas institūts V.Mališevs
826. 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
827. 27200 Enerģētikas institūts S.Guseva
828. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Bajāre
829. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lektore L.Kamola
830. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
831. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
832. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks A.Ozols
833. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. A.Ozols
834. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn.J.Poriņš
835. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte S.Gaidukovs
836. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. Mg.oec. I.Andersone
837. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
838. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte R.Selga, VID MP nodaļas vadītāja
839. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Pulks, VID MP Rīgas MKP daļas Valmieras MKP virsuzraugs
840. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
841. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc.,M.sc.ing. Guntis Tribis
842. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
843. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
844. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
845. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.oec. J.Zvanītājs
846. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., G. Ciemleja
847. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA M.Millers
848. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
849. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
850. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts prof. G.Balodis
851. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Gorobecs
852. 27200 Enerģētikas institūts A.Utāns
853. 13200 Radioelektronikas institūts Asist. R Ruskuls
854. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
855. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
856. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
857. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
858. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
859. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
860. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
861. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Ilmārs Ozoliņš
862. 27200 Enerģētikas institūts V.Čuvičins
863. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
864. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
865. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte T.Kidiks
866. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
867. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
868. 27200 Enerģētikas institūts D.Žalostība
869. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks
870. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Ščukins
871. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs
872. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts pētnieks Edgars Kovals
873. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. S.Polovko
874. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
875. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Lektors N.Balabka
876. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
877. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
878. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
879. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
880. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
881. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
882. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
883. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
884. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
885. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
886. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
887. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
888. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
889. 27200 Enerģētikas institūts T.Lomane
890. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
891. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
892. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Mg. oec., dipl. oec. U. Kamols
893. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
894. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
895. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
896. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
897. 27200 Enerģētikas institūts V.Šults
898. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Valeinis
899. 13200 Radioelektronikas institūts V.Kondratjevs
900. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
901. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Mihails Zakrževskis
902. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. Ģ.Ivanovs
903. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
904. 27200 Enerģētikas institūts S.Guseva
905. 27200 Enerģētikas institūts N.Skobeļeva
906. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Grabis
907. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
908. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Bolonina
909. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
910. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
911. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Veinbergs, RTU lektors
912. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Veinbergs, RTU lektors
913. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Veinbergs, RTU lektors
914. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Beinaroviča, VID MP Latgales MKP vecākā muitas uzraudze
915. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
916. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts M.Gorobecs
917. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts pētnieks Guntis Kuļikovskis
918. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
919. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
920. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
921. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
922. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
923. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
924. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec,asoc.prof. I.Voronova
925. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
926. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
927. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
928. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
929. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
930. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
931. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts J.Pubule
932. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte K.Kalniņš
933. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
934. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
935. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
936. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Dz.Jaunzems
937. 13100 Telekomunikāciju institūts Doc.J.Poriņš
938. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
939. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I.Ļašuks; konsult. profesors Ģ.Ivanovs
940. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
941. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Aleksandrs Januševskis
942. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
943. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
944. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.Mitrofanovs
945. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
946. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
947. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. U.Cimdiņš
948. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
949. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
950. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
951. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Ē.Gutbergs, SIA „Rīgas Centrālais termināls”
952. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
953. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA S.Zelča
954. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
955. 25100 Aeronautikas institūts Doc. Igors Smirnovs
956. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
957. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
958. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
959. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
960. 27200 Enerģētikas institūts G.Orlovskis
961. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
962. 27200 Enerģētikas institūts A.Zviedris
963. 13100 Telekomunikāciju institūts Doc.O.Belmanis
964. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A. Kavacis
965. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing.M.Dzenis
966. 13200 Radioelektronikas institūts U.Grunde
967. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
968. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. T.Survilo
969. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
970. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Veidenbergs
971. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
972. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
973. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
974. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
975. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
976. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr. oec., lekt. Greitāne
977. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. Mg.oec.R.Greitāne
978. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
979. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
980. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. A.Pakalns
981. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
982. 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
983. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
984. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Žiravecka
985. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
986. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
987. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
988. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
989. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte J.Kuškins, RTU lektors
990. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
991. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
992. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
993. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
994. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. J.Semeņako
995. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
996. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. Dr.oec. V.Jurēnoks
997. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Asoc.prof. L.Ādamsone
998. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Stepanovs
999. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Latkovskis
1000. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
1001. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Veidenbergs
1002. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Doc. J.Semeņako
1003. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
1004. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons.O.Ozoliņš
1005. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. J.Poriņš
1006. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
1007. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Kavacis
1008. 25100 Aeronautikas institūts Docents Igors Smirnovs
1009. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1010. 27200 Enerģētikas institūts J.Survilo
1011. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU docents
1012. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU docents
1013. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
1014. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Kuzmins
1015. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Rošā
1016. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1017. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte R.Ozoliņš
1018. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts I.Dimdiņa
1019. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks: konsult.M.Ekmanis
1020. 27200 Enerģētikas institūts A.Kutjuns
1021. 27200 Enerģētikas institūts Kutjuns
1022. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
1023. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
1024. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte M.Vilnītis
1025. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte G.Šahmenko
1026. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Suzdaļenko
1027. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
1028. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
1029. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
1030. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1031. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
1032. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. R.Alsiņa
1033. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
1034. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
1035. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
1036. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1037. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1038. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
1039. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1040. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
1041. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Sviķe, VID MP nodaļas vadītāja
1042. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. Mg.oec. I.Andersone
1043. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1044. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1045. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1046. 27200 Enerģētikas institūts J.Jakovļeva
1047. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
1048. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
1049. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
1050. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
1051. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Gurkovska, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1052. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Hanzens, VID Latgales MKP daļas Muitas lietu Kontroles nod
1053. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte E.Kornelis, MKP „Terehova” MMV
1054. 25500 Transporta institūts lekt. Oskars Irbītis
1055. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts E.Hermanis
1056. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Grecka, VID MP Latgales MKP daļas MKP Grebņeva
1057. 25500 Transporta institūts lab.vad. Jānis Rudzītis
1058. 24100 Transportbūvju institūts Inese Janpaule
1059. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts P.Apse-Apsītis
1060. 27200 Enerģētikas institūts E.Kamoliņš
1061. 25100 Aeronautikas institūts Lekt. Ernests Lejnieks
1062. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
1063. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
1064. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
1065. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
1066. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Kavacis
1067. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
1068. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
1069. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts "Ultrastabīlais augsto frekvenču sintezators"
1070. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1071. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
1072. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec.J.Mežiels
1073. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1074. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. J.Caune
1075. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1076. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
1077. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
1078. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1079. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H. Krogzeme, RTU lektore
1080. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1081. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
1082. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asist., Mg.oec. V.Šatrevičs
1083. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
1084. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1085. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
1086. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(prakt.) J.Jakubāne
1087. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1088. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
1089. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,asist. V.Šatrevičs
1090. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
1091. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt., Mg.oec. L.Tīse
1092. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
1093. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1094. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
1095. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
1096. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
1097. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
1098. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte H.Krogzeme, RTU lektore
1099. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
1100. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
1101. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1102. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1103. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
1104. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
1105. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
1106. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
1107. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
1108. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
1109. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
1110. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., M.sc.TQM Jolanta Janauska
1111. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1112. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1113. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
1114. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
1115. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Gurkovska, VID Nodokļu pārvaldes Latgales NAD vadītāja
1116. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1117. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
1118. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docente Tatjana Novohatska
1119. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1120. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
1121. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
1122. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. T.Survilo
1123. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte B.Gaujēna
1124. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt.I.Andersone
1125. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
1126. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
1127. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
1128. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. K.Marinska
1129. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1130. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1131. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1132. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1133. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing.,doc. G.Kozaka
1134. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
1135. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Jokste, VID LNAD Preiļu KAC, galvenā nodokļu inspektore
1136. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte V.Strautmane, RTU Daugavpils filiāles lektore
1137. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Mogorite, RTU lektore
1138. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
1139. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
1140. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Mihails Zakrževskis
1141. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA A.Balodis
1142. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents R.Parts
1143. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Noviks
1144. 27200 Enerģētikas institūts O.Linkevičs
1145. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
1146. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
1147. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
1148. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
1149. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Juris Kalinka
1150. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte D.Serdjuks
1151. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
1152. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
1153. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Vladislavs Jevstigņejevs
1154. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
1155. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
1156. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts F.Romangoli
1157. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts J.Gušča
1158. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts K.Valters
1159. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
1160. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētn. A.Ozols
1161. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts A.Bērziņa
1162. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
1163. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
1164. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte E.Mazuls, VID MP MKOD Muitošanas organnizācijas nodaļas vad.
1165. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
1166. 25100 Aeronautikas institūts Dr. sc. ing. Jekaterīna Žukovska
1167. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Raņķis
1168. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
1169. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Pjotrs trifonovs-Bogdanovs
1170. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Mārtiņš Kleinhofs
1171. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
1172. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents A.Pundurs
1173. 13100 Telekomunikāciju institūts Asoc.prof.T.Celmiņš
1174. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
1175. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts D.Blumberga
1176. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Silvija Nora Kalniņš
1177. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
1178. 27200 Enerģētikas institūts K.Timmermanis
1179. 27200 Enerģētikas institūts J.Priedīte
1180. 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra Dr.oec.T.Survilo
1181. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
1182. 13200 Radioelektronikas institūts M. Šneps-Šnepe
1183. 27200 Enerģētikas institūts S.Berjozkina
1184. 27200 Enerģētikas institūts I.Zicmane
1185. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
1186. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1187. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1188. 25100 Aeronautikas institūts Prof. Vitālijs Pavelko
1189. 27200 Enerģētikas institūts J.Rozenkrons
1190. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
1191. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte L.Zemīte, VID MP vecākā muitas eksperte
1192. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1193. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
1194. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte A.Korjakins
1195. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts pētnieks Aleksandrs Boiko
1196. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons. O.Ozoliņš
1197. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; kons.O.Ozoliņš
1198. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs; konsult. O.Ozoliņš
1199. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
1200. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors Ģ.Ivanovs, konsult. O.Ozoliņš
1201. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Galkins
1202. 13100 Telekomunikāciju institūts Docents O.Belmanis
1203. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Guntis Strautmanis
1204. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks V. Bobrovs
1205. 13100 Telekomunikāciju institūts Pētnieks I. Ļašuks; kons.profesors Ģ.Ivanovs
1206. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. Ģ.Ivanovs; kons. lekt.O.Ozoliņš
1207. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
1208. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte V.A.Lapsa
1209. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts A.Borodiņecs
1210. 27200 Enerģētikas institūts M.Kižlo
1211. 27200 Enerģētikas institūts E.Vanzovičs
1212. 27200 Enerģētikas institūts A.Staltmanis
1213. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
1214. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
1215. 27200 Enerģētikas institūts J.Barkāns
1216. 27200 Enerģētikas institūts I.Jutkeviča
1217. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
1218. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.paed. S.Gaile
1219. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts M.Gedrovičs
1220. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1221. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1222. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1223. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1224. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof. K. Didenko
1225. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1226. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt.I.Andersone
1227. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1228. 24100 Transportbūvju institūts Inž. A. Radziņš
1229. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte G.Vīksne, VID MP Tranzīta kontroles daļas nodaļas vadītāja
1230. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. V. Jurēnoks
1231. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., I.Andersone
1232. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. T. Survilo
1233. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1234. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
1235. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1236. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. I. Ozoliņa-Ozola
1237. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1238. 24100 Transportbūvju institūts inž. M.Zaumanis
1239. 24100 Transportbūvju institūts Dr.Sc.ing. V.Haritonovs
1240. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1241. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1242. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1243. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1244. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.I. Dovladbekova
1245. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1246. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1247. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1248. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1249. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1250. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1251. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1252. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1253. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt.P.Patļins
1254. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. T. Survilo
1255. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. I. Voronova
1256. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec, lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1257. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1258. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1259. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1260. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1261. 24100 Transportbūvju institūts inž. I.Gorda
1262. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1263. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1264. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. L. Krilovs
1265. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1266. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. J. Saulītis
1267. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1268. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1269. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1270. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Semjonova
1271. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.sc.TQM Natālija Bolbāte
1272. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1273. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1274. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1275. 24100 Transportbūvju institūts inž,V.Rautmanis
1276. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1277. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1278. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. O.Bogdanova
1279. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. I.Geipele
1280. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Apaņuks
1281. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1282. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1283. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1284. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņu
1285. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1286. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. J. Saulītis
1287. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. L. Krilovs
1288. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1289. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1290. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1291. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1292. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1293. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. K.Jarve
1294. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1295. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. A.Paeglītis
1296. 24100 Transportbūvju institūts Prof.J. Smirnovs
1297. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1298. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
1299. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1300. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1301. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr. doc.,M.sc.TQM Maira Sapata
1302. 24100 Transportbūvju institūts Inž. R.Rusakovs
1303. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1304. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. N. Lāce
1305. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. L. Ādamsone
1306. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1307. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Andersone
1308. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. R. Alsiņa
1309. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., lekt.R.Greitāne
1310. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Ābele
1311. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1312. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
1313. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt.N.Balabka
1314. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt.J.Kuškins
1315. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. P.Patļins
1316. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1317. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1318. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A. Starčenko
1319. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1320. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1321. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1322. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
1323. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
1324. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.sc.TQM Andrejs Bladiko
1325. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing.Iveta Mežinska
1326. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., M.sc.TQM Jolanta Janauska
1327. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1328. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc. prof., Dipl.ing. Jānis Miķelsons
1329. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B. Jeļisejevs
1330. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1331. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1332. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1333. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1334. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1335. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.M. Šenfelde
1336. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. N.Rudzītis
1337. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
1338. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1339. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1340. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1341. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1342. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. J. Saulītis
1343. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1344. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. M. Šenfelde
1345. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1346. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
1347. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.J. Saulītis
1348. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof.V.Jurēnoks
1349. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1350. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1351. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. J.Kuškins
1352. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1353. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1354. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1355. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1356. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1357. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1358. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1359. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1360. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1361. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1362. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. J.Vanags
1363. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1364. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
1365. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt.I.Andersone
1366. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. R.Greitāne
1367. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1368. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1369. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1370. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
1371. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1372. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., doc. K.Jarve
1373. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof.K.Ketners
1374. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
1375. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.psih., S.Gailīte
1376. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1377. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1378. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R. Naudžuns
1379. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R. Naudžuns
1380. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
1381. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.V.Nešpors
1382. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1383. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1384. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1385. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1386. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1387. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1388. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
1389. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1390. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1391. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
1392. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1393. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1394. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1395. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. R.Greitāne
1396. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Andersone
1397. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
1398. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Andersone
1399. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1400. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1401. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1402. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1403. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1404. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. J.Komkova
1405. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1406. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. S. Gailīte
1407. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1408. 24100 Transportbūvju institūts pētn. V.Haritonovs
1409. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1410. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1411. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1412. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1413. 24100 Transportbūvju institūts Doc. M.Zemītis
1414. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte K.Ketners, Dr.oec., RTU profesors
1415. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1416. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. L. Vasiļjeva
1417. 24100 Transportbūvju institūts lekt. V.Haritonovs
1418. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Andersone
1419. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1420. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1421. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Ketners
1422. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. R.Greitāne
1423. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
1424. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
1425. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1426. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1427. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt.I.Andersone
1428. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt.I.Andersone
1429. 24100 Transportbūvju institūts inž. Z.Lazda
1430. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1431. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1432. 24100 Transportbūvju institūts doc. A.Zariņš
1433. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., Doc. Kozlovskis
1434. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. J.Saulītis
1435. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., lekt. R.Greitāne
1436. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Ābele
1437. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1438. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1439. 24100 Transportbūvju institūts inž. J.Šarķis
1440. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1441. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
1442. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1443. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1444. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1445. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
1446. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
1447. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Nešpors
1448. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1449. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1450. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
1451. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B.Jeļisejevs
1452. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Pr.doc., M.sc.ing. Guntis Tribis
1453. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. L.Kamola
1454. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
1455. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1456. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1457. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1458. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1459. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
1460. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
1461. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
1462. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Starčenko
1463. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. D.E.Sīle
1464. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte M.sc.TQM Natālija Bolbāte
1465. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1466. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.psih., lekt. S.Gailīte
1467. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1468. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1469. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof., Dr.sc.ing Jānis Rudņevs
1470. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
1471. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1472. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1473. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
1474. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
1475. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts I. Ozoliņa-Ozola
1476. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
1477. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. V.Skribans
1478. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
1479. 24100 Transportbūvju institūts Inž. O.Koemecs
1480. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. V.Skribans
1481. 24100 Transportbūvju institūts Inž. D.Soldatenko
1482. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
1483. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
1484. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
1485. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt.L.Tumaņana
1486. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. L.Tumaņana
1487. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof., Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks
1488. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1489. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1490. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Nešpors
1491. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts pr. doc. G. Maurāne
1492. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
1493. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
1494. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1495. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Dr.oec. J.Komkova
1496. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. N.Balabka
1497. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof., Dr.sc.ing.Jānis Mazais
1498. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1499. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. S.Gailīte
1500. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. L.Tumaņana
1501. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Paeglītis
1502. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
1503. 24100 Transportbūvju institūts Lekt. B. Jeļisejevs
1504. 24100 Transportbūvju institūts Prof. A.Zariņš
1505. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch., docente A.Ulme
1506. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch., docente A.Ulme
1507. 24100 Transportbūvju institūts Inž. E.Zonbergs
1508. 24100 Transportbūvju institūts inž. O.Koemecs
1509. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. V.Nešpors
1510. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
1511. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Andersone
1512. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. E.Ābele
1513. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1514. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
1515. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1516. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. A. Rībelis
1517. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1518. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. V. Jakovlevs
1519. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1520. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1521. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
1522. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors Aleksejs Kataševs
1523. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
1524. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
1525. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča, Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
1526. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. V.Kugelevičs
1527. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
1528. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
1529. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1530. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska, Dr.sc.ing. V.Mironovs
1531. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1532. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
1533. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jevgenijs Dukendjiev
1534. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof., I.Voronova
1535. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., K.Didenko
1536. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof., I.Voronova
1537. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. E.Bērziņš
1538. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI doc. A. Ņikitenko
1539. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing.Inese Ziemele
1540. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa
1541. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.M.Jure, Mg.sc. I.Mieriņa
1542. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
1543. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
1544. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof.Dz.Atstāja
1545. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. A.Soročins
1546. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. A.Kundziņa
1547. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. V.Vrubļevskis
1548. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1549. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA Silvija Rēvele
1550. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1551. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētā profesore Olga Kononova
1552. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
1553. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.paed., lekt. Antra Roskoša
1554. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
1555. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
1556. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., N.Lāce
1557. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
1558. 24100 Transportbūvju institūts M.Dzenis
1559. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts MBA Zigmunds Zitmanis
1560. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1561. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. O.Linkevičs
1562. 27200 Enerģētikas institūts A.Gavrilovs
1563. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1564. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
1565. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1566. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1567. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1568. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1569. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. G.Asaris
1570. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
1571. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1572. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1573. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1574. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.M.Jure, Mg.sc. R.Seržane
1575. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Jure, Mg.sc. M.Strēle
1576. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., SIA LZKU „Klippan Saule” dizainers M.Maniņš
1577. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
1578. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., docente Svetlana Fjodorova
1579. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1580. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. G.Jēkabsons
1581. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1582. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1583. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1584. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
1585. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1586. 25500 Transporta institūts doc. J.Rudzītis
1587. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1588. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1589. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1590. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
1591. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1592. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks, Ing. V.Kumpiņš
1593. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Kokars, Mg. sc. K.Traskovskis
1594. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1595. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Upīte
1596. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1597. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1598. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing. Gaļina Terļecka
1599. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Kokars, Mg.chem. E.Zariņš
1600. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1601. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Anatolijs Kobcevs
1602. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Igors Kurjanovičs
1603. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Ozoliņš
1604. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. M.Kuļikovs
1605. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1606. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. E.Pētersons
1607. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
1608. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. A.Soročins
1609. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane, Mg.sc. V.Tupureina
1610. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte A.Cers
1611. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1612. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Alla Anohina-Naumeca
1613. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors A.Kataševs
1614. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1615. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., LR VARAM, Aivars Jurjāns
1616. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Zane Seņko
1617. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1618. 25100 Aeronautikas institūts Docents Jurijs Boldirevs
1619. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. A.Medvids
1620. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1621. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1622. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1623. 27200 Enerģētikas institūts K.Bērziņa
1624. 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.sc.TQM Elita Jansone
1625. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
1626. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. A.Jirgensons, M.sc. L.Grigorjeva
1627. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.sc.ing. J. Bule
1628. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1629. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks, Mg.sc. V.Rjabovs
1630. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.A.Riekstiņš
1631. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof.V.Urbāne
1632. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc.V.Ziemelis
1633. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc.J.Bērziņš
1634. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof.J.Ieviņš
1635. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
1636. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte LU prof.V.Kaļķis
1637. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc.J.Bērziņš
1638. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
1639. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1640. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1641. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V. Tomko
1642. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1643. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1644. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1645. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
1646. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1647. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1648. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sertificēta energoauditore, Mg.sc.ing. Nataļja Beļska
1649. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.Ļubova Kohane
1650. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Sertificēta energoauditore, Mg.sc.ing. Nataļja Beļska
1651. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. J.Vanags
1652. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1653. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1654. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
1655. 13100 Telekomunikāciju institūts Profesors G.Lauks
1656. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
1657. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs, Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
1658. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1659. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., docente Svetlana Fjodorova
1660. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Linda Rozenfelde
1661. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing.M.Dzenis
1662. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. M.Dzenis
1663. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1664. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
1665. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts asoc.prof. T.Juhna
1666. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
1667. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
1668. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. V.Sarma.
1669. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1670. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1671. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1672. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. A.Lapiņš
1673. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. L.Sergejeva
1674. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1675. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
1676. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Natālija Prokofjeva
1677. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1678. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. I.Platais
1679. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1680. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1681. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts asoc.prof. M.Mezītis
1682. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. L.Sergejeva
1683. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. L.Sergejeva
1684. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. M.Mezītis
1685. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts J.Vēvers
1686. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts asoc.prof. M.Mezītis
1687. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1688. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
1689. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1690. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Miķelsone
1691. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., doc.(pr.) Irisa Simanoviča
1692. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. A.Kundziņa
1693. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. U.Osis
1694. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing. Aivars Jurjāns
1695. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
1696. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Artis Ivanovs
1697. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. V.Šitikovs
1698. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
1699. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jana Bikovska
1700. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
1701. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J. Emsiņš, Mg.sc.ing., asistents G.Upītis
1702. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof., R.Alsiņa
1703. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesors Jānis Vanags
1704. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle,Dr.sc.ing. G.Šahmenko
1705. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Kajaks
1706. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1707. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Stepanovs
1708. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts T. Torims
1709. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1710. 24100 Transportbūvju institūts Z.Lazda
1711. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
1712. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. Tatjana Tambovceva
1713. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
1714. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
1715. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
1716. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1717. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Jūlija Kučerova
1718. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
1719. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Gerhards
1720. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Dolgicers
1721. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1722. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1723. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Genādijs Sagalovičs
1724. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc. prof. Tao Dong
1725. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1726. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Rudzītis
1727. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. J.Kreicberga
1728. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
1729. 01B00 Rīgas Biznesa skola M.Ozoliņš
1730. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A.Balodis
1731. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Artis Dreimanis
1732. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte VARAM, Dr.sc.ing. Aivars Jurjāns
1733. 27200 Enerģētikas institūts S.Kovaļenko
1734. 27200 Enerģētikas institūts R.Varfolomejevs
1735. 13200 Radioelektronikas institūts Jānis Jankovskis
1736. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1737. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
1738. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1739. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1740. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.Ineta Geipele
1741. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. E.Liepiņš
1742. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., S.Deksne
1743. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1744. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Upīte
1745. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1746. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors Aleksejs Kataševs
1747. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētā profesore Olga Kononova
1748. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1749. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Vītiņa
1750. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte A.Gulbis, RTU docents
1751. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1752. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Jānis Liepiņš
1753. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1754. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1755. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1756. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
1757. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
1758. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Krilova
1759. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch, doc. A.Ulme
1760. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Liepiņš, Dr.chem. M.Turks
1761. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Bunga
1762. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
1763. 27200 Enerģētikas institūts Ļ.Petričenko
1764. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
1765. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1766. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Rudzītis
1767. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Bikšis
1768. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš, Dr.arch, doc. A.Ulme
1769. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1770. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Jure
1771. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
1772. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
1773. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
1774. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1775. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
1776. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1777. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1778. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., K.Marinska
1779. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1780. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Krizbergs
1781. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1782. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1783. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1784. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Raisa Smirnova
1785. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1786. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Jānis Vība
1787. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs
1788. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. I.Kreicbergs, Bc.sc.ing. L.Plūduma
1789. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Pūra
1790. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jans Šlihte
1791. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Šutka
1792. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Kaņeps
1793. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1794. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1795. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. pētnieks D. Bļizņuks
1796. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
1797. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
1798. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1799. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
1800. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1801. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
1802. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
1803. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
1804. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. A.Soročins
1805. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
1806. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Jurijs Merkurjevs
1807. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Liekna, STP kat. pētnieks
1808. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
1809. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1810. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts asoc.prof. O.Krievs
1811. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. G.Klīve
1812. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
1813. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
1814. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns
1815. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1816. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
1817. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
1818. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts R.Strazdiņa, LDI vadošā pētniece
1819. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. V.Vrubļevskis
1820. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1821. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1822. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr. gr. prof. A. Glazs
1823. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1824. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1825. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
1826. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. L.Novickis
1827. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Jānis Vanags
1828. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte SIA Latio, Mg.math. Māris Grīnbergs
1829. 01B00 Rīgas Biznesa skola A.Pajuste
1830. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1831. 01B00 Rīgas Biznesa skola I.Jākobsone
1832. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. I.Zicmane
1833. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Arnis Kiršners
1834. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
1835. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs, Dr.chem. J.Zoldners
1836. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
1837. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts K. Kravalis
1838. 27200 Enerģētikas institūts J.Priedīte
1839. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1840. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Arnis Kiršners
1841. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1842. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ivars Krieviņš
1843. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1844. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
1845. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., asoc.prof., R.Alsiņa
1846. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
1847. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1848. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1849. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
1850. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
1851. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. Ē.Bizdēna, B.sc.J.Mackeviča
1852. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. E.Ābele
1853. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1854. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
1855. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1856. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors Aleksejs Kataševs
1857. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1858. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1859. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1860. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
1861. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
1862. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs
1863. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.phys. N.Borodajenko
1864. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča,
1865. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Veronika Fedotova
1866. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Veronika Fedotova
1867. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1868. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch., docente A.Ulme
1869. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc., J.Mežiels
1870. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Juris Lauznis
1871. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
1872. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. Z.Irbe
1873. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
1874. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Sergejs Paršutins
1875. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Sergejs Paršutins
1876. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Vladimirs Ņikuļšins
1877. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1878. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
1879. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1880. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1881. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. N.Zeltiņš
1882. 13100 Telekomunikāciju institūts Vad.pētnieks J.Poriņš
1883. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks,Mg.sc.ing.,K.Kazāks
1884. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. A.Korjakins
1885. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Uldis Grāvītis
1886. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., RD PIP galv.ekon. Sanda Geipele
1887. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1888. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
1889. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. N.Jeļinska
1890. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. , RPA "Rīgas Enerģētikas aģentūra" Irisa Simanoviča
1891. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
1892. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
1893. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Igors Ščukins
1894. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Nicolas Pallikarakis
1895. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1896. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., K.Didenko
1897. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1898. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Jānis Vanags
1899. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille, Dr.sc.ing. M.Vaivada
1900. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
1901. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1902. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
1903. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J.Ozoliņš
1904. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing.Merkurjevs
1905. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1906. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
1907. 25100 Aeronautikas institūts Lektors Vladislavs Ņesterovskis
1908. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1909. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
1910. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1911. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1912. 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.oec. Iveta Mežinska
1913. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
1914. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
1915. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt. I.Miķelsone
1916. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
1917. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. V.Kampars, Mg.chem. K.Lazdoviča
1918. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1919. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Krāģe
1920. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1921. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
1922. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
1923. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1924. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ilze Baltiņa
1925. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Eiduks
1926. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1927. 27200 Enerģētikas institūts Prof. A.Mahņitko
1928. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. N.Lāce
1929. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
1930. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.paed., lekt. Antra Roskoša
1931. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1932. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1933. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Zoja Smorodova
1934. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Rižikovs, Dr.sc.ing. M.Dzenis
1935. 25100 Aeronautikas institūts Docents Jurijs Boldirevs
1936. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Jānis Vanags
1937. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts I.Ščukins
1938. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
1939. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1940. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
1941. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. A.Lapiņš
1942. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. M.Valpēteris
1943. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1944. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
1945. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
1946. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
1947. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.G.Šulga, Dr.sc.ing. S.Reihmane
1948. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. comp. Arkādijs Borisovs
1949. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane
1950. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
1951. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
1952. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
1953. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
1954. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1955. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Uldis Grāvītis
1956. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
1957. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts pētnieks Aleksandrs Boiko
1958. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
1959. 25500 Transporta institūts Dr. inž., profesors P.Balckars
1960. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
1961. 27200 Enerģētikas institūts doc. A.Kanbergs
1962. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
1963. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ivars Krieviņš
1964. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. doc. J. Salenieks
1965. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
1966. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
1967. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
1968. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
1969. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
1970. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
1971. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
1972. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
1973. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte MBA, Silvija Rēvele
1974. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Dr.chem. J.jaunbergs
1975. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M.Zariņš
1976. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. asist. I. Karpičs
1977. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
1978. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
1979. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
1980. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. T.Lomane
1981. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. V.Vrubļevskis
1982. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts docents Guntis Strautmanis
1983. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
1984. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Profesore Gaļina Merkurjeva
1985. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Uldis Grāvītis
1986. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
1987. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
1988. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
1989. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
1990. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
1991. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
1992. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. L.Mālers
1993. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. S.Grīnberga
1994. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. prof. Z. Markovičs
1995. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Vasīlijs Bankovskis
1996. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.phys., docents P.Kāpostiņš
1997. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
1998. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
1999. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2000. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2001. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
2002. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2003. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
2004. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2005. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2006. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2007. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A. Grocevs
2008. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Reihmane, Mg.sc. J.Staško
2009. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri, Dr.sc.ing. J.Zicāns
2010. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri, Dr.sc.ing. J.Zicāns
2011. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2012. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
2013. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2014. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
2015. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. N.Jeļinska
2016. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2017. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
2018. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2019. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
2020. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2021. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch., docente A.Ulme
2022. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Bērziņa
2023. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V. Tomko
2024. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2025. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Roze
2026. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Plotniece, Dr.habil.chem. V.Kampars
2027. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., asist.zin.d.G.Upītis
2028. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2029. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2030. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Stunda
2031. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2032. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte SIA "Vides projekti", Mg.oec. Jurijs Grizāns
2033. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte DZĪKS Biķernieki, Dipl.ing. Larisa Avotiņa
2034. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.Anete Rebāne
2035. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.sc.ing. Armands Auziņš
2036. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc. profesore Tatjana Tambovceva
2037. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., I.Andersone
2038. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesors Jānis Vanags
2039. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI doc. A. Ņikitenko
2040. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.J.Kreicberga
2041. 25100 Aeronautikas institūts Docents Jurijs Boldirevs
2042. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš,
2043. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2044. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
2045. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A. Fiļipovs
2046. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2047. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
2048. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2049. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2050. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2051. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., as. prof. P.Rusakovs
2052. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2053. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2054. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. I.Mutule
2055. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jekaterina Bule
2056. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. doc. A. Ozols
2057. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte prof. J.Noviks
2058. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jānis Spīgulis
2059. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. M.Reimanis, Dr.sc.ing. J.Ozoliņš
2060. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
2061. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
2062. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts O.Liniņš
2063. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. I.Andersone
2064. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
2065. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
2066. 27200 Enerģētikas institūts A.Kasparāns
2067. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.chem. V.Kampars, Mg.chem. Z.Šustere
2068. 27200 Enerģētikas institūts lekt. N.Breners
2069. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte SIA "RUUKKI Latvija", Mg.sc. ing. Andrejs Tambovcevs
2070. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts asoc.prof. O.Krievs
2071. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. V.Vrubļevskis
2072. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte J.Kreicburgs
2073. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2074. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2075. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Prof. T.Juhna
2076. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesore Ineta Geipele
2077. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
2078. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
2079. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Madara Gasparoviča
2080. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2081. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2082. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts Dr.habil.sc.,prof. Mihails Zakrževskis
2083. 27200 Enerģētikas institūts Prof. J.Rozenkrons
2084. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
2085. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. S.Guseva
2086. 26000 Arhitektūras fakultāte Doc. A.Lapiņš
2087. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. E.Bērziņš
2088. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A.Jeršovs
2089. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J.Emsiņš
2090. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
2091. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.ing. M.Kalniņš
2092. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc. N.Jeļinska
2093. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2094. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G.Bunga
2095. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2096. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Veidenbergs
2097. 27200 Enerģētikas institūts Prof. V.Čuvičins
2098. 27200 Enerģētikas institūts Prof. V.Čuvičins
2099. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2100. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
2101. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille, Dr.chem. V.Žilinskis
2102. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
2103. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts prof. I.Raņķis
2104. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. G.Šakale, Dr.habil.phys. M.Knite
2105. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. M.Knite, Mg.sc.ing. K.Ozols
2106. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.phys. L.Grigorjeva, Dr.habil.phys. M.Knite
2107. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ločs
2108. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. V.Krilova
2109. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča
2110. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.phil. K.A.Gross
2111. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
2112. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., I.Andersone
2113. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2114. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N. Mozga
2115. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Dr.sc.ing. M.Daugavietis
2116. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme, Mg.sc.ing., doktorante I.Gudro
2117. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektors K.Kazāks
2118. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2119. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
2120. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. V.Šitikovs
2121. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2122. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2123. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc.prof. V.Šitikovs, Dr.sc.ing.
2124. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Māris Ziema
2125. 27200 Enerģētikas institūts asoc.prof. A.Utāns
2126. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., docents J. Emsiņš, Dr.arch., docente A. Ulme
2127. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2128. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2129. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2130. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2131. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2132. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2133. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2134. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
2135. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
2136. 26000 Arhitektūras fakultāte Arh. S.Levāne
2137. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
2138. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2139. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2140. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
2141. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. U.Bratuškins
2142. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.paed., asoc.prof. Diāna Rumpīte
2143. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. A.Vītols
2144. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., lektore I.Beikule
2145. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., R.Greitāne
2146. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc., J.Mežiels
2147. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
2148. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., pr.doc., J.Mežiels
2149. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
2150. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts asoc.prof. M.Mezītis
2151. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte V.Grišins
2152. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte SIA Latio analītiķis, Mg.math. Māris Grīnbergs
2153. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2154. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2155. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2156. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2157. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2158. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2159. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Aivars Cers
2160. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte profesors Jānis Mazais
2161. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Andrejs Kašurins
2162. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Turks
2163. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts lekt. A.Avotiņš
2164. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
2165. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2166. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts "Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš, Dr.arch, doc. A.Ulme
2167. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts A.Kamols
2168. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts M.Kumermanis I.Strazdiņa
2169. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2170. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts I.Boiko
2171. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
2172. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
2173. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2174. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2175. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
2176. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., profesors Jānis Vanags
2177. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2178. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. S.Jaundālders
2179. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2180. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2181. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. V.Kazāks, Dipl.ing., doc.J.Emsiņš
2182. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.Smirnovs
2183. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec, Mg.ing., docents (pr.) Armands Auziņš
2184. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Ābele, VIT kat. pētnieks
2185. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2186. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
2187. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., as. prof. P. Rusakovs
2188. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Artis Teilāns
2189. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts N. Mozga
2190. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Graudiņa, LDI pētniece
2191. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. prof. A. Glazs
2192. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. P.Arsenjans
2193. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2194. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
2195. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
2196. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2197. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
2198. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., asistente D. Šķiņķe
2199. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., S. Deksne
2200. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., S. Deksne
2201. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.art., S. Deksne
2202. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
2203. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., K.Marinska
2204. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., K.Marinska
2205. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts doc. A.Kundziņa
2206. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jeļena Pečerska
2207. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte doc. M.Vilnītis
2208. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Prof. I.Raņķis
2209. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2210. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
2211. 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Prof. J.Noviks
2212. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2213. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2214. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
2215. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
2216. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
2217. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
2218. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte RD PĪP NIN galv.ekon., Mg.oec. Sanda Geipele
2219. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof., I.Voronova
2220. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2221. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. A.Vītols
2222. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
2223. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing.Inese Ziemele,Mg.sc.ing.Viktorija Mečņika
2224. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Lektore Vineta Zemīte
2225. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2226. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Andrejs Kašurins
2227. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
2228. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Jurijs Dehtjars
2229. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Profesors Aldis Balodis
2230. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. A.Stunda
2231. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Pavlovska
2232. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
2233. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. K.Kalniņš
2234. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Grundspeņķis
2235. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
2236. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
2237. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch.,docente A.Ulme
2238. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts "Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2239. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts "Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš, Mg.art.S.Deksne
2240. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Inga Dāboliņa
2241. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
2242. 25100 Aeronautikas institūts Profesors Aleksandrs Urbahs
2243. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
2244. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
2245. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2246. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing., lekt. J. Bule
2247. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing.,Amatn.kam. prez.V.Kazāks,Mg.sc.ing., lektK.Kazāks
2248. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing.M.Dzenis
2249. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
2250. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
2251. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., doc. Tatjana Smirnova
2252. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
2253. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
2254. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. L.Sergejeva
2255. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.soc., lekt. Jūlija Kuzņecova
2256. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
2257. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
2258. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts asociētā profesore Olga Kononova
2259. 24100 Transportbūvju institūts V.Haritonovs
2260. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Briņķis
2261. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
2262. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts MA, lekt. Nataļja Muračova
2263. 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts Mag.philol., lekt. Jūlija Kučerova
2264. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Bērziņa-Cimdiņa, Dr.phil. A.Gross
2265. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Rudzītis
2266. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. R.Merijs-Meri, Mg.sc. V.Tupureina
2267. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dipl.ing. Jevgenija Soļaņikova
2268. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2269. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2270. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2271. 24100 Transportbūvju institūts J.Ivanova
2272. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Morozovs , Datortīklu kat. asistents
2273. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2274. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Latiševa, IP kat. asoc. profesore
2275. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. E.Latiševa
2276. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2277. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. L. Zaiceva
2278. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
2279. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
2280. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2281. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2282. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts doc. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2283. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Asoc. prof. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
2284. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2285. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2286. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2287. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
2288. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
2289. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2290. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
2291. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. M.Uhanova
2292. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2293. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2294. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2295. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing., doc. S. Jaundālders un Dipl.ing. A. Krestins
2296. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. I. Andersone
2297. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AV kat. lekt. M. Alekseičevs
2298. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Mg.sc.ing. R.Seržāne
2299. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts G. Bunga
2300. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
2301. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Mg.sc.ing., SIA "MS Solution" projektu vadītājs A.Resnis
2302. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks
2303. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing., asoc.profesors V.Kazāks, Dr.arch., doc. A.Ulme
2304. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dipl.ing., prakt. docents J.Emsiņš
2305. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2306. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2307. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
2308. 25100 Aeronautikas institūts Docents Mihails Larins
2309. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2310. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof.A.Klūga
2311. 25100 Aeronautikas institūts Asistents Uldis Grāvītis
2312. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. M.Kuļikovs
2313. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., V.Jurēnoks
2314. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
2315. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof., Z.Sundukova
2316. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., K.Didenko
2317. 25100 Aeronautikas institūts Docente Diāna Santalova
2318. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem.J.Jaunbergs, Dr.chem.M.Jure
2319. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. D.Loča
2320. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.sc.ing. Ausma Viļumsone
2321. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Ainars Mazvērsītis
2322. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
2323. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
2324. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc. A.Vītols
2325. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., K.Didenko
2326. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.habil.sc.ing., prof. S.Kukle,Dr. habil. chem.J.Grāvītis
2327. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Ozoliņš, Mg.sc.ing. M.Reimanis
2328. 24100 Transportbūvju institūts asoc.prof. A.Zariņš
2329. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.sc.ing. I.Bekmanis
2330. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Prof.B.Gjunsburgs
2331. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs
2332. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof.V.Jemeļjanovs
2333. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof.V.Jemeļjanovs
2334. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Asoc.profesors A.Kataševs
2335. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
2336. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Marina Romanova
2337. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
2338. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
2339. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2340. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. L.Krāģe, Dr.sc.ing. G.Šahmenko
2341. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2342. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A.Anohina-Naumeca, STP kat. lektore
2343. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. L.Novickis
2344. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt., I.Ovčiņņikova
2345. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2346. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Mārtiņš Bonders
2347. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
2348. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Margarita Urbaha
2349. 25100 Aeronautikas institūts Docents Viktors Feofanovs
2350. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Margarita Urbaha
2351. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt.R.Greitāne
2352. 25100 Aeronautikas institūts Lektore Margarita Urbaha
2353. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
2354. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
2355. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ģirts Vulfs
2356. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
2357. 25100 Aeronautikas institūts Docents Valerijs Muhins
2358. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
2359. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. D.Buzdins
2360. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Rudzītis
2361. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2362. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.sc.ing., doc. (pr.) Aivars Jurjāns
2363. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jurijs Čižovs
2364. 24100 Transportbūvju institūts doc. K.Gode
2365. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.chem. M.Drille
2366. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča
2367. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts J. Krizbergs
2368. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
2369. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
2370. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Prof. A.Lešinskis
2371. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. K. Boločko
2372. 24100 Transportbūvju institūts lekt. B.Jeļisejevs
2373. 14D00 Dizaina tehnologiju institūts Dr.arch., docente A.Ulme
2374. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ng. Arnis Lektauers
2375. 25100 Aeronautikas institūts Docents Jurijs Boldirevs
2376. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.habil.sc.ing. V.Švinka
2377. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. M.Mezītis
2378. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. J.Sētiņa
2379. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2380. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. J.Krastiņš
2381. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
2382. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts doc. B.Perniķis
2383. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. L.Sergejeva
2384. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. L.Sergejeva
2385. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra Dr.sc.ing., asoc.prof. M.Mezītis
2386. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
2387. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof., E.Gaile-Sarkane
2388. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
2389. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. N. Prokofjeva
2390. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
2391. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Prof. L.Novickis, Dr.sc.ing.
2392. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Solvita Bērziša
2393. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts xx
2394. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof. S.Treija
2395. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte V.Grišins
2396. 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte M.sc.ing. Aleksandra Cimbale
2397. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Prof. B.Gjunsburgs
2398. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr.prof. Z. Markovičs
2399. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
2400. 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dr.sc.ing. I.Juhņeviča, Dr.sc.ing. S.Gaidukovs