Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba vides un psihoemocionālo risku ietekme uz labklājības nozares nodarbināto darbspējām un to uzlabošanas pasākumi
Nosaukums angļu valodā Impact of work environment and psycho-emotional risks on the welfare sector employees’ work abilities and means for their improvement
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs doc. J.Bērziņš
Recenzents Dr.med. Ž.Roja
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Darba vides un psihoemocionālo risku ietekme uz labklājības nozares nodarbināto darbspējām un to uzlabošanas pasākumi. Maģistra darba apjoms: 107 lappuses. Doti 53 attēli, 19 tabulas, 4 aprēķinu formulas un 7 pielikumi. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā citēti 69 informācijas avoti, izmantoti interneta resursi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nepublicētie materiāli. Maģistra darba mērķis: novērtēt labklājības nozares darba vidi, pievēršot lielāku uzmanību psihosociāliem faktoriem, noskaidrojot to rašanās iemeslus un izstrādāt preventīvus pasākumus nodarbināto veselības aizsardzībā, lai paaugstinātu nodarbināto darba efektivitāti. Maģistra darba uzdevumi: identificēt darba vides riska faktorus labklājības nozarē; veikt darba vides indikatīvos mērījumus un analizēt mērījumu rezultātus; noteikt ergonomiskās un psihosociālās darba vides faktorus un veikt to analīzi; veikt psihoemocionālo risku izvērtēšanu ar anketu un aptauju palīdzību; izstrādāt praktiskas rekomendācijas darba vides uzlabošanai. Maģistra darba rezultāti: identificēti labklājības nozares darba vides riska faktori un veikts to novērtējums. Izvērtēti psihoemocionālie riski ar vairākām metodēm, noskaidroti psihoemocionālo faktoru cēloņi. Dotas rekomendācijas preventīvo pasākumu veikšanai veselīgas darba vides veidošanā un nodarbināto darbspēju saglabāšanā.
Atslēgas vārdi psihoemocionālie riski
Atslēgas vārdi angļu valodā psycho-emotional risks
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 16:06:37