Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums Metāla konstrukciju montāžas attīstības perspektīvas; diplomprojekts Biomasas koģenerācijas stacija Jēkabpilī
Nosaukums angļu valodā Development Prospects Metal Structures for Assembly; Diploma Project Biomass Cogeneration Station
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Doc. M.Vilnītis
Recenzents Māris Dimants
Anotācija Šiļins J.: Diplomprojekts. Rīga, Rīgas Tehniskā Universitāte, Būvniecības fakultāte, Būvražošanas katedra. 2012. - 140 lpp. Bakalaura darba tēma Metāla konstrukciju montāžas attīstības perspektīvas. Šajā darbā tiek apskatītas modernas montāžas tehnoloģijas un mehānismi. Darba uzdevums ir izpētīt metāla konstrukciju montāžas attīstības perspektīvas. Darba mērķis ir iegūt praktiska darba pielietojamas zināšanas par metāla konstrukciju montāžu sakot ar projektēšanas pamatprincipiem un beidzot ar montāžas īpatnībām. Par inženierdarba projekta tēmu tiek izvēlēta biomasas koģenerācijas stacija. Inženierprojektā ir izstrādāts ēkas arhitektoniskais un konstruktīvais risinājums, veikts siltumtehniskais aprēķins ēkas norobežojošām konstrukcijām. Ņemot vērā objekta atrašanas vietu, ir noteiktas slodzes uz nesošām konstrukcijām, kā arī veikts pamatu, metāla kolonnu un metāla kopņu aprēķins atbilstoši eirokodeksiem. Izstrādāts būvdarbu ģenerālplāns un tehnoloģiskā shēmas pamatu betonēšanai un kopņu montāžai. Sastādīts būvdarbu kalendārais grafiks atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai, ka arī strādnieku kustības grafiks. Projektam tika sastādītas būvdarbu tāmes atbilstoši aprēķinātajiem veicamo darbu apjomiem. Noteikti projektētās ēkas tehniski-ekonomiskie rādītāji. Diplomdarba apjoms ir 140 lappuses, tas satur 45 attēlus, 14 tabulas, 82 formulas un grafisko daļu uz 8 lapām (formāts A1).
Atslēgas vārdi METĀLA KONSTRUKCIJU MONTĀŽAS ATTISTĪBAS PERSPEKTĪVAS; BIOMASAS KOĢENERACIJAS STACIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā DEVELOPMENT PROSPECTS METAL STRUCTURES FOR ASSEMBLY; BIOMASS COGENERATION STATION
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 13:10:16