Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA IZZI klientu piesaistīšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for attracting clients in IZZI Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec, prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Andersone
Anotācija Rūsa I. (2012.) SIA IZZI klientu piesaistīšanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 69 lpp., 29 att., 28 tab., bibliogrāfija 34 nosaukums latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt klientu piesaistīšanas stratēģiju, kas uzņēmumam palīdzēs noturēt esošos un piesaistīt jaunus klientus. Pirmā daļa tiek veikta uzņēmuma analīze: aprakstīti uzņēmuma sniegtie pakalpojumi, organizatoriskā struktūra, novērtēta esošā pakalpojumu kvalitāte, analizēta klientu apkalpošana un analizēta reklāmas darbība. Otrajā daļā tiek veikts plānotā projekta aprēķins: izstrādāta klientu piesaistīšanas stratēģija, izstrādāts pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projekts un reklāmas stratēģija, apkopotas projekta izmaksas un veikts projekta ekonomiskais pamatojums. Trešajā daļā tiek apskatītas uzņēmuma klientu datu bāzes un kontaktinformācijas lauki. Ceturtajā daļā tiek izvērtēti darba drošības riski un izstrādāts darba aizsardzības plāns. Piektajā darba daļā tiek apkopotas diplomdarbā izmantotās tabulas. Nozīmīgākie secinājumi ir sekojošie uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, uzņēmums saglabās esošo klientu skaitu un tiks piesaistīti jauni abonenti. Nozīmīgākais priekšlikums ir šāds uzņēmumam nepieciešams paplašināt pakalpojumu piedāvājumu reģionos, piedāvājot klientiem interneta un telefonijas pakalpojumus.
Atslēgas vārdi klientu piesaistīšana, kvalitātes uzlabošana, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā solicitation, Improving the quality, advertisement
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2012 00:00:09