Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma nozīme un pilnveidošanas iespējas Rīgas pilsētā”
Nosaukums angļu valodā „Role and improvement opportunities for a catering business in Riga"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., lektors U.Kamols
Recenzents Mg.oec., lektore K.Gorbunova
Anotācija Maģistra darba apjoms: 96 lapas, darbā iekļautas 9 tabulas, 24 attēli un 14 formulas, darbam pievienoti 12 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli : darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 55 literatūras avoti, t.sk. LR normantīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadīšanā, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma un viesnīcu nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatīta sabiedriskās ēdināšanas uznēmuma pamatnostādnes, savstarpējā mijiedarbība ar patērētāju, personālu, kā arī nozīmīgumu pilsētas attīstībā. Otrajā daļā tika apskatīts sabiedriskā ēdināšanas uzņēmuma ieguldījums viesmilības nozarē un Rīgas pilsētas attīstībā, izvērtēta darbaspēka nozīme uzņēmejdarbībā un apskatītas pakalpojumu virzības iespējas tirgū. Trešajā daļā izstrādāta efektīva darbinieku motivācijas programma, noteiktas mārketinga aktivitātes, pēc kuru pielietošanas tiks piesaistīti esošie, potenciālie klienti un tūristi. Kā arī izskatītas attīstības iespējas dažādos Rīgas rajonos, izmantojot ekspertu metodi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Rudzīte, A. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma nozīme un pilnveidošanas iespējas Rīgas pilsētā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 96.lpp  
Atslēgas vārdi Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma attīstība Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā Catering business development in Riga
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2012 14:03:16