Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nodokļu ietekme uz komercsabiedrības darbību
Nosaukums angļu valodā Impact of taxes on a commercial company"s activities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
Recenzents Mg.oec.,lekt.K.Marinska
Anotācija Bakalaura darbs ""Nodokļu ietekme uz komercsabiedrības darbību"" ir izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām analītiskās apskata un pētījumu un aprēķinu daļas. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 60 lappuses. Dažādi dati un aprēķini apkopoti 11 tabulās, vizuālā priekšstata radīšanai autore ievietojusi 5 attēlus, darbā ievietota arī viena formula. Darba tapšanā izmantotas 36 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Bakalaura darbā tiek izpētīta un izanalizēta nodokļu ietekme uz komercsabiedrību darbību, pētītas nodokļu administrācijas pilnveidošanas iespējas un piedāvātas komercsabiedrību darbību ietekmējošo nodokļu optimizācijas iespējas. Analītiskā apskata daļā aplūkota nodokļu teorētiskā bāze par nodokļu klasifikāciju, nodokļu elementiem, Latvijas nodokļu politiku nodokļu sistēmu, tās principiem, kā arī nodokļu administrēšanu, tiek apskatīta likumdošana par daļu no komercsabiedrībām aktuāliem nodokļiem. Pētījumu un aprēķinu daļā salīdzinātas nodokļu likmes, nodokļu ieņēmumi un kopējie un darbaspēka nodokļu slogi Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, izpētīta Latvijas valsts budžeta nodokļu ieņēmumu dinamika un struktūra, izpētītas nodokļu administrācijas pilnveidošanas iespējas un pētītas nodokļu optimizācijas iespējas un veikti aprēķini, lai pierādītu to izdevīgumu.Nobeigumā sniegti priekšlikumi par iegūto un izpētīto informāciju un izdarīti secinājumi. Veicot pētījumu par nodokļu ietekmi uz komercsabiedrību darbību, tiek secināts, ka komercsabiedrību darbību saistībā ar nodokļiem ietekmē ne tikai nodokļu sistēmu regulējošā likumdošana, bet arī sadarbība ar valsts nodokļu administrēšanas sistēmu, un pašas komercsabiedrības rīcība plānojot un optimizējot nodokļu maksājumus. Bakalaura darbu izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras studente Madara Vilne.
Atslēgas vārdi nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā taxes
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 17:07:02