Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autoceļu uzturēšanas metodes un satiksmes drošības uzlabošana to ietvaros” („Romas ielas posma rekonstrukcija Jelgavā”)
Nosaukums angļu valodā „Road Maintenance Methods and Traffic Safety Improvement within them” („Reconstruction of Romas Street Section in Jelgava”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes studenta Mairis Pūces bakalaura darba tēma ir Autoceļu uzturēšanas metodes un satiksmes drošības uzlabošana to ietvaros. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt faktorus, kuri ietekmē Latvijas autoceļu kvalitāti, izpētīt un analizēt iespējamās autoceļu uzturēšanas metodes, kā arī apkopot ārzemju pieredzi, lai to sekmīgi piemērotu autoceļu tīklam. Pētījuma objekts - Latvijas autoceļu tīkla kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas aktuālā problemātika. Inženierprojektā "Romas ielas posma rekonstrukcija Jelgavā" izstrādāta Jelgavas pilsētas Romas ielas rekonstrukcija posmā no Gatves ielas līdz Zemeņu ielai. Rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā. Būvprojekta risinājums paredz NP9.5 normālprofila pielietošanu un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 1 240m. Esošā intensitāte 2 165 automašīnas diennaktī. Aprēķina gada vidējā diennakts intensitāte 2 381 automašīnas diennaktī. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas Valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienot inženierprojekta izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: izpētes un aprēķinu daļa - 156 lpp. 16 rasējumi 52 tabulas 36 attēli 47 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi autoceļu uzturēšanas metodes un ceļu drošības uzlabošana to ietvaros
Atslēgas vārdi angļu valodā Road Maintenance Methods and Traffic Safety Improvement within them
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2012 10:45:09