Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu izmaksu vadīšana Latvijas uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Project cost management in Latvian entrepreneurship"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Projektu nozīme uzņēmējdarbībā pēdējos gados ir ievērojami augusi un nav šaubu, ka tās pastiprināsies arī turpmāk. Tieši projekts nereti tiek vērtēts kā visefektīvākais paņēmiens uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai. Projekta veiksmīgs rezultāts lielā mērā ietekmē uzņēmuma nākotni. Visiem projektiem ir kopējas iezīmes idejas rašanās, plānošana, budžeta izstrāde, realizācija un noslēgums. Tomēr katrs projekts atšķiras gan ar tā mērķi, iesaistītajām personām, apjomu, finansējumu un daudziem citiem faktoriem. Profesionālai projektu vadībai ir nepieciešams plašs iemaņu un zināšanu spektrs. Tāpēc ne visi projekti ir veiksmīgi. Viens no galvenajiem neveiksmju iemesliem projektu vadīšanā ir neskaidrības par projekta kontrolējamajiem faktoriem. Projekta izmaksas ir viens no parametriem, ko var vadīt un kontrolēt. Jebkurā projektā ir svarīgi, lai tas iekļautos termiņā, budžetā un sasniegtu nosprausto mērķi. Tāpēc izmaksu vadīšana ir aktuāls jautājums gan komercprojektos, gan uzņēmumu iekšējos projektos. Jebkuras jomas projekta realizācija vienmēr ir saistīta ar zināmām izmaksām. Neapšaubāmi budžets var krasi atšķirties dažādu projektu gadījumā: tas var būt izmērāms miljardos vai var būt pavisam pieticīgs, bet noteikti tas nekad nebūs vienāds ar nulli. Projekta budžeta izstrāde ir neatņemama projekta vadības un realizācijas sastāvdaļa, kas balstās gan uz iepriekšējo pieredzi, gan arī uz tirgus normām un standartiem. Laiks un nauda ir tieši tās lietas, kas biznesa pasaulē interesē visus. Pirmie jautājumi, ko uzdos projekta pasūtītājs atbildīgajam par projektu kad projekts būs gatavs un cik tas izmaksās? Laiks un nauda būs pirmais, kas interesēs uzņēmuma vadību un pārējās ar projektu saistītas vadības instances. Jau projekta sākuma fāzē, veicot situācijas izpēti, jānoskaidro, cik daudz resursu būs nepieciešams ieguldīt, turklāt, rēķinoties ar visām iepriekš grūti prognozējamām situācijām, kas var rasties projekta laikā. Tas nav viennozīmīgs uzdevums. Sniegt reālu vērtējumu patiesībā vienmēr ir ļoti grūti. Tomēr šim nolūkam ir izstrādātas metodes, no kurām neviena tomēr nesniedz pilnīgu drošību, ka viss simtprocentīgi funkcionēs, jo katrā projektā notiek negaidīti pavērsieni, kas izmaksās vairāk laika un naudas. Maģistra darba gaitā tika izstrādāti šādi novitātes elementi: 1) projektu izmaksu vienotās klasifikācijas izstrāde; 2) projektu izmaksas ietekmējošo faktoru noteikšana; 3) jaunu pieeju izskatīšana projektu izmaksu vadības kontekstā; 4) projektu izmaksu vadīšanas modeļa izstrāde. Maģistra darba apjoms ir 92 lapaspuses, tajā iekļauti 40 attēli un 16 tabulas. Pētījuma gaitā tika izmantoti 40 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi projektu izmaksu vadīšana, izmaksu novērtēšana, budžeta izstrāde, izmaksu kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā project cost management, cost estimating, budgeting, cost control
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 13:36:13