Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums " Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu risku pārvaldība "
Nosaukums angļu valodā " Risk management for the value added tax revenue"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc. prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Lindas Lezdiņas maģistra darba tēma ir "Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu risku pārvaldība".PVN kontroli veic VID ar mērķi nepieļaut nodokļu izkrāpšanas mēģinājumus un veicināt brīvprātīgās nodokļu saistību izpildes līmeņa pieaugumu. Galvenie iemesli, kas apdraud ieņēmumu iekasēšanu ir tas, ka liela komersantu daļa darbojas ārpus nodokļu sistēmas-ēnu ekonomika.Izvairīšanās no nodokļu nomaksas vidējo un mazo uzņēmumu segmentos.Nodokļu parādu apjoms,kas pieaug.Lielo uzņēmumu veiktā agresīvā nodokļu plānošana.Noziedzīgo grupējumu aktivizešanās PVN krāpšanas un kontrobandas jomā.Maģistra darba objekts:PVN.Priekšmets:PVN ieņēmumu riski.Darba mērķis ir izstrādāt PVN risku kontrolei, efektivitātes nodrošināšani un risku identifikāciaji.Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi:1)izanalizēt PVN ieņēmumu plāna izpildi;2)apskatīt PVN ietekmējošos gan ārējos, gan iekšējos faktosu;3)apskatīt NM segmentus un būtiskos ieēmumu risku veidus šajos segmentos;4)apskatīt nodokļu iekasēšanas disciplīnas pārvaldi VID;5) apskatīt PVN izmaiņas likumdošanā;6)apskatīt PVN nodokļa ieviešanu Latvijā un PVN ES;7)izpēttīt PVN apstrādes procesa principus;8)izpētīt PVMN risku klasifikācijas un identifikācijas procesus;9)izpētīt PVN risku pārvalību VID;10)apskatīt PVN esošo risku vadības sistēmu VID;11)izstrādāt pasākumus PVN risku vērtēšanas procesa uzlabošanai;12)sniegt vērtējumu par PVN risku izvērtēšanas efektivitātes nodrošināšanas pasākumiem;13)sniegt priekšlikumus PVN nodokļa ieņēmumu risku mazināšanā.Lai atrisinātu izvirzītos uzdevumus, tika izmantoti šādi materiāli: Speciālā literatūras izpēte, Latvijas Republikas likumdošanu, Ministru kabinetu noteikumi, ES Direktīvas un LR spēkā esošie tiesību akti, monogrāfijas latviešu un krievu valodā, zinātniskie raksti angļu valodā, publikācijas latviešu un krievu valodā, tīmekļa resursi latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta nepublicētie materiāli.Maģistra darba hipotēze:veiktie pasākumi,ieņēmumu risku mazināšanā,samazinās krāpnieciskas darbības PVN jomā.Maģistra darba analītiskajā daļā tiks apskatīta Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu loma valsts budžetā. Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu plāna izpilde. Kā arī apskatīti iekšējie un ārējie faktori, kas ietekmē Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu plāna izpildi. Šajā daļā arī tiks apskatīti nodokļu maksātāju segmenti un konstatētie būtiskākie ieņēmumu riski šajos segmentos. Tiks dots ieskats nodokļu iekasēšanas disciplīnas pārvaldē Valsts ieņēmumu dienestā.Lietiska pētījuma daļā tiks apskatīts Pievienotās vērtības nodokļa izmaiņas likumdošanā un to izmaiņu ietekme ieņēmumu risku pārvaldībā. Kā arī īsumā apskatīta Pievienotās vērtības nodokļa ieviešana Latvijā. Neliels ieskats arī Eiropas Savienības direktīvās Pievienotās vērtības nodokļa jomā. Liela uzmanība tiks pievērsta Pievienotās vērtības nodokļa apstrādes procesa pamatprincipiem, risku identifikācijai un klasifikācijai, kā arī tiks apskatītas biežāk sastopamās Nodokļu maksātāju neprecizitātēs, aprēķinot Pievienotās vērtības nodokli. Un tiks arī apskatīta Pievienotās vērtības nodokļa risku pārvaldība Valsts ieņēmumu dienestā.Darba projekta daļā ir aprakstīta Valsts ieņēmumu dienesta risku vadības sistēma, izpētīti sasniegtie rezultāti pielietojot esošo risku vadības sistēmu. Kā arī ir izstrādāti pasākumi datu ticamības novērtējuma riska analīzei, lai pilnveidotu risku analīzes sistēmas darbību. Tapāt ir doti priekšlikumi riska analīzes sistēmas darbības kvalitātes kontrolei. Šajā daļā ir aprakstīts Pievienotās vērtības nodokļa riska analīzes process, ka arī sniegti priekšlikumi kā paaugstināt kontroles pasākumu rezultativitāti. Ir sniegti kontroles procesa kvalitātes rādītāji.Darba autores piedāvāta risku analīzes sistēmas izmantošanai VID darbībā ir praktiska vērtība kontroles funkcijas īstenošanas uzlabošanā. Piedāvātie priekšlikumi riska analīzes sistēmas uzlabošanai ļaus samazināt risku analīzei nepieciešamo laiku.
Atslēgas vārdi Risku pārvaldība
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2012 13:41:13