Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Izstāžu zāle"
Nosaukums angļu valodā "Exhibition hall"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Korjakins
Recenzents G.Meždreijs
Anotācija Diplomprojektā ir apvienoti divi darbi: inžnierprojekts un pētnieciskā daļa. Inženierprojktā tiek izstrādāts projekts „Izstāžu zālei” Ventspilī, Talsu ielā 77. Ēkas apbūves laukums sastāda 1026.7m2. Ēkas kopējā platība ir 1135.35m2, no kuriem 841.91m2 aizņems izstāžu zāle. Ēkas pārējā daļā tiks izvietota konferenču zāle, vadības biroja telpa un dažādas palīgtelpas. Gruntsgabala platība – 2701.3m2. Ēkai ir karkasa konstrukcija. Ēkas 23m garo šķērsrāmja laidumu pārsedz koka-metāla trapecveida kopne, kas savukārt balstās uz 5.75m augstām koka kolannām. Pamatu veids ēkai – monolītā betona, stabveida. Inžnierprojektam izstrādātas sekojošas daļas: 8 rasējumu lapas, arhitektūra, būvkonstrukciju aprēķins (tika aprēķināti visi augstāk minētie elementi, kā arī pamatne), būvdarbu tehnoloģijas apraksts, sastādīta tāme un kalendārais grafiks. Darba pētnieciskajā daļā tiek pētīti dažādi koka kolonnu šķērsgriezumi, to racionāla izvēle. Darbā tiek apskatīti sekojoši šķērsgriezuma tipi: taisnstūrveida, kārbveida un dubult-T veida. Tiek veikti eksperimentāli aprēķini ar dažādiem kolonnu garumiem un tām pieliktajām slodzēm. Darba gala rezultātā tiek analizēti dažādo šķērsgriezuma tipu racionāla pielietojuma parametri. Darba kopējais apjoms ir 166 lapas. Darba teksta daļā ir ievietoti 58 attēli, 30 tabulas un 35 literatūras avoti, kā arī 6 pielikumi. Izstrādāti 8 rasējumi.
Atslēgas vārdi Dažādu veidu šķērsgriezuma racionāla izvēle koka kolonnām. Izstāžu zāle
Atslēgas vārdi angļu valodā Rational choice of wooden columns with different types of cross section. Exhibition hall
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2012 13:50:15