Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nīcas jauniešu centra attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Nīca Youth Centre’s development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta autors: Raivis Kalējs Diplomprojekta temats: Nīcas Jauniešu centra attīstības projekts Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 71 lapa, tajā iekļauti 15 attēli, 17 tabulas. Grafiskajā daļā iekļauti 16 attēli. Diplomprojekta mērķis: Izstrādāt Nīcas Jauniešu centra darbības pilnveidošanas projektu un apzināt tā attīstības iespējas. Izvirzītie uzdevumi: 1) Iepazīties ar jauniešu iniciatīvas centru būtību un neformālās izglītības vēsturisko attīstību. 2) Izpētīt Nīcas Jauniešu centra uzbūvi un darbības koncepciju. 3) Izstrādāt Nīcas Jauniešu centra paplašināšanas un inventāra iegādes projektu pieteikumus, atrast ārējā finansējuma piesaistes iespējas 4) Izstrādāt tehnoloģiskus risinājumus Nīcas Jauniešu centra attīstībai. 5) Izvērtēt Nīcas Jauniešu centra darba, dabas un veselības aizsardzības pasākumu pilnveidošanu. Pētījumu rezultātā tiek atklātas problēmas, kuru risinājumam tiek ieteikti 3 Jauniešu centra attīstības priekšlikumi: Jauniešu centra paplašināšana, inventāra iegāde un mājas lapas izstrāde. Pielietotās pētījumu metodes: loģiski konstruktīvā metode, aprakstošā un analīzes metode, ekonomisko zinātņu nozaru pētījumu metodes dokumentu analīze. Grafiskās daļas izstrādei izmantota grafiskā metode. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kalējs R., Nīcas Jauniešu centra attīstības projekts: Diplomprojekts / Vadītāja Alsiņa R. Datorsalikums. Liepāja: RTU, 2012. 71 lpp.
Atslēgas vārdi jauniešu centrs, attīstības projekts, ārējā finansējuma līdzekļi, neformālā izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā youth center, development project, external financial means, informal education
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 02:29:01