Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga pilnveidošanas projekts pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing development project for a services and trading company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., M.Strādere
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma: Mārketinga pilnveidošanas projekts pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumā Diplomprojekta mērķis: izvērtēt tirdzniecības jomas uzņēmuma SIA ETG darbību un izstrādāt mārketinga pilnveidošanas projektu pakalpojumu un tidzniecības uzņēmumā un sniegt priekšlikumus darbības uzlabošanai. Izmantojot vispārpieņemtas pētījumu metodes (monogrāfiksā jeb aprakstošā, induktīvā, analītiskā un scenāriju metode). analītiskajā nodaļā tiek raksturots uzņēmums SIA ETG, tā struktūra, uzņēmējdarbības vide, analizēti finanšu rādītāji, izveidota SWOT analīze. praktiskajā nodaļā tiek pamatots ekonomiskais ieguvums no jauna produkta ieviešanas tirgū, tiek izstrādāts reklāmas projekts un apkopoti riski ar kādiem uzņēmums varētu saskarties pēc jaunā produkta ieviešanas. tehnoloģiskajā nodaļā tiek veikts aprēķins banneru efektivitātei. darba aizsardzības nodaļā raksturota instruktāžas darba vietā, ievadinstruktāžas noteikumi, ugunsdzēsības instruktāžas. Pētījuma periods: 3 gadi. Par pētījuma avotiem ir izmantota uzņēmējdarbības un mārketinga speciālā literatūra, LR likumdošanas normatīvie akti, Lursoft dati, informācija no interneta resursiem, un SIA ETG nepublicētie materiāli un informācija. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomprojekta apjoms ir 81 lpp. (bez pielikumiem). Pētījuma raksturošanai darbā iekļauti 18 attēli un 23 tabulas, darbam pievienoti 7 pielikumi. Pētījuma veikšanai izmantoti 34 avoti.
Atslēgas vārdi Diāna Belogubova 073NIC009 PDF
Atslēgas vārdi angļu valodā Diana Belogubova 073NIC009 PDF
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 13:25:01