Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu atvieglojumu sistēmas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Tax Expenditures System”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darba tēma Nodokļu atvieglojumu pilnveidošanas iespējas ir aktuāla, jo Latvijā nodokļu atvieglojumu jomā ir samērā maz veikti pētījumi, kas detalizētāk parādītu nodokļu atvieglojumu ietekmi uz valsts budžetu, kā arī salīdzinājumu ar citu valstu pieredzi. Par pētījuma objektu ir izvēlēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Pētījuma priekšmets iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi. Hipotēze vai nodokļu atvieglojumi Latvijā ir pietiekami un sasniedz mērķi. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu būtību un nozīmi, kā arī salīdzināt ārvalstu un Latvijas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēmas, autore izpētīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību un nozīmi gan no nodokļu maksātāja, gan no valsts puses, kā arī salīdzināja Latvijas un ārvalstu Lietuvu, Igauniju, Čehiju un Slovākiju iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu sistēmas. Pētījuma beigās tika veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Latvijas nodokļu atvieglojumu sistēmas pilnveidošanai un fizisko personu nodokļu sloga samazināšanai. Uzdevumu veikšanai tiek izmantotas tādas metodes kā monogrāfiskā metode un normatīvo aktu analīzes metode, salīdzinājumu metode un statistiskās analīzes metode, kā arī grafiskā metode. Maģistra darba izstrādes gaitā izmantotas monogrāfijas, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Slovākijas likumi, interneta resursi, preses materiāli, Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētie materiāli, autores pastāvīga pētījuma rezultāti. Pētījuma veikšanas periods ir no 2000. gada līdz 2011. gadam, taču darbā ir arī iekļauta analīze par agrākajiem gadiem, kā arī dati par 2012. gadu. Maģistra darbs veidots no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba apjoms 91 lappuse, darbā ir reprezentētas 6 formulas, labākai darba izpratnei ir izveidotas 17 tabulas un 23 attēli. Literatūras sarakstā ir iekļautas 45 literatūras vienības.
Atslēgas vārdi nodokļu atvieglojumi, nodokļu slogs, iedzīvotāju ienākuma nodokli
Atslēgas vārdi angļu valodā tax expenditures, tax burden, personal income tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2013 11:34:15