Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Elektroenerģijas tirgotāja izvēles tehniski-ekonomiskais pamatojums komercobjektu pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Electricity traders choice technical-economically substantiation for commercial property management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs MBA, doc.(pr.) Georgs Mote
Recenzents LR VARAM, Dr.sc.ing. A.Jurjāns
Anotācija Diplomprojekta Elektroenerģijas tirgotāja izvēles tehniski ekonomiskais pamatojums komercobjektu pārvaldīšanā mērķis ir tehniski ekonomiski pamatot elektroenerģijas tirgotāja izvēli atvērta elektroenerģijas tirgus apstākļos komercobjektu pārvaldīšanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši uzdevumi: 1) iepazīties ar atvērto elektroenerģijas tirgu Latvijā, tās dalībniekiem; 2) noskaidrot elektroenerģijas cenas veidošanos atvērtā elektroenerģijas tirgus apstākļos; 3) izveidot elektroenerģijas cenas aprēķināšanas formulas, formulēt to pielietojumu; 4) novērtēt elektroenerģijas tirgotājus; 5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ALCO un tās meitas uzņēmumu piederošajiem komercobjektiem izvēlēties atbilstošākos elektroenerģijas tirgotājus un pamatot to izvēli. Lai risinātu izvirzītos uzdevumus diplomprojektā tika izmantotas vispārzinātniskās pētījumu metodes - loģiski konstruktīvā metode, aprakstošā metode, analīzes metode, cenu aptaujas un ekonomisko zinātņu nozaru pētījumu metodes dokumentu analīze. Grafiskās daļas izstrādei tika izmantota grafiskā metode dažādu attēlu izveidošanai. Diplomprojekta izstrādāšanai tiek izmantoti Latvijas Republikas likumdošanas normatīvie akti, speciālā literatūra, interneta resursi, kā arī uzņēmuma SIA ALCO un tās meitas uzņēmumu nepublicētie materiāli, kopā 21. literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts uz 86 lapām, tajā iekļautas 6 tabulas un 16 attēli, pievienoti 2 pielikumi. Grafiskā daļa izpildīta uz 16 lapām.
Atslēgas vārdi Atvērtais elektroenerģijas tirgus, elektroenerģijas tirgotāja izvēle, komercobjekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Open electricity market, electricity trader"s choice, commercial property.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 21:08:11