Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums A/S „Liepājas papīrs” darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā JSC "Liepājas papīrs" performance efficiency enhancement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., lekt. R.Greitāne
Anotācija Diplomprojektu AS Liepājas papīrs darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts ir izstrādājis RTU Iņženierekonomikas un vadības fakultātes students Armands Putris. Diplomprojektā tiek meklēti risinājumi AS Liepājas papīrs darbības efektivitātes paaugstināšanai. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projektu aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības un grafiskās daļas. Diplomprojektam pievienotas darba izpildes un novērtējuma veidlapa, diplomprojekta uzdevums, recenzija. Diplomprojektam ir pievienots 1 pielikums automašīna, kura veiktu pārvadājumus uz Krieviju. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumu,ir 113lapas. Izstrādātā darba projekta daļā ietilpst 45 attēli 21tabula un 25 formulas. Analītiskajā daļā ir sīki aprakstīta uzņēmuma AS Liepājas papīrs darbība un ražotā produkcija. Veikta ir arī uzņēmuma darbības rādītāju analīze. Izvirzītas un aprakstītas trīs analīzes noliktavas krājumu analīze, kravu pārvadājumu veikšana uz Krieviju un maršrutu optimizēšana pārvadājumos uz Lietuvu. Projektu aprēķinu daļā ir veikti ekonomiskie aprēķini, lai varētu izvirzīt trīs pamatotus priekšlikumus atsaucoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem. Pirmais aprēķins ir par noliktavas efektivitātes paaugstināšanu. Tajā ietilpst noliktavas krājumu samazināšana. Otrais aprēķins ir par uzņēmuma transporta izmantošanu pārvadājumos uz Krieviju. Tajā veikti aprēķini par sava transporta vienības uzturēšanu un izmantošanu savas produkcijas realizācijā pārvadājumos uz Krieviju. Un trešajā daļā aprakstīts par maršrutu optimizāciju pārvadājumos uz Lietuvu. Tajā veikti aprēķini par efektīvāku maršrutu plānošanu un līdzekļu ietaupīšanu optimizējot maršrutu Lietuvā. Tehnoloģiskajā daļā ir veiktas divas prognozes eksporta pieaugumam uz Krieviju. Viena prognoze ir aditīvais modelis un otra metode izmantojot indikatoru metodi. Darba un dabas aizsardzības daļā ir apskatīti darba riski noliktavas strādniekam un autovadītājam, kā arī sniegta informācija, kā samazināt iespējamos riskus. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autora izstrādātie vizuālie materiāli.
Atslēgas vārdi AS Liepājas papīrs darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā JSC Liepājas papīrs performance efficiency enhancement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2012 11:32:54