Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Konteineru terminālu darba organizācijas tehnoloģisko risinājumu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums Latvijas ostās”
Nosaukums angļu valodā “Economic Feasibility of Technological Solutions Development for Labour Organisation in Container Terminals in Latvian ports”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Prof. N.Sprancmanis
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Maģistra darba temats ir Konteineru terminālu darba organizācijas tehnoloģisko risinājumu pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums Latvijas ostās. Maģistra darba mērķis ir Latvijas ostu konteineru terminālu darba organizācijas tehnoloģiju pilnveidošanas iespēju analīze, priekšlikumu izstrādāšana un rezultātu novērtēšana. Uzstādītais mērķis nosaka darba struktūru, kura sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir veikta Latvijas ostu analīze, izmantojot mācību grāmatas, statistikas datus, uzņēmumu gada pārskatus, kā arī interneta resursus un cita rakstura nepieciešamo informāciju Latvijas ostu pētīšanai. Pētījuma gaitā ir izklāstīts viedoklis par analizējamo objektu un veikts secinājums par Rīgas Brīvostu kā par labāko konteineru apkalpošanas vietu Latvias konteineru apgrozījuma palielināšanas gadījumā. Otrā daļa ir balstīta uz pirmajā daļā veiktiem pētījumiem. Šajā daļā ir prognozēts nākotnes konteineru apgrozījums Rīgas Brīvostā un izmantojot matemātiskās metodes, ir apskatīti priekšlikumi izvirzītā mērķa sasniegšanai. Pamatojoties uz šīs daļas ekonomiskajiem aprēķiniem, ir veikta maģistra darba trešā daļa. Trešajā daļā ir risināti tehnoloģiska rakstura uzdevumi pētāmā uzņēmuma darbības optimizēšanai. Daļa beigās ir novērtēts šo tehnoloģisko uzdevumu pielietošanas izmaksas. Daļa beigās ir veikts secinājums par izstrādāta projekta izdevīgumu. Maģistra darbs sastāv no 83 lappusēm , kurās ir iekļauti: anotācija divās valodās, satura rādītājs, ievads, trīs pētījuma daļas, secinājumi un priekšlikumi, kā arī bibliogrāfiskais saraksts, kurš sastāv no 33 vienībām. Maģistra darbā ir 21 tabula un 26 attēli.
Atslēgas vārdi Konteineru termināls, darba organizācija,pārvadājumi,transports,termināls,konteineri
Atslēgas vārdi angļu valodā Container terminal, work organization, transportations, transport,terminal,containers
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 02:43:26