Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīme valsts un pašvaldību budžetu veidošanā”
Nosaukums angļu valodā „Role of individual income tax in state and local government budget formation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Judrupa
Recenzents Asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Darba autors izstrādāja bakalaura darbu par tēmu „ Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nozīme valsts un pašvaldību budžetu veidošanā ”. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ietekmē tādus procesus kā investēšanu, ienākumu sadali un valsts izvēli sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā. Kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits ir liels un tam ir arī nozīmīga loma gan valsts, gan pašvaldību budžetu sistēmā un arī nodokļu sistēmā. Bakalaura darba pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme tautsaimniecībā, bet objekts ir valsts un pašvaldību budžeta sistēma. Darbā tiek izvirzīta sekojoša hipotēze - progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis ievērojami palielinātu valsts kopbudžeta ienākumus, pieņemot, ka pārējie to ietekmējošie faktori ir nemainīgi. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt nodokļu ietekmi gan valsts, gan pašvaldību budžetu veidošanā, noskaidrot iedzīvotāju ienākuma nodokļa galvenos teorētiskos aspektus, un izanalizēt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ietekmējis Latvijas tautsaimniecību, kā arī piedāvāt iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai un tā rezultātā izdarīt secinājumus. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tikai noteikti darba uzdevumi kā izpētīt valsts un pašvaldību budžetu veidošanas principus; noskaidrot iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas principus un izpildes kārtību; analizēt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ietekmē Latvijas tautsaimniecību, pamatojoties uz statistikas materiāliem, lai noteiktu tā augšanas tempus; piedāvāt risinājumus budžeta ienākumu palielināšanai, izmantojot iedzīvotāju ienākuma nodokli; pierādīt vai noraidīt izvirzītās hipotēzes iespējamību; izstrādāt un argumentēt secinājumus par valsts un pašvaldību budžetiem, īpaši izceļot iedzīvotāju ienākuma nodokļa lomu tajā. Bakalaura darbs sastādīts uz 58 lappusēm. Darbā iekļautas 10 tabulas un 14 attēli, kas vizuāli un grafiski papildina bakalaura darbā apkopoto informāciju un veikto analīzi. Darba izstrādes rezultātā darba izvirzītā hipotēze netika pierādīta, bet tika apgāzta pamatojoties uz darba autora aprēķiniem.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžetā
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax in budget
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2012 23:27:59