Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ārvalstu investīciju ietekme uz meža nozares attīstību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Foreign Investments on the Development of Forest Sector in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents
Anotācija Anotācija Diplomdarba Ārvalstu investīciju ietekme uz meža nozares attīstību Latvijā autors ir Rihards Rozenbergs. Diplomdarba mērķis ir balstoties uz mežsaimniecības attīstības analīzi, novērtēt tiešo ārvalstu investīciju ietekmi uz meža nozari Latvijā. Diplomdarbs izstrādāts 3 nodaļās. Darba 1.nodaļā tiek apskatīta investīciju definīciju analīze un investīciju projektu vispārējs raksturojums. Papildus aplūkoti investīciju projektu efektivitātes novērtēšanas pamatprincipi un metodes, kā arī sagaidāmie riski, kas iespējam investīciju rezultātā. Otrā nodaļa vērsta uz meža nozares analīzi Latvijā. Nodaļā apskatīti Latvijas mežu resursi, to vēsture, nozīme tautsaimniecībā un ārējā tirdzniecībā. Aplūkots nozares devums kopējā iedzīvotāju nodarbinātībā, kā arī mežsaimniecības organizācija valsts un privātajā sektorā. Nodaļa beigās aplūkota informācija par uzkrātajām ārvalstu investīcijām pa meža nozares darbības virzieniem. Darba noslēdzošajā nodaļā tiek novērtēta ārvalstu investoru ietekme uz meža nozari Latvijā. Nodaļā uzskatāmi parādīta investoru motivācija investīcijām mežsaimniecībā izmantojot tīro diskontu ienākumu vērtēšanas metodi, kā arī nozares analīzes rezultātus. Izpētīti vadošie ārvalstu investīciju pārvaldītāji mežsaimniecības apakšnozarē un to ietekmi raksturojošie rādītāji. Apkopotas valsts pārvaldes intereses mežsaimniecībā, kā arī nodaļas noslēgumā sniegts autora vērtējums par meža nozares attīstības perspektīvām Latvijā. Diplomdarbs sastāv no 67 lappusēm, kurās ievietoti 25 attēli un 3 tabulas. Darba izstrādei izmantoti 62 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Ārvalstu investīciju ietekme uz meža nozares attīstību Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of Foreign Investments on the Development of Forest Sector in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 16:22:11