Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Progresīvo nodokļu ieviešana Latvijas Republikā un tās ietekmes analīze”
Nosaukums angļu valodā “Enforcement of Progressive Tax in the Republic of Latvia and it’s Analysis of Influence”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Progresīvo nodokļu ieviešana Latvijas Republikā un tās ietekmes analīze. Tēmas aktualitāti raksturo tas, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir no tiešo nodokļu grupas, par kuru Eiropas Savienībā dalībvalstīm teikšana ir pašām. Latvijā ir plakanā jeb viena likme visiem, tāpat kā Slovākijā un kas būtiskāk Igaunijā un Lietuvā. Ideja par progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli vienmēr konfrontēta ar neapliekamo minimumu, it kā viens otru izslēgtu. Taču pārējā Eiropā tā nav. ES trūcīgo galu raksturo viszemākās algas, vismazākie neapliekamie minimumi. Vēl arī trešais parametrs minimālā alga (ko oficiāli visās ES valstīs nenosaka). Diplomdarba struktūra veidota atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Diplomdarba pirmā nodaļa veltīta nodokļu sistēmas būtībai, tās veidošanās kārtībai. Diplomdarba otrā nodaļa ir veltīta progresīvā nodokļa jēdziena būtības skaidrojumam un raksturojumam, kā arī salīdzinājumam ar ES dalībvalstīm. Diplomdarba pēdējā nodaļā ir izskatīts progresīvā nodokļa regulējums ES, tās ietekme uz tautsaimniecību. Galvenās pētījumā izmantotās metodes ir teorētiskās izpētes metodes - literatūras un dokumentu analīze. Diplomdarbs ir izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar nodokļiem un valsts budžetu, kā arī speciālo literatūru. Darba apjoms ir 60 lpp, tas sastāv no 3 nodaļām, kurās iekļauti 12 attēli un 3 tabulas. Darba satura izklāstā izmantoti 46 bibliogrāfiskie nosaukumi un 3 pielikumi. Diplomdarba mērķis ir izpētīt progresīvā nodokļa būtību, veikt tā ieviešanas ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. Minētā mērķa sasniegšanai nepieciešams risināt šādus darba uzdevumus: 1. Apskatīt Latvijas Republikas nodokļu sistēmu, tās veidošanos, 2. Veikt progresīvā nodokļa būtības raksturojumu un salīdzinājumu ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, 3. Veikt progresīvo nodokļu regulējumu un tās ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā. Atbilstoši izvirzītajam mērķim un paveicamajiem uzdevumiem, tikai veidota arī darba struktūra. Darba noslēgumā autore veic secinājumus un sniedz priekšlikumus. Autore uzskata, ka ir nepieciešama progresīvā nodokļa ieviešana Latvijā, kas mazinātu ēnas ekonomiku. Pētījuma objekts ir progresīvais nodoklis. Pētījuma priekšmets ir progresīvā nodokļa ieviešanas ietekme uz tautsaimniecību. Autore, izstrādājot darbu, nobeigumā ir nonākusi pie galvenā priekšlikuma par progresīvā nodokķa ieviešanu, proti, Latvijā nodokļu kopējais slogs būtu jālīdzsvaro tā, lai visām personu grupām neatkarīgi no to ienākuma līmeņa būtu līdzvērtīgs maksājamo nodokļu kopums. Ienākuma nodokļa likme būtu jāsamazina, vienlaicīgi ieviešot progresīvu ienākuma nodokli, bet ne jau, lai bagātie maksātu vairāk, bet gan lai izlīdzinātu maksājamo nodokļu kopumu jeb visi maksātu vienādi. Varētu sākt ar nelielu progresivitāti lieliem ienākumiem, nevis ar lielu progresivitāti, jau sākot ar maziem ienākumiem.
Atslēgas vārdi Progresīvais nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Progressive tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2012 11:10:56