Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Slāpekļa heterociklu saturošu ftalocianīnu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of phthalocyanine containing nitrogen heterocycles
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem.. M. Roze
Recenzents Dr. sc. ing. L.Mālers
Anotācija SLĀPEKĻA HETEROCIKLU SATUROŠU FTALOCIANĪNU SINTĒZE Maģistra darbā ir pētītas 4-nitroftalodinitrila nukleofilas aizvietošanās reakcijas ar izonipekotikskābes etilesteri, 3-piridilmetanolu un 3- un 4-piridilpropanolu, nātrija t-butilātu, 1-t-butoksi-2-propanolu un 4-t-butilfenolu. Sintezēti 1-(3,4-diciānofenil)piperidīn-4-karbonskābes etilesteris, 4-(3-piridilmetoksi)-, 4-(3- un 4-(4-piridilpropoksi)-, 4-(1-t-butoksi-2-propoksi)- un 4-(4-t-butilfenoksi)- ftalodinitrili. Uz iegūto nitrilu bāzes veikta subftalocianīnu un ftalocianīnu sintēze. Izmantojot elektronu spektroskopijas metodi, pētīta dažādu metālu ftalocianīnu sintēzes reakcijas kinētika. Iegūti vara (II), niķeļa (II), svina (II), gallija (III), cinka (II) un alvas (IV) ftalocianīni. Sintezēts vara (II) ftalocianīns, kas satur trīs 4-(etilkarboksi)piperidil- aizvietotājus un vienu 3-piridilmetoksi- aizvietotāju. Literatūras apskatā ir apkopota informācija par 4-nitroftalodinitrila nitrogrupas aizvietošanas reakcijām, kā arī par subftalocianīnu un ftalocianīnu sintēzi laika periodā no 1978. līdz 2011. gadam. Izmantotas Reaxys, Science-Direct un Springerlink datu bāzes. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lpp. Darbs satur 39 shēmas, 11 tabulas, 8 attēlus, pielikumā ir ftalocianīnu un subftalocianīnu elektronu spektri, darbā izmantoti 48 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ftalodinitrils 4-nitroftalodinitrils ftalocianīns
Atslēgas vārdi angļu valodā phthalodinitrile 4-nitrophthalodinitrile phthalocyanine
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 21:45:56