Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Daugavas Ziemeļu šķērsojuma variantu analīze” („Zemūdens autostāvvieta Daugavas upē starp Akmens un dzelzceļa tiltiem Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of the River Daugava Northern Crossing Variants” („Underwater Parking Lot in the River Daugava between the Stone Bridge and the Rail Bridge in Riga”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas Transportbūves students Roberts Ķīkulis. Bakalaura darba tēma ir Daugavas Ziemeļu šķērsojuma variantu analīze. Darba ietvaros tiek salīdzināti divi principiāli atšķirīgi šķērsojuma varianti iegremdējamais tunelis un augstais tilts. Salīdzinājums veikts pētot tādus rādītājus kā transportlīdzekļa izmešu apjoma relatīvā izmaiņa un transportlīdzekļa degvielas patēriņa relatīvā izmaiņa, tam braucot pa katrā variantā definēto trasi, kā arī apkopojot un analizējot iespējamās avārijas, kādas var notikt saistībā ar katru no konstrukcijām. Izvēlētā tēma apskata aktuālu un sabiedrībai saistošu projektu, par kura realizāciju galīgais lēmums vēl joprojām nav pieņemts. Darba mērķis ir noskaidrot kuram no apskatītajiem Daugavas upes Ziemeļu šķērsojuma variantiem ir vairāk priekšrocību attiecībā pret otru, pamatojoties uz izvēlēto kritēriju analīzi. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek apskatīti iepriekš veiktie pētījumi, kuros salīdzināti un analizēti iegremdējamā tuneļa un augstā tilta risinājumi. Ir apskatīta arī pēc būtības līdzīgas problēmas risināšanas pieeja ārzemēs savienojuma veida starp Vāciju un Dāniju noteikšanai. Darba otrajā daļā tiek veikta izvēlēto kritēriju analīze, lai noskaidrotu, kuram no definētajiem variantiem ir priekšrocība attiecībā pret otru. Par pamatu variantu trašu definēšanai ir ņemti jau izstrādāti atbilstošo konstrukciju skiču projekti. Inženierprojekta tēma ir Zemūdens autostāvvietas Daugavas upē starp Akmens un Dzelzceļa tiltiem, Rīgā. Izvēle projektēt tik neparastu konstrukciju ir pamatojama ar inovatīvo ideju, kādu ietver zemūdens autostāvvietas koncepts. Līdzīgi kā iegremdējamais tunelis, arī zemūdens autostāvvietas konstrukcija sastāv no atsevišķiem iegremdējamiem elementiem, kas tiek savienoti jau tiem esot zem ūdens. Darbā ir 121 teksta lapa, 16 tabulas, 122 attēli, 17 rasējumi un ir dotas atsauces uz 44 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Ziemeļu šķērsojums, zemūdens autostāvvieta
Atslēgas vārdi angļu valodā Northern Crossing, underwater parking lot
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2012 16:01:10