Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nedeklarēto preču pārrobežas pārvietošanas problēmas”
Nosaukums angļu valodā “Movement Problems of Undeclared Goods Across the Border”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents A.Gulbis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors ir Jevgeņijs Baranovskis. Diplomdarba tēma ir Nedeklarēto preču pārrobežas pārvietošanas problēmas. Viens no aktuālākajiem Latvijas valsts ekonomiskās integrācijas Eiropas Savienībā jautājumiem ir Latvijas Republikā jau esošās un topošās likumdošanas tuvināšana ES un citiem starptautisko tiesību standartiem. Šīm prasībām atbilstošas muitas likumdošanas, administratīvās sistēmas izveide un harmonizēšana, kā arī Latvijas Republikas dalība daudzpusējos starpvalstu līgumos ir būtisks nosacījums sekmīgai ārējās tirdzniecības liberalizācijai, brīvai preču kustībai, samazinot līdz minimumam un vienkāršojot muitas kontroles formalitātes kravu apritē starp valstīm. Muitas šķērsošanas jautājumi vienmēr ir aktuāli, jo gandrīz jebkurš cilvēks, sasniedzis 18 gadu, savā dzīvē sastopas ar muitas darbību. Vai tās ir brauciens uz ārzemēm, vai preču ievešana no citām valstīm. Cilvēkam ir jāzina muitas noteikumi valstī, kurā viņš dzīvo, un sekmīgi tie jāizpilda. VID muitas funkcijas Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, galvenokārt ir tirdzniecības veicināšana un sabiedrības interešu aizsardzība, kā arī muitas maksājumu iekasēšana. Šīs muitas funkcijas mijiedarbojas, turklāt kontrabanda negatīvi ietekmē legālo tirdzniecību un skar visdažādākās sabiedrības intereses, proti, finansiālās, sociālās, kultūras un vides. Līdz ar to nedeklarēto preču pārvietošana pāri robežai vienmēr ir aktuāla un nozīmīga problēma, kura jārisina. Diplomprojekts sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta muitas tiesiskā regulēšana, pārvadājot preces pāri valsts robežai. Otrajā nodaļā tiek pētīta starpvalstu sadarbība un palīdzība preču pārrobežas pārvietošanā, lai atvieglotu muitas procedūru. Izskatīti pārkāpumi un to negatīvā ietekme uz sabiedrību. Trešajā nodaļā tiek aplūkoti transportlīdzekļu, preču un kravas kontroles pasākumi, noteikts risks nedeklarēto preču atklāšanā. Darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Darbs ir izstrādāts uz 63 lappusēm. Diplomdarbā ir ietvertas 2 tabulas un 9 attēli. Tika izmantotas bibliogrāfiskajā sarakstā 34 literatūras avoti, kā arī 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Nedeklarēto preču pārrobežas pārvietošanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā Movement Problems of Undeclared Goods Across the Border
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 14:25:00