Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "DendroLight®" šūnmateriālu skaitliskā modelēšana un eksperimentālā validācija"
Nosaukums angļu valodā "Numerical modeling and experimental validation of "DendroLight®"cullear wood material"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Kalniņš, E.Labans
Recenzents I.Mieriņš
Anotācija Darba ietvaros veikta DendroLight šunmateriāla mehānisko īpašibu skaitliskā modelēšana un eksperimentālā validācija. Skaitliskie modeļi veidoti izmantojot datorprogrammas ANSYS un ABAQUS galīgo elementu vidē. Modeļu ģeometrija un slogojuma apstākļi ir identiski laboratorijas testiem. Modeļa validācijai izmantoti šūnmateriāla spiedes paraugi, sendvičparaugi ar virsmām un liela mēroga sendvičpaneļi (L=1.2 m). Liela mēroga paneļiem iegūtā izliece tika salīdzināta arī ar analītiskiem aprēķinu rezultātiem, iegūtiem izmantojot Timošenko siju teoriju. Materiālu mehāniskās īpašības iegūtas no eksperimentālām pārbaudēm atsevišķiem šūnmateriāla paraugiem spiedē un HDF paraugiem trīspunktu liecē atbilstoši EN 310 norādījumiem. Eksperimentālās liela mēroga DendroLight sendvičpameļu pārbaudes tika veiktas četrpunktu liecē, atbilstoši standarta EN 789 uzstādījumiem. Slogošanas gaitā tika mērīta paneļu izliece un relatīvās deformācijas trīs dažādu tipu paneļiem sendvičpaneļiem ar tradicionālu šķiedru orientāciju, perpendikulāru šķiedru orientāciju un kūkas veida šķiedru orientāciju. Pētījumā secināts, ka iegūta laba skaitlisko rezultātu sakritība starp datorprogrammās veiktajiem aprēkiņiem DendroLight sendvičpaneļiem, un rezultātiem, kuri iegūti testējot paneļus laboratorijas apstākļos. Darbā ir 4 nodaļas, 86 lappuses, 83 attēli, 17 tabulas.
Atslēgas vārdi DendroLight, validācija, sendvičpanelis, šūnmateriāls
Atslēgas vārdi angļu valodā DendroLight, validation, sandwich panel, wood cellular material
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 11:46:38