Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Personāla vadības efektivitātes paaugstināšana būvuzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Personnel management eficiency increase in construction company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., docente Svetlana Fjodorova
Recenzents MBA, VZD projektu vadītāja Sarmīte Barvika
Anotācija Maģistra darbā Personāla vadības efektivitātes paaugstināšana būvuzņēmumā apskatītas personāla vadības problēmas uzņēmumos, kuru specializācija ir būvdarbu veikšana, rezultātā piedāvāti iespējamie problēmu risinājumi personāla vadības efektivitātes paaugstināšanai būvuzņēmumā. Maģistra darba kopējais lappušu skaits ir 106. lpp. Maģistra darbs sastāv no trijām daļām: 1) Analītiskā daļa; 2) Teorētiskā daļa; 3) Praktiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek atklātas personāla vadības aktuālākās problēmas būvuzņēmumos. Sniegts skaidrojums par izpratnes veidošanos saistībā ar personāla vadības procesiem būvuzņēmumos. Aplūkotas problēmas, kas skar uzņēmuma nodrošināšanu ar kompetentu personālu. Aprakstīti darbinieku motivācijas trūkumu veidošanās iemesli. Analizēti dati un uzskaitīti faktori, kas ietekmē nodarbināto apmierinātību ar darba vidi būvniecībā. Aplūkota arī ārvalstu pieredze personāla vadības efektivitātes paaugstināšanā. Teorētiskajā daļā tiek apkopoti teorētiskie aspekti, kas dod iespēju precīzāk un detalizētāk izprast maģistra darba analītiskajā daļā identificētās problēmas personāla vadības jomā. Tiek aplūkoti vispārējie personāla vadības uzdevumi būvuzņēmumā. Apkopota un sistematizēta informācijas saistībā ar personāla plānošanu uzņēmumos, atlasi, novērtēšanu, apmācību veikšanu, motivēšanu. Ietverta sadaļa arī par darba tiesisko attiecību nodibināšanu. Praktiskajā daļā tiek piedāvāti risinājumi analītiskajā daļā atklātajām problēmām personāla vadības jomā būvuzņēmumos, ņemot vērā teorētiskajā daļā apkopotos teorētiskos aspektus. Tiek izvēlēts būvuzņēmums, kurā strādājis arī maģistra darba autors, sniegts būvuzņēmuma darbības apraksts, iekļauta veiktās uzņēmuma personāla motivācijas aptaujas analīze. Piedāvāti personāla vadības efektivitātes paaugstinošie pasākumi būvuzņēmumā. Secinājumos un priekšlikumos apkopoti nozīmīgākie secinājumi un pētījuma rezultāti un izvirzīti priekšlikumi situācijas uzlabošanai un atklāto problēmu samazināšanai. Maģistra darbā ietvertas 24 tabulas, 19 attēli un izmantoti 32 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi personāla vadība, būvuzņēmums, efektivitātes paaugstināšana, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel management , construction company, efficiency increase, motivation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2012 13:18:03