Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Plūdu riska novērtējums Daugavas upē posmā Jēkabpils-Pļaviņas un tā preventīvie pasākumi
Nosaukums angļu valodā Evaluation of flood hazard for the Daugava in Jekabpils-Plavinas area and its preventive measures
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Sulojeva, RTU, Dr.oec.
Recenzents A.Jemeļjanovs, prof.Dr.habil.ing.
Anotācija Plūdu riska novērtējums Daugavas upē posmā Jēkabpils – Pļaviņas un tā nepieciešamie preventīvie pasākumi. Autors 2. kursa students Uvis Konovalovs, darba vadītāja Jeļena Sulojeva. Darbā analizēts – plūdu risku novērtējums Daugavas upē posmā Jēkabpils – Pļaviņas. Darba mērķis - izvērtēt plūdu bīstamības riskus Daugavas upē posmā Jēkabpils – Pļaviņas un veikt to analīzi. Darba uzdevumi: 1. Iegūt informāciju un datus par plūdiem, to veidiem un riskiem gan Latvijā, gan Daugavas upē; 2. Izzināt informāciju par plūdiem no Latvijas normatīviem dokumentiem; 3. Nostiprināt un paplašināt teorētiskās zināšanas un prasmi plūdu riska novērtēšanā; 4. Analizēt Pļaviņu HES iespējamos riskus, kas saistīti ar plūdiem; 5. Veikt plūdu risku analīzi; 6. Izdarīt secinājumus pēc iegūtās informācijas un izdarīt papildus priekšlikumus situācijas uzlabošanai plūdu jautājumos. Darbā secināts, ka plūdu veidi ir ļoti dažādi un ar dažādām bīstamības pakāpēm, to rašanās faktori var būt ļoti dažādi un pat neprognozējami. Darbs sastāv no 65 lapām, 5 attēliem, 14 tabulām, 21 izmantotās literatūras avotiem un 4 pielikumiem un diplomprojekta grafiskās daļas. Darba praktiskajā darbā, autors ir veicis datu apkopošanu un analīzi par plūdu riskiem, to iesaistītajiem resursiem.
Atslēgas vārdi Plūdi, risku novērtējums, Daugavas upe posmā Jēkabpils - Pļaviņas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Flooding, risk assessment, the Daugava River between Jekabpils - Plavinas.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.01.2012 14:27:15