Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa politikas pilnveidošana un turpmākā harmonizācija Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Value Added Tax Policy Improvement and Further Harmonization in European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Latvijai, iestājoties Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā ES), tāpat kā pārējām ES dalībvalstīm, ir jāsaskaņo tiesību akti nodokļu jomās, to sauc par nodokļu harmonizēšanu, īpaši tas attiecināms uz netiešo nodokļu sistēmu, pie kuras pieder arī pievienotās vērtības nodoklis. Nodokļu harmonizācija ES dalībvalstīs izvirzīta, kā viens no fiskālās politikas uzdevumiem, kura mērķis ir veicināt konkurences nosacījumu izlīdzināšanu Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu preču un pakalpojumu, kā arī kapitāla brīvu kustību starp dalībvalstīm, kam būtisks priekšnosacījums ir nodrošināt godīgu konkurenci dalībvalstīs. Diplomdarba mērķis ir novērtēt kopējo pievienotās vērtības nodokļa politiku un sistēmu ES, izstrādāt un piedāvāt priekšlikumus tās uzlabošanai un piemērošanai Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams risināt šādus uzdevumus: 1. pamatojoties uz speciālo literatūru, pētīt un analizēt nodokļu būtību, pamatfunkcijas un piemērošanas pamatprincipus; 2. pētīt un analizēt pievienotās vērtības nodokli, tā būtību un lomu ES un Latvijā; 3. pētīt un analizēt nodokļu politikas teorētiskos aspektus un nodokļu harmonizācijas principusES vidē; 4. pētīt un analizēt kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un tās regulējumu ES vidē un Latvijā; 5. izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus kopējās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas ES uzlabošanai un tās piemērošanai Latvijā. Diplomdarbs ir sadalīts piecās daļās. Pirmajā daļā autore apskata nodokļu politikas teorētiskos aspektus. Otrajā daļā tiek pētīta nodokļu politika Eiropas Savienībā un nodokļu harmonizācijas principi. Trešajā daļā autore apskata un analizē pievienotās vērtības nodokļa jēdzienu un ekonomisko pamatojumu. Ceturtajā daļā tiek analizēta pievienotās vērtības nodokļa sistēma Eiropas Savienībā, tās tiesiskais regulējumu, kā arī regulējuma piemērošana ES dalībvalstīs un Latvijā. Piektajā daļā autore sniedz savus priekšlikumus un ieteikumus pievienotās vērtības nodokļa politikas pilnveidošanai un turpmākajai harmonizācijas nepieciešamībai Eiropas Savienībā. Diplomdarba izstrādāšanai par pamatu ņemtas Eiropas Savienības direktīvas un regulas, kā arī Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kā arī speciālā literatūra nodokļu jomā, publikācijas presē, Internet, kā arī nepublicētie materiāli. Diplomdarbs sastāv no 77 lappusēm, 18 attēliem un 5 tabulām un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi harmonizācija, Eiropas Savienība, pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā harmonization, European Union, VAT
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 15:37:28