Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Tuneļa inženierkomunikāciju elektroiekārtu automatizētās vadības principi un to realizācija"
Nosaukums angļu valodā "Principles of Tunnel Infrastructure Electrical Equipment Automated Management and their Application"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs I.Raņķis
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēma ir Tuneļu inženierkomunikāciju elektroiekārtu automatizētās vadības principi un to realizācija. Šīs tēmas aktualitāte ir saistīta ar Rīgas pilsētas plāniem būvēt tuneli zem Daugavas, kā arī ar SIA BRD projekts izstrādāto tehnisko projektu Rīgas brīvostas savienojuma ar Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā (Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums) būvprojekts, kurā ir paredzēts 640m garš transporta tunelis. Maģistra darba mērķis ir izveidot transporta tuneļiem nepieciešamo inženierkomunikāciju ietaises un to automātisko datorvadību. Dotais maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Maģistra darba pirmajā nodaļā ir aprakstītas visas nepieciešamās transporta tuneļa inženierkomunikācijas un to nozīme tuneļa drošības uzlabošanā. Darba otrajā nodaļā ir aprakstīti tunelim nepieciešamie inženierkomunikāciju funkciju iespējamie tehniskie realizācijas varianti. Trešajā nodaļā ir aprakstīti inženierkomunikāciju darbībai nepieciešamie sensori un izpildmehānismi, kā arī izveidotas to principiālo slēgumu shēmas. Darba ceturtajā nodaļā ir izveidoti tuneļu inženierkomunikāciju vadības algoritmi, kuru izpilde nodrošina pilnvērtīgu inženierkomunikāciju darbību. Darba sastāvā ir ievads, teorētiskās un tehniskās realizācijas, vadības funkciju un tehniskās realizācijas daļas apraksti, un darba beigās ir noformulēti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms 59 lpp., darbā iekļautas 31 attēls un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi transporta tunelis, inženierkomunikācijas, apgaismojums, ventilation
Atslēgas vārdi angļu valodā transport tunnel, infrastructure, lighting, ventilation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2012 09:41:11